Odhalení stopy: prof. Ing. Miroslav Mohyla, DrSc.

publikováno:
autor:
prof. Ing. Miroslav Mohyla, DrSc. prof. Ing. Miroslav Mohyla, DrSc.

V pátek 18. září 2020 proběhne od 14:00 před hlavní budovou rektorátu Vysoké školy Báňské – Technické univerzity v Ostravě odhalení stopy absolventa prof. Ing. Miroslava Mohyly, DrSc., který celý svůj profesní život strávil na Fakultě strojní místní technické univerzity.

Celou řadu z nás učil a předával nám své zkušenosti z oblasti materiálů, technologických procesů a povrchových úprav. Pokud Vám to čas dovolí, přijďte prosím sdílet tento slavnostní okamžik spolu s ním a dalšími významnými hosty univerzity.

prof. Ing. Robert Čep, Ph.D.
děkan Fakulty strojní VŠB-TU Ostrava