KOTLE A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ 2023

20. března 2023 - 22. března 2023

Jubilejní, 30. ročník konference „Kotle a energetická zařízení 2023 se uskuteční v obvyklém termínu, tedy ve dnech 20. až 22. března 2023 ve známých prostorách Kongresového centra OREA (dříve hotel Voroněž) u brněnského výstaviště. 

Aktuální ročník je koncipován tak, aby odpovídal současnému stavu české energetiky, která by měla respektovat Státní energetickou koncepci, ekologické požadavky a moderní trendy ve výrobě a distribuci energie. Základní zatížení v ČR mají převzít jaderné elektrárny a obnovitelné zdroje energie. Počítá se s postupným omezením spalování uhlí. Svou nezastupitelnou roli budou i nadále hrát teplárny při zajištění zásobování obyvatelstva teplem.

Obnovitelné zdroje budou hrát stále větší roli, ale nemohou být plnohodnotnou náhradou systémových elektráren. Fotovoltaické i větrné elektrárny budou vyžadovat vybudování mohutných akumulačních systémů, výroba bioplynu může vést k omezování domácí výroby potravin.

Výstavba nových jaderných zdrojů v EDU a JETE bude příležitostí pro české výrobce při výrobě a dodávkách komponent těchto bloků.

Průřezové disciplíny, jako je materiálová problematika, diagnostika, měření, regulace a další vědní disciplíny tak zůstanou v energetickém sektoru zachovány a budou mít na našich konferencích vždy dostatek prostoru k prezentaci. Totéž platí o nakládání s odpady, zajištění udržitelnosti ekonomiky, aplikaci kogeneračních jednotek, ale nově i o problémech, spojených s bateriovými úložišti a systémem řízení všech energetických procesů.

Více informací naleznete na konference-kotle.cz.