Kontakty

AF POWER agency a. s.
Na Pankráci 1618/30, 140 00 Praha 4 - Nusle

IČ 28459873, DIČ CZ28459873
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14661.

info@afpower.cz
www.afpower.cz

Registrační číslo
MK ČR E 17892

Mezinárodní standardní sériové číslo
ISSN 1802-8535

Ing. Norbert Tuša

předseda představenstva

+420 775 337 900
norbert.tusa@afpower.cz

Mgr. Petr Svoboda

šéfredaktor časopisu All for Power

+420 733 641 248
petr.svoboda@afpower.cz

Lukáš Malinský

obchodní ředitel

+420 608 855 913
lukas.malinsky@afpower.cz

Igor Vach

manažer inzerce

+420 737 283 517
igor.vach@afpower.cz

Rastislav Suchý, BAZIL - studio

grafik

+420 603 168 640
rastislav.suchy@afpower.cz

Účetní oddělení