DIGITÁLNÍ ENERGETIKA 2023

30. března 2023

Transformaci energetiky doprovázejí pojmy dekarbonizace, dencentralizace, digitalizace, a další. Dekarbonizace, rostoucí podíl obnovitelných zdrojů či předpokládaný masivní nárůst počtu elektromobilů, vytváří nové požadavky na zvyšování odolnosti a spolehlivosti elektrizační soustavy a fungování trhů.

Je třeba průběžně monitorovat stav celé energetické soustavy, dynamicky vyrovnávat technické poměry v síti i umožnit vyrovnávání nabídky a poptávky v reálném čase, čímž se zajistí stabilita sítě při významnějším podílu decentrálních/obnovitelných zdrojů.

Energetiku čeká proces adopce moderních technologií a nástrojů, které svou zralost mnohdy již prokázaly v jiných odvětvích.

Cílem konference DIGITÁLNÍ ENERGETIKA 2023 je seznámit účastníky s úlohou moderních IT a komunikačních technologií při řešení klíčových problémů moderní digitální energetiky.

Na konferenci se setkají:

  • Představitelé současné a budoucí energetiky (výroba, přenos, distribuce, obchod s elektřinou, poskytovatelé SVR – služeb výkonové rovnováhy, agregátoři flexibility, odběratelé elektřiny, a další)
  • Dodavatelé komunikačních a IT technologických řešení
  • Zástupci akademické sféry a státní správy

Místo konání: CLARION CONGRESS HOTEL PRAGUE

Více informací naleznete na www.digitalnienergetika.cz.