KHNP je připravena pomoci zajistit energetické potřeby České republiky

KHNP je připravena pomoci zajistit energetické potřeby České republiky

  • KHNP se stala vítězem jaderného tendru na dostavbu jaderných bloků v České republice.
  • Toto rozhodnutí znamená, že KHNP získala status výhradního partnera pro jednání s vlastníkem projektu o dokončení smlouvy na výstavbu pátého a šestého bloku Dukovan.
  • Představitelé KHNP věří, že nové jaderné bloky pomůžou České republice k zajištění jejích energetických potřeb a zároveň i ke snížení emisí uhlíku.
  • Stejně jako doposud chce KHNP i nadále vyvíjet snahu o maximální zapojení českých firem a pracovníků do projektu.
EDF plánuje v Česku vyrobit klíčové komponenty jaderného ostrova

EDF plánuje v Česku vyrobit klíčové komponenty jaderného ostrova

Společnost EDF nadále prohlubuje a zpřesňuje plán spolupráce s českým průmyslem v rámci budoucí výstavby nových jaderných zdrojů v Česku, ale i v dalších zemích.

Skupina DECCI spouští provoz Energy nest, hybridního zdroje energie s největším bateriovým úložištěm v Čechách, který přispěje ke stabilizaci přenosové soustavy.

Skupina DECCI spouští provoz Energy nest, hybridního zdroje energie s největším bateriovým úložištěm v Čechách, který přispěje ke stabilizaci přenosové soustavy.

[Praha – 10. červenec 2024] – Skupina Decci uvádí v obci Vraňany na Mělnicku do provozu hybridní zdroj energie s největším bateriovým úložištěm v Čechách - Energy nest s celkovým výkonem 30 MW. Zařízení kombinuje inovativní technologie s na míru vyvinutým řídicím systémem, prostřednictvím kterého dokáže stabilizovat přenosovou soustavu. Moderní zdroj energie dokáže flexibilně reagovat na přebytky či nedostatky v síti, a mimo aktivaci služby je v pohotovostním režimu s nulovou emisní stopou a bez neefektivního využívání paliva. Energy nest je tak nejen flexibilním a inovativním, ale i k životnímu prostředí ohleduplným zdrojem energie.

EDF: Zapojení tuzemských firem do stavby reaktorů v Evropě přinese české ekonomice bilion korun

EDF: Zapojení tuzemských firem do stavby reaktorů v Evropě přinese české ekonomice bilion korun

Společnost EDF navrhuje vytvořit česko-francouzskou průmyslovou alianci, která bude exportovat jadernou energetiku na globální úrovni. Tento „jaderný airbus“ by měl zásadní dlouhodobý dopad na tuzemskou ekonomiku  a zároveň posílil politickou a strukturální roli České republiky v budování energeticky nezávislé Evropy.

ČEPS uvedla do provozu nové vedení V487/488

ČEPS uvedla do provozu nové vedení V487/488

Provozovatel přenosové soustavy podle plánu uvedl v červnu letošního roku do provozu nové 400kV vedení V487/488 spojující rozvodny Vernéřov v Ústeckém kraji a Vítkov v Karlovarském kraji. Došlo tak k posílení spolehlivosti dodávek elektřiny v obou regionech.

EDF oznámila záměr vytvořit v Česku technologické centrum pro jadernou technologii EPR1200

EDF oznámila záměr vytvořit v Česku technologické centrum pro jadernou technologii EPR1200

Český průmysl je připraven navázat na dosavadní zkušenosti s technologií EPR

Dosavadní zkušenosti s jadernou technologií EPR a sdílené regulatorní prostředí v Evropě předurčují český průmysl k vysokému podílu dodávek pro nové české bloky a širokým možnostem zapojení do dalších projektů EPR. Tak by se dalo ve stručnosti shrnout Technické sympozium o EPR1200, které 18. června v Praze uspořádala společnost EDF se svými hlavními partnery pod záštitou Svazu průmyslu a dopravy ČR.

ČEZ vyhodnotil nabídky na stavbu nového jaderného bloku a určil preferovaného uchazeče, teď je na tahu MPO a Vláda ČR

ČEZ vyhodnotil nabídky na stavbu nového jaderného bloku a určil preferovaného uchazeče, teď je na tahu MPO a Vláda ČR

Společnost Elektrárna Dukovany II (EDU II), stoprocentní dceřiná společnost ČEZ, dnes předala Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) hodnoticí zprávu nabídek na stavbu nového jaderného zdroje v Dukovanech. V ní doporučila pořadí, tedy návrh na preferovaného dodavatele nového jaderného bloku nebo bloků. K tomu, s kým začne jednání o finální podobě smluv, se nyní vyjádří Vláda ČR.

EDF posiluje svůj závazek spolupráce s českým jaderným průmyslem

EDF posiluje svůj závazek spolupráce s českým jaderným průmyslem

Paříž, 4. června 2024 – Společnost EDF uspořádala v Paříži Dny evropských jaderných dodavatelů za účasti více než 300 zástupců průmyslu z 15 evropských zemí, kteří zde diskutovali o nových jaderných projektech v Evropě s technologiemi EPR a NUWARD SMR. Největší zastoupení ze všech zemí vedle Francie měl na akci český jaderný průmysl v podobě 24 firem.