22. ročník konference „Technologie pro elektrárny a teplárny na tuhá paliva“ je minulostí

Ve dnech 22. a 23. 5. 2019 proběhl již 22. ročník konference „Technologie pro elektrárny a teplárny na tuhá paliva“. Předcházející dva ročníky konference se udály ve víru oslav. V roce 2017 slavila konference své kulatiny – 20. výročí.

V loňském roce 2018 slavila značka TESPO (TESPO engineering s.r.o.) 25 let. Druhým oslavencem byla firma WARMAN (dnes součást koncernu WEIR Minerals) – 80 let od založení firmy. V úvodu konference zástupci hlavních organizátorů Ing. Radek Strnad a Ing. Petr Hroch zavzpomínaly na předcházející dva ročníky a také připomenuly smysl této konference. Bylo zmíněno také rychlé tempo legislativních změn pro klasickou energetiku ze strany EU a tedy také rychle se vyvíjející a měnicí technologie, v elektrárnách a teplárnách na tuhá paliva používané.

Letos se prezentovalo formou krátkých přednášek 14 firem a výzkumných ústavů. Účastnilo se 110 posluchačů a 42 zástupců přednášejících.

Firma TESPO engineering s.r.o. v první části své přednášky navázala na prezentaci z minulého roku. Ing. Radek Strnad podrobněji rozebral jednotlivé stroje a části linek vnitřního zauhlování v přetlakových mlýnských okruzích a také úskalí a technická specifika těchto linek. Dále byly představeny zajímavé zakázky a projekty, zrealizované v roce 2018-2019.

Firma WEIR Minerals představila novinky z produkce koncernu WEIR Minerals. Zajímavá byla také část přednášky, týkající se servisu a především údržby, hlavně té preventivní, která dokáže předejít větším haváriím a následným škodám.

Jednatel firmy MOSA Solution s.r.o., Ing. Jan Moša všechny posluchače ubezpečil, že firma má 20letou zkušenost z řešením toku dopravovaného materiálu, jeho klenbováním a dalšími problémy. Z touto dlouholetou zkušeností dokáže vyřešit v tomto směru jakýkoliv problém. Na tuto prezentaci navázal Ing. Martin Kulich, Ph.D. z firmy VVUÚ, a.s. kde upozornil na rizika při transportu a skladování paliv, které mohou při nedodržení pravidel, skončit požárem, případně výbuchem.

Ing. Filip Ďurica z firmy RSBP spol. s r.o. zase popsal, jaké postupy a hlavně ochrany pro zajištění bezpečnosti obsluhujícího personálu jsou z dílny této firmy k dispozici, pokud dojde k výbuchu.

Ve středečním odpoledním přednáškovém bloku firma PROVYKO s.r.o. zhodnotila výstavbu dvou nových kotlů o výkonu 285 t/h páry, kdy první kotel se uváděl do provozu v roce 2015 a druhý v roce 2018. Zajímavé bylo především hodnocení, jak se projevili technické poznatky z výstavby prvního kotle, které byly aplikovány při výstavbě druhého kotle. Tyto technické inovace a vylepšení se projevily velmi pozitivně.

Poprvé na konferenci vystoupila firma PSP engineering a.s. Mimo stručné prezentace firmy, Ing. Odstrčilík představil přetlakové vertikální mlýny pro mletí uhlí a další výrobky firmy, používané v energetice.

Prvně na konferenci vystoupila také firma KI Energo, s.r.o. Ing. Petr Legner prezentoval uskupení firem, které mají něco společného s KI Energo a především představil také zajímavou technologii pro spalování černouhelného multiprachu. Tuto technologii a spalování takto připraveného paliva by bylo možné využít i v plynových kotlích výkonu jednotek MW.

Po roční pauze vystoupila na konferenci také firma TRANSPORTA Technology s.r.o. Pánové Ing. Tomáš Nágl a Ing. Zdeněk Urban měli zajímavou přednášku o odstranění přetlaku v palivových cestách fluidních kotlů, kde přetlak působí problémy u všech použitých komponent, pokud na toto nejsou důsledně konstruovány.

Již tradičním účastníkem konference z řad přednášejících byla firma pewag Czech s.r.o. Ing. Martin Lenfeld představil nové řetězy pewag HERO, svařované třením. Tyto řetězy a další komponenty se používají především ve vynášečích strusky a řetězových podavačích paliva.

Závěrečný čtvrteční dopolední přednáškový blok zahájilo uskupení UJV ŘEŽ, a.s. Energoprojekt Praha a ČVUT Praha, fakulta strojní. Pánové Ing. Lukáš Pilař, Ph. D. a Ing. Zdeněk Vlček prezentovali experimentální jednotku – fluidní kotel se stacionární fluidní vrstvou, který je instalován na ČVUT Praha. Zde probíhají různé experimenty a testy, spojené se spalovacími procesy a čištěním spalin. Dále nás tito pánové seznámili s průběhem projektů řešení DeHg, DeNOx, DeSOx a dalších příbuzných projektů.

Již tradičním přednášejícím na konferenci je firma ČEZ a.s. Velmi zajímavý příspěvek přednesli pánové Ing. Hynek Lang a Ing. Ludvík Pavlík na téma, jak jsou připraveny zdroje skupiny ČEZ a.s. na limity BAT – AEL, které budou platit od roku 2021.

Působivou a zajímavou přednášku prezentovalo uskupení VIVO consult s.r.o. a Ústav Termomechaniky AV ČR. Ing. Vítězslav Votruba a Ing. Štěpán Nosek, Ph.D. Tito pánové velmi působivě přednesli problematiku prašnosti a její řešení v terénu (skládky, prašné komunikace atd.).

K večeři na nás čekala dozlatova upečená selátka a následně velmi dobře připravený studený bufet. Po setmění firma RSBP Ostrava-Radvanice připravila ohňovou show (simulace výbuchu různých výbušných směsí - uhelný prach atd.). Tentokrát to technici RSBP neměli vůbec jednoduché, neb celý den propršel. Tímto kolegům ze jmenované firmy děkujeme.

Proběhl také košt piva pod názvem „Svět piva – Marek Zeman II díl“. A od 20 hodin nás Dušan Koudelka provedl kytarovými improvizacemi různými hudebními žánry.

Pokud sdílíte stejný názor jako pořádající firmy, že se 22. ročník konference povedl a užili jste si jej jak po odborné, tak po té relaxační stránce, chtěl bych Vás už nyní pozvat na další, 23. ročník, který proběhne ve dnech 28. a 29. 5. 2020 opět v hotelu Medlov. Program a podklady pro přihlášení budou zveřejněny v první polovině března 2020.

Za přízeň našich obchodních partnerů děkuje a na viděnou opět v Medlově se těší.

Ing. Radek Strnad
+ kolektiv TESPO engineering