LIBERTY Ostrava získala kladné stanovisko pro modernizaci ocelárny

publikováno:
autor:
Hutní podnik LIBERTY Ostrava a.s. (zdroj: LIBERTY Ostrava a.s.) Hutní podnik LIBERTY Ostrava a.s. (zdroj: LIBERTY Ostrava a.s.)

LIBERTY Ostrava získala ke svému investičnímu plánu na modernizaci ocelárny kladné vyjádření od ministerstva životního prostředí při posuzování vlivu na životní prostředí (EIA). Hybridní technologie pro výrobu oceli, kterou chce huť do konce roku 2022 nahradit současné tandemové pece, bude mít výrazně menší vliv na životní prostředí, například emise tuhých znečišťujících látek sníží o 66 % a emise CO2 o více než polovinu.

„Modernizace ocelárny je jádrem plánované transformace LIBERTY Ostrava. Získání kladného stanoviska k EIA je další významný milník na naší cestě k uhlíkové neutralitě, které chceme dosáhnout v souladu s plánem celé skupiny GFG Alliance do roku 2030. Celkovou transformací chceme huti zajistit větší pružnost a dlouhodobou konkurenceschopnost a udržitelnost s minimálním vlivem výroby na životní prostředí,“ uvedl Pascal Genest, generální ředitel LIBERTY Ostrava.

Modernizace ocelárny spočívá ve výstavbě dvou hybridních pecí, prvních tohoto typu v Evropě, které nahradí současné čtyři tandemové pece se stejnou výrobní kapacitou 3,5 milionu tun oceli ročně. Nová technologie pro výrobu oceli umožní huti využívat větší objem lokálního šrotu, čímž sníží její závislost na dovážených surovinách, radikálně omezí vliv výroby na životní prostředí a spojením výroby oceli ze surového železa s technologií elektrické obloukové pece jí umožní flexibilně reagovat na měnící se situaci na trhu. Novou ocelárenskou technologii chce huť vybudovat a uvést do provozu do konce roku 2022.

„Důležitou součástí modernizace ocelárny je také připojení k síti velmi vysokého napětí, které nám umožní potenciál hybridní technologie využít naplno a v případě potřeby vyrábět ocel ze sta procent ze šrotu. Příprava připojení je v plném proudu, pracujeme na tom, abychom jej postavili do roku 2025,dodal Genest.

Společnost GFG Alliance, kterou vlastní rodina Sanjeeva Gupty, plánuje v průběhu deseti let investovat do rozvoje ostravské hutě celkem 750 milionů eur. Kromě modernizace ocelárny bude součástí transformace huti také rozsáhlá modernizace válcoven, která zvýší kvalitu vyrobené oceli a rozšíří výrobkové portfolio o další výrobky s vysokou přidanou hodnotou.