Konference Energetika 2023

20. září 2023 - 21. září 2023

JAK RYCHLÁ MÁ BÝT TRANSFORMACE ENERGETIKY?

Těšit se můžete na přednášky a diskuze řešící aktuální témata:
Jak rychlá má být transformace energetiky?
Zemní plyn, vodík a další paliva… jak to bude dál?
Toky energií – odkud, kam a jak?
Bude nová energetika tržní?
Střet zájmů při dekarbonizaci

https://www.egubrno.cz/akce/konference-energetika-2023/