Poslání časopisu ALL FOR POWER

Časopis ALL FOR POWER se zaměřuje především na problematiku uhelné a jaderné energetiky, plynárenství a energetického strojírenství obecně. Časopis je platformou různorodých názorů specialistů z oboru. Předmětem zájmu jsou témata, vztahující se i k teplárenství. Časopis přináší i racionální pohledy na alternativní zdroje energie, především pak na jejich fyzikální limity.

Články v časopise jsou psány česky (resp. slovensky) s anglickým a ruským abstraktem. Zaměřuje se především na odborné a technické informace, související s modernizacemi, rekonstrukcemi stávajících uhelných a jaderných elektráren, a to nejen na území České a Slovenské republiky, ale i celé Evropy. Nechybí zde zprávy o výstavbě nových zdrojů energií, samozřejmě i alternativních. Jeho cílovou skupinu tvoří výrobci elektrické energie, odborníci z oblastí, zaměřujících se na rekonstrukce a výstavbu, dodavatelé moderních technologií a služeb pro energetiku, dodavatelé stavebních materiálů a služeb, vysokoškolští profesoři a studenti, pracovníci výzkumných ústavů, legislativní pracovníci. Obsahem časopisu jsou i informace o moderních trendech, stavebních postupech, používaných materiálech a technologiích v širších technických souvislostech. 

Časopis vznikl v roce 2007, vychází 4 x ročně.

Členění rubrik každého čísla je následující:

Uhelné elektrárny - Jaderná energetika - Plynárenství - Teplárenství - Rozvody energií - Energetické strojírenství - Technologie, materiály - Alternativní zdroje energií

Termíny vydání, názvy tematických odborných příloh a pokyny pro autory článků v časopise All for Power najdete v menu odkaz "Ceník tištěné inzerce". 

PROČ S NÁMI SPOLUPRACOVAT? 

Vytváříme silná a akceptovaná médiia, která plní přesně tu funkci, které by odborné médium plnit mělo - rychlý a kvalitní transfer informací o progresivních a moderních technologiích, technice, výrobcích a službách v oborech stavebnictví, strojírenství, hutnictví a energetice. Díky své vysoké kvalitě a účinnému zásahu cílových skupin se u mnohých firem staly nezastupitelnými ve firemní komunikaci, při podpoře prodeje, zboží, výrobků a služeb. Média jsou v řadách stále většího počtu marketingových odborníků považovány za jedny z nejkvalitnějších a nejúčinnějších titulů na B2B (business to business) průmyslovém trhu. Plní významnou funkci při komunikaci mezi odbornou veřejností a vystavovateli na odborných konferencích, seminářích a veletrzích. Podstatným způsobem přispívají k popularizaci průmyslových oborů, ale i techniky obecně. Přispívá k rozvoji vědomostí, poznání a odborné gramotnosti nejen stávajících odborníků, ale i nastupující mladé generace inženýrů a techniků.

SKUPINA COM4IN

Vydavatelem odborného časopisu ALL FOR POWER je vydavatelství AF POWER agency a.s., které je součástí mediální skupiny Com4In.

Do skupiny patří také vydavatelství KONSTRUKCE Media, s.r.o., pod které spadají tituly KONSTRUKCE (pozemní stavby, od roku 2002) a SILNICE ŽELEZNICE (liniové stavby, od roku 2006). Do portfólia patří i portály Vodohospodářské stavby a Občanská výstavba. Týmy časopisů organizují desítky odborných konferencí, seminářů nebo workshopů ročně. O tuto část se (především po stránce organizační) stará společnost SEKURKON s.r.o. - další součást mediální skupiny Com4In.