Waste to Energy 2022

28. březen 2022 - 29. březen 2022

13. mezinárodní odborná konference Waste to Energy 2022 - Energetické využití odpadu 2022.

NAVRHOVANÁ TÉMATA

  • legislativa ČR, EU
  • regulace - IPPC, BAT, BREF
  • vývoj legislativy v okolních zemích
  • směry vývoje OH
  • Best Practice (zahraniční případové studie)
  • financování energetických projektů, Modernizační fond
  • ZEVO (Chotíkov, Malešice, Brno, Liberec) - provozní zkušenosti, investice, rekonstrukce
  • připravované projektové záměry ČR a zahraničí
  • technologie a technologické trendy

Místo konání: Clarion Congress Hotel Prague

Bližší informace včetně pozvánky a registračního formuláře jsou k dispozici na: Waste to Energy 2022.