Kontakty

AF POWER agency a. s.
Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ 28459873, DIČ CZ28459873
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14661.

info@afpower.cz
www.afpower.cz

Registrační číslo
MK ČR E 17892

Mezinárodní standardní sériové číslo
ISSN 1802-8535

Redakce

Mgr. Petr Svoboda

šéfredaktor časopisu All for Power

M +420 733 641 248
e-mail: petr.svoboda@afpower.cz

Inzerce

Lukáš Malínský

obchodní ředitel

M +420 608 855 913
e-mail: lukas.malinsky@afpower.cz

Igor Vach

manažer inzerce

M +420 737 283 517
e-mail: igor.vach@afpower.cz

Předplatné

Monika Odstrčilová, DiS.

předplatné

M +420 733 530 695
e-mail: odstrcilova@konstrukce-media.cz

Sazba

Rastislav Suchý, BAZIL - studio

grafik

M +420 603 168 640
e-mail: rastislav.suchy@afpower.cz

Ekonomické oddělení

Ing. Petra Glasová

ekonom, hlavní účetní

M +420 737 283 518, T +420 597 317 579
e-mail: accounting@afpower.cz