SymGas 2023

18. dubna 2023 - 19. dubna 2023

Konference se zaměřuje na technické odborníky z celého řetězce souvisejícího s tuzemským plynárenstvím - od pracovníků údržby plynárenské soustavy přes konstruktéry a revizní techniky, dále zaměstnance státní a veřejné správy.

SymGas nabízí prostor pro diskuzi a sdílení informací napříč profesemi, k osobnímu setkání a networkingu s více než 150 plynárenskými odborníky. Neméně zajímavou součást – expozici výrobců, dodavatelů služeb a technologií, doplní studentské projekty vysokých i středních škol a učilišť. Akce získala v programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT 2 body, v systému odborného plynárenského vzdělávání (OPV) 5 bodů.

Bloky konference:

  • Příležitosti a výzvy plynárenství na cestě k dekarbonizaci
  • Zkušenosti ze zahraničních projektů
  • Vodík v plynárenské soustavě
  • Budoucnost výstavby plynárenské soustavy
  • Výzvy energetické legislativy
  • Novinky v národní legislativě
  • Budoucnost činnosti revizního technika
  • Odběrná plynová zařízení a provozní události
  • Připravenost OPZ na vodíkovou budoucnost

Místo konání: OREA HOTEL PYRAMIDA, Praha

Více informací naleznete na symgas.cgoa.cz.