Byznys, pracovní místa, vzdělávání – stavba nových jaderných bloků bude pro region kolem Dukovan obrovským impulsem

publikováno:
autor:
Ilustrační foto (zdroj: EDF) Ilustrační foto (zdroj: EDF)

Výstavba nových bloků v jaderné elektrárně Dukovany bude obrovským impulsem nejen pro celostátní ekonomiku, ale i pro region kolem elektrárny. Přinese byznys místním firmám v objemu desítek miliard korun, vytvoří tisíce pracovních míst a široké možnosti pro vzdělávání. Je však třeba zajistit, aby peníze investované do projektu regionem pouze „neprotekly“ aniž by vytvořily trvalou hodnotu. Shodli se na tom účastníci konference „Nové bloky JE Dukovany - příležitosti a výzvy pro Třebíčsko“, kterou v Třebíči uspořádala francouzská společnost EDF, uchazeč o zakázku na stavbu nových jaderných reaktorů v Česku.

EDF jako společnost s bohatými zkušenostmi s výstavbou jaderných elektráren v Evropě si je plně vědoma toho, že třebíčský region se bude muset vyrovnat s řadou závažných změn. Na akci proto představila první dílčí výsledky socioekonomické studie, jejímž cílem je zmapovat tyto výzvy a přispět tím k jejich co nejlepšímu zvládnutí.

První data sesbíraná mezi několika desítkami průmyslových firem z Třebíčska ukazují, že firmy mají od projektu velká očekávání: 87 % se domnívá, že výstavba ovlivní pozitivně jejich tržby a 96 % čeká, že budou přímo zapojeni do procesu výstavby. Zároveň se ale 70 % obává snížení dostupnosti pracovní síly v regionu a některé zmiňují i možný odliv zaměstnanců a celkově vyšší mzdové nároky.

140 miliard pro region

Zástupci EDF sdíleli také aktuální data z výstavby dvou nových reaktorů EPR v britské jaderné elektrárně Hinkley Point C. (Pro Dukovany nabízí EDF reaktor EPR1200, který je středně velkou obdobou EPR.) Projekt v Hinkley Point C je nyní zhruba ve své polovině a už prokázal svůj mimořádný přínos pro region jihozápadní Anglie.

Každá 1 libra investovaná do projektu zde generuje další 2,5 libry ekonomické hodnoty pro region. Objem zakázek pro firmy z jihozápadu Anglie dosud činil 5,3 miliard liber, tedy v přepočtu více než 140 miliard korun. Byznys spojený s novou jadernou elektrárnou už získalo 1 343 tamních firem. A v rámci komunitního fondu zde bylo rozděleno na lokální projekty 14,5 milionu liber.

„Pro Česko je Hinkley Point C zajímavou referencí - Velká Británie je totiž v podobné situaci jako Česká republika, kdy musí revitalizovat svůj jaderný průmysl po letech nízké aktivity a úbytku odborných kapacit. Také díky značným investicím EDF se to daří a stavba v Hinkley Point nyní jede na plné obrátky,“ uvedl Roman Zdebor, šéf české pobočky EDF. Jen do vzdělávání a vytváření pracovních míst zde EDF investovala 24 milionů liber.

Vzdělání jako investice

Při realizaci tohoto projektu se EDF spoléhá zejména na britské firmy, které dosud získaly 64 % z objemu zakázky. Celkem je součástí dodavatelského řetězce 3 700 firem z Velké Británie. V souvislosti se stavbou dosud vzniklo       19 250 nových pracovních míst a do projektu se zapojilo 22 000 lidí.

Kvalifikovaná pracovní síla je nezbytným předpokladem úspěchu. Aktuálně v Hinkley Point nabízejí na 300 různých kurzů a rekvalifikací. Dosud zde vyškolili 1 131 učňů. A plánují, že do doby ukončení výstavby v roce 2028 vytvoří celkem 30 000 školících příležitostí.

„Vzdělání je jednou z oblastí, kdy se investice v dlouhodobém horizontu jednoznačně vrátí,“ uvedl Aleš Rod, ředitel výzkumu v Centru ekonomických a tržních analýz. „Výstavbu nových jaderných zdrojů je třeba nastavit tak, aby investované prostředky vytvořily trvalejší hodnotu a ne aby pouze protekly regionem. Pak by hrozilo, že pozitivní efekty vzniknou jen na makroekonomické úrovni, zatímco region bude vstřebávat přímé a nepřímé negativní šoky.“