Ocelové konstrukce 2021

23. červen 2021

Na programu konference Ocelové konstrukce, kterou pořádá společnost SEKURKON, s.r.o. ve spolupráci s vydavatelstvím KONSTRUKCE Media, s.r.o. 23. června 2021 v Hotelu Termal Mušov (Pasohlávky), budou novinky v oblasti legislativy, navrhování ocelových konstrukcí metodou BIM, nosným tématem bude i problematika šroubových spojů ocelových konstrukcí či automatizace výroby ocelových konstrukcí, na programu budou i ukázky defektů a vad ocelových konstrukcí a úspěšných realizací ocelových konstrukcí v minulých dvou letech. Konference se vzhledem k aktuálnímu stavu, souvisejícímu s pandemii koronaviru, bude konat „hybridní“ formou, čili osobně a virtuálně. Pro omezený počet účastníků prezenční formou v hotelu Termal Mušov (Pasohlávky), pro další zájemce formou on-line. Více o formách účasti a možností prezentace najdete ZDE
 

ČASOVÝ HARMONOGRAM KONFERENCE OCELOVÉ KONSTRUKCE:

8:00 – 8.30 registrace

8.30-8.45 Úvodní slovo – Představení Fakulty strojní VŠB-TU Ostrava, marketing pomocí sociálních sítí (prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D., VŠB-TU Ostrava)

8.45-9.00 Aktuální otázky vývoje cen v ocelářství (Jiří Dufek, Ocelářská unie)

I. blok: Legislativa v oboru ocelových konstrukcí

9.00-9.20 Dokumenty kontroly hutních materiálů dle ČSN EN 10204:2005 (Ing. Stanislav Zrza, Technický a zkušební ústav stavební Praha)

9.20-9.40 Úvod do problematiky šroubových spojů pro ocelové konstrukce (Ing. Martin Sondel, Ph.D., European Welding Institute)

09.40-10.00 Havárie betonových předpjatých vazníků halových objektů - ocelové řešení (Ing. Jaroslav Cejnar, Rada Building)

10.00-10.20 Aktualizace možných směrů vývoje směrnice EU 305/2011, EN 1090. Brexit versus evropské certifikace (Ing. Pavel Sonnek, PhD., Český svářečský ústav)

10.20-10.35 přestávka

II. blok: Projektování, návrh a výroba ocelových konstrukcí

10.35-11.15 Zváranie oceľových konštrukcií a zvyškové napätia s ním spojené (Ing. Marian Bartoš, SAG Elektrovod)

11.15-11.35 Komplexní simulační centrum, Brno - budova, most (Ing. Petr Brosch, OKF)

11.35-11.45 Historie Mostu Vysočina (Ing. Antonín Pechal, CSc.)

11.45-12.05 Most Vysočina na D1 – rekonstrukce (Ing. Ondřej Benčič, Metrostav)

12.05-13.00 oběd

III. blok: Metoda BIM při navrhování a realizaci, modulární výstavba

13.00-13.20 Modulární výstavba (Ing. David Neužil, Construsoft)

13.20-13.40 Metoda CBFEM v kontextu navrhování ocelových konstrukcí s využitím BIM (Ing. Vojtěch Chalupa, IDEA StatiCa)

13.40-14.00 Spolupráce statika a konstruktéra při návrhu ocelových konstrukcí s využitím BIM procesů (Ing. Petr Laník, GRAITEC)

14.00-14.10 Ultrazvuková technika ToFD a zkoušení svarových spojů (Ing. Milan Petřík, Olympus Czech Group)

14.10-14.20 Novinky v oblasti ručních přístrojů DeFelsko pro kontrolu kvality povrchových úprav konstrukcí (Vít Gromeš, TSI System s.r.o.)

14.20-14.30 Nová provozovna Wiegel CZ lakování - duplexní systémy (Bc. Jiří Nobicht, Wiegel CZ žárové zinkování s.r.o.)

14.30-14.50 Netradiční soutěž o hodnotné ceny partnerů konference - vyhlášení soutěže, přestávka

IV. Blok: Ukázky realizací ocelových konstrukcí

14.50-15.10 Silo - nová fasáda pro severní Kodaň (Ing. Petr Strzyž, Asociace českých a slovenských zinkoven)

15.10-15.30 Unikátní ocelová konstrukce největšího šperku světa (Ing. Jindřich Beran, Excon)

15.30-15.50 Praktické ukázky kontrol ocelových konstrukcí jeřábů a jeřábových drah (Ing. Petr Holub, Asociace odborných pracovníků pro zdvihací zařízení)

15.50-16.10 Ocelová konstrukce nového DEPA s unikátním opláštěním – Cedník (Ing. arch. David Kudla, DKarchitekti)

16:10-16.40 Ocelová konstrukce deflektoru pro raketu ARIANE 6 (Ing. Igor Chorovský)

16.40-16.50 Vyhlášení vítězů soutěže, zakončení konference

18.30 Společenský večer pro prezenční účastníky
 

Mediálními partnery konference Ocelové konstrukce jsou časopisy Konstrukce, Silnice železnice a All for Power. Odborným garantem akce je Česká asociace ocelových konstrukcí (ČAOK), záštitu poskytl děkan Fakulty strojní VŠB – Technická univerzita Ostrava (prof. Ing. Robert Čep, Ph.D.). Konference je pořádána ve spolupráci se dalšími stavebními fakultami v ČR a Slovensku (ČVUT v Praze, STU v Bratislavě a VUT v Brně). Vložné pro online účastníky činí 1 900 Kč + DPH a 2 900 Kč + DPH u prezenční formy. Pozvánku s Partnerskou tabulkou a registračním formulářem v PDF naleznete ZDE.

Seminář bude zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech pro členy ČKAIT a ČKA. Účastníci akce získají Osvědčení o účasti vydané Fakultou strojní VŠB – Technickou univerzitou Ostrava. Elektronický sborník bude mít své ISBN. Součástí akce bude i originální soutěž o hodnotné ceny.    

Z konference bude pořízen videozáznam.

Pro více informací o programu či možnosti účasti a dalších detailech kontaktujte:

Ing. Stanislav Cieslar, cieslar@konstrukce-media.cz, +420 733 531 084, garant programu a šéfredaktor časopisu KONSTRUKCE

Ing. Helena Šubrtová, koordinátorka akce, +420 773 544 449, subrtova@sekurkon.cz