Zastropování tržeb výrobců elektřiny může zdražit likvidaci odpadů i teplo

publikováno:
autor:

Vláda schválila zastropování tržeb výrobců elektřiny. Bohužel však v rozporu s nařízením Rady prodloužila platnost zastropování o půl roku. Bez řádného zdůvodnění také snížila strop pro tržby na výrobu elektřiny z komunálního odpadu na 100 Euro/MWh oproti 180 Euro/MWh se kterým počítá nařízení Rady. Vláda tím poškodí obce a občany, kterým stoupne cena za likvidaci odpadů nebo cena tepla.

Vláda schválila zastropování tržeb výrobců elektřiny. Podle návrhu novely energetického zákona přijdou o 90 % tržeb z prodeje elektřiny nad zákonem stanovenou cenu, a to již od 1. prosince 2022 do konce roku 2023. Nařízení rady (EU) 2022/1854 ze dne 6. října 2022 o intervenci v mimořádné situaci s cílem řešit vysoké ceny energie, které má novela energetického zákona adaptovat, však umožňuje stanovit cenové stropy pro výrobce elektřiny pouze do 30. června 2023.

„Respektujeme zcela mimořádné opatření přijaté na úrovni Rady Evropské unie. Nicméně adaptace nařízení Rady, které je přímo použitelné, znamená vytvoření podmínek pro jeho aplikaci v České republice, nikoliv prodlužování jeho platnosti. Vláda se tímto krokem vydává mimo mantinely právního státu a bude pravděpodobně čelit žalobám výrobců elektřiny i reakci Evropské komise,“ uvedl předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR Mirek Topolánek a dodal: „To není jen můj názor, prodloužení platnosti zastropování tržeb oproti nařízení Rady rozporovalo z právního hlediska i několik úřadů ve víkendovém meziresortním připomínkovém řízení“.

Vláda bez řádného zdůvodnění stanovila pro energetické využití komunálního odpadu cenový strop 100 Euro/MWh. Nařízení Rady přitom počítá se stropem 180 euro, i když v odůvodněných případech umožňuje jeho snížení. Všechna zařízení na energetické využití odpadu v ČR v posledních několika letech výrazně investovala nebo velkou investici připravují. Navíc jsou všechna tato zařízení s výjimkou společnosti Termizo v Liberci ve vlastnictví obcí. Je úplně nesmyslné pro tato zařízení stanovovat nižší cenový strop než pro jiné obnovitelné zdroje energie.

„Většinu zařízení na energetické využití odpadu vlastní v ČR města, stanovením stropu na cenu elektřiny ve výši 100 Euro jim vláda bere peníze. Výsledkem bude buď dražší likvidace odpadu, nebo vyšší ceny tepla. Naprosto paradoxní je, že pro údajně nejlevnější zdroj elektřiny, kterým je fotovoltaika, naopak vláda stanovila cenový strop 180 Euro,“ uvedl předseda výkonné rady Mirek Topolánek.