ČEPS se zapojila do cvičení SAFEGUARD Krasíkov 2023

publikováno:

V rámci cvičení SAFEGUARD Krasíkov 2023 prověřovali vojáci pěší roty Aktivní zálohy KVV Pardubice svou připravenost k plnění úkolů obrany, ochrany a strážního zajištění rozvodny Krasíkov společností ČEPS a ČEZ Distribuce. Cvičení v okolí objektu probíhalo dne 8. června za účasti 25 vojáků aktivní zálohy.

Cvičení jednotek Aktivní zálohy Armády ČR s názvem SAFEGUARD Krasíkov 2023 zorganizovalo Krajské vojenské velitelství (KVV) Pardubice ve spolupráci se společnostmi ČEPS a ČEZ Distribuce. Jeho cílem bylo prověření úrovně připravenosti Armády ČR k plnění úkolů zajišťování teritoriální ochrany a obrany při strážním zajištění rozvodny Krasíkov včetně součinnosti s provozovateli objektu. 

Na místě probíhal praktický výcvik ve strážní službě a činnosti na statickém kontrolně propouštěcím místě – kontrola vjíždějících vozidel a osob vstupujících do objektu včetně reakcí na mimořádné situace.

„Cvičení SAFEGUARD Krasíkov 2023 bylo dalším z řady součinnostních cvičení s Armádou ČR, na nichž se ČEPS dlouhodobě podílí. Jsem velmi rád, že i při nácviku obrany rozvodny Krasíkov jsme si ověřili výbornou spolupráci s armádou, v tomto případě s KVV Pardubice,“ řekl bezpečnostní ředitel ČEPS Martin Bílek. 

„Jsme součástí kritické infrastruktury státu a naším hlavním cílem je zajistit spolehlivé dodávky elektřiny našim zákazníkům. Každé takovéto cvičení prověřuje nejen interní systémy, ale i spolupráci mezi všemi zainteresovanými subjekty. Je zároveň skvělou prevencí, jak zabezpečit základní životní potřeby obyvatelstva i zdraví osob,” říká bezpečnostní ředitel ČEZ Distribuce Radomír Valica.

„Zajištění bezpečnosti objektu kritické infrastruktury v krizových stavech je jedním z hlavních úkolů teritoriální jednotky aktivní zálohy na území kraje. Jsem velmi rád, že se můžeme na plnění tohoto úkolu ve spolupráci s oběma tak významnými společnostmi, jako jsou ČEPS a ČEZ Distribuce, připravovat,“ dodal ředitel Krajského vojenského velitelství Pardubice plukovník gšt. Petr Holý.

V květnu proběhlo ve spolupráci se společností ČEPS obdobné cvičení SAFEGUARD Babylon 2023 organizované KVV Liberec.