Technologie pro elektrárny a teplárny na tuhá paliva

26. září 2023 - 27. září 2023

25. ročník odborné konference „Technologie pro elektrárny a teplárny na tuhá paliva“ určené pro potřeby elektrárenských a teplárenských provozů.

Hlavní téma konference bude spalování tuhých paliv, jejich doprava a manipulace s nimi a především také řešení emisí. V tomto průmyslovém odvětví se právě nacházíme na přechodu, a to na přechodu od uhlí k tuhým palivům z obnovitelných zdrojů (biomasa, lisované kaly, TAP a další alternativy). A pokud budeme brát uran také jako tuhé palivo, tak si budeme tak trochu povídat i o jaderné energetice.

Konference proběhne ve dnech 26. - 27. 9. 2023 opět v hotelu Medlov u Nového Města na Moravě (Vysočina).  

Aktuálně se připravuje program přednášek a dalších volnočasových aktivit. Podrobné informace o programu konference budou uveřejněny nejpozději do konce měsíce dubna 2023 na stránkách konefernce ZDE.