Kybernetická bezpečnost v průmyslu a energetice: výukový seminář dle požadavků Zákona o kybernetické bezpečnosti

publikováno:
autor:
Ilustrační foto Ilustrační foto

Vzdělávací agentura Sekurkon ve spolupráci se sesterskou společností AF POWER agency se zabývá kybernetickou bezpečností v průmyslu a energetice již delší dobu. První konferenci na toto téma jsme pořádali v Modré u Bratislavy v únoru roku 2019 a zájem firem byl obrovský. Proto jsme se rozhodli opustit platformu konferencí a začít řešit tuto problematiku formou odborného vzdělávání. Připravili jsme výukový plán tak, aby byl přínosem pro firmy, kterých se problematika týká, a pomáhal jim řešit požadavky Zákona o kybernetické bezpečnosti. A případně jim pomáhal při získávání certifikací typu ISO apod.

Při řešení problému jsme se snažili maximálně snížit náklady, a to formou získání dotačního titulu na financování vzdělávání. Celý proces získání dotace a následně její administraci pomáháme firmám řešit. Výsledkem je produkt, který obnáší 5 výukových dnů po osmi hodinách, rozprostřených v čase tak, aby se přizpůsobil časovým potřebám zaměstnavatele. Vzdělávání organizujeme přímo u firem, aby zaměstnanci neopouštěli firmu a neztráceli čas.

Účelem vzdělávání je zlepšit orientaci zaměstnanců pracujících v podnicích, které jsou kritickými místy kybernetické infrastruktury dle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a změn v zákoně č.205/2015 Sb. a vyhlášky NBÚ č. 82/2018 Sb., v bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních a o stanovení náležitostí podání v oblasti kybernetické bezpečnosti (vyhláška o kybernetické bezpečnosti), přičemž zohledňuje také ostatní související platné právní předpisy týkající se dané problematiky.

Nedávné kybernetické útoky a další pokusy o ně vyvolávají potřebu vzdělávat průběžně klíčové pracovníky ve struktuře firmy, kteří mohou uvnitř firmy školit další pracovníky. Dá se říct, že tato oblast je prakticky nechráněná a útoky se budou určitě stupňovat.


Společnost SEKURKON s.r.o. působí na trhu v oblasti vzdělávání již od roku 1990. Již od počátku je naší pracovní náplní pořádání seminářů a konferencí. Zajišťujeme také semináře "na klíč" a konference "na míru". V roce 2012 došlo ke změně vlastnické struktury. S touto změnou je spojena nová strategie a vize společnosti. Vzdělávací semináře pokrývají oblasti řízení, obchodu a marketingu, personalistiky, financí, výroby, IT a počítačových dovedností, práva a odborných seminářů (technické normy apod.). Našimi klienty jsou organizace a firmy v oblasti veřejné správy, dopravy, stavebnictví, energetiky, strojírenství, finančních institucí, advokátních kanceláří, svazů, obchodu a jiné. Dále neustále prohlubujeme orientaci na konkrétní potřeby zákazníků a nabízíme vzdělávání ušité na míru každému z nich. Prestiž a úroveň našich vzdělávacích akcí upevňujeme výběrem kvalitních lektorů z řad odborníků z akademické půdy, tvůrců legislativních norem, pracovníků správních orgánů a odborníků z praxe.