ČEPS v prvním čtvrtletí 2021: zisk 1,5 miliardy Kč

publikováno:
autor:
Ilustrační foto (zdroj: Pixabay.com) Ilustrační foto (zdroj: Pixabay.com)

Akciová společnost ČEPS v prvním čtvrtletí roku 2021 vykázala zisk 1,5 miliardy Kč, tedy o 189 mil. Kč více ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Po odečtení výnosů a ve stejné míře i nákladů za objem přenesené energie v rámci evropských propojených trhů – tzv. MC shippingu a couplingu – společnosti meziročně poklesly výnosy i náklady. V prvním čtvrtletí roku 2021 bylo přeneseno celkem 17 780,5 GWh elektrické energie.

Celkové výnosy společnosti ČEPS za první čtvrtletí 2021 činily 8 718,3 mil. Kč, tedy meziročně o 1 295,3 mil. Kč více. Významný vliv na růst výnosů a ve stejné výši i nákladů měl MC shipping a coupling. Výnosy společnosti po odečtení MC shippingu a couplingu dosáhly hodnoty 4 290,1 mil. Kč, tedy o 51,1 mil. Kč méně v meziročním srovnání.

Náklady celkem bez daně z příjmu dosáhly ve sledovaném období výše 7 264,8 mil. V porovnání se sledovaným obdobím minulého roku jde o nárůst o 1 106,4 mil. Kč. Na tomto rozdílu se podílí zejména nárůst nákladů (i výnosů) na MC shipping a coupling – po odečtení MC shippingu a couplingu dosáhly náklady před zdaněním výše 2 836,6 mil. Kč, což je v meziročním srovnání o 240 mil. Kč méně. Z toho tvoří proměnné náklady 65,7 %, stálé provozní náklady 32,2 % a finanční náklady 2,1 %.

„I přes růst výnosů za systémové služby o 275,2 mil. Kč došlo k celkovému meziročnímu poklesu výnosů, a to kvůli nižším výnosům za přenosové služby a ostatní licencované služby. Naopak v nákladech se podařilo meziročně uspořit 240 mil. Kč, a to zejména v proměnných nákladech,“ říká Martin Durčák, předseda představenstva ČEPS, a.s.

Společnost ČEPS pokračovala v rozsáhlém rozvoji přenosové soustavy. „V prvním čtvrtletí letošního roku probíhala mimo jiné modernizace 400kV vedení V401 Týnec nad Labem – Krasíkov, rekonstrukce rozvoden Kočín či Prosenice nebo rozšíření rozvodny Výškov,“ dodává Martin Durčák. 

Akciová společnost ČEPS je regulovaným subjektem. Jako taková může dosáhnout pouze úrovně zisku stanovené regulačními parametry určenými Energetickým regulačním úřadem. Korekční faktory ovlivňují hospodářské výsledky vždy s dvouletým posunem.