Skupina ČEZ odvede letos státu více než 100 miliard korun, které pomohou snížit ceny energií pro spotřebitele

JE Dukovany (zdroj: ČEZ) JE Dukovany (zdroj: ČEZ)

Společnost ČEZ dnes zveřejnila výhled hospodaření Skupiny ČEZ na rok 2023 včetně indikace celkových odvodů českému státu reflektující daňová opatření schválená v loňském roce za účelem řešení energetické krize.  Čistý zisk Skupiny ČEZ vedle běžné daně z příjmů ovlivní dvě legislativní opatření, a to odvod z nadměrných tržeb z prodeje výroby a daň z neočekávaných zisků (tzv. windfall tax) ve výši 60 % z rozdílu mezi základem daně a průměru základů daně v letech 2018–2021 navýšeném o 20 %.

Skupina ČEZ očekává v roce 2023 čistý zisk očištěný o mimořádné vlivy ve výši 30 až 40 mld. Kč zejména v závislosti na vývoji tržních cen elektřiny. Přitom celkové odvody z tržeb a daně z příjmu za rok 2023 dosáhnou 40 až 80 mld. Kč.

Českému státu Skupina ČEZ letos odvede celkem více než 100 mld. Kč, protože nad rámec odvodů a daní ze zisku roku 2023 zaplatí státu letos více než 50 mld. Kč z titulu dividend ze zisku roku 2022 a z titulu doplatku běžné daně z příjmu nad rámec uhrazených záloh během roku 2022. Vládě tyto peníze pomohou financovat opatření, která snižují ceny energií pro spotřebitele, zejména prostřednictvím cenových stropů na elektřinu a plyn.

Skupina ČEZ patří dlouhodobě k největším daňovým poplatníkům v České republice. Od roku 1992 do roku 2021 získala Česká republika od ČEZ na dividendách, daních, darech a platbách za emisní povolenky 771 miliard korun. Navíc ze zisku roku 2021 získala Česká republika dividendy ve výši 18 mld. Kč vyplacené v roce 2022.

Tyto informace ČEZ poskytl dříve, než je obvyklé, aby účastníkům kapitálového trhu poskytl indikaci o dopadech specifických legislativních a regulatorních opatření na hospodaření společnosti a snížil tak nejistotu investorů a věřitelů ohledně očekávané ziskovosti firmy. Obvyklým termínem je březen, kdy společnost zveřejňuje auditované výsledky hospodaření za uplynulý rok. Auditované výsledky hospodaření za rok 2022 budou zveřejněny dne 21.3. 2023.

Více na: Informační povinnost | Skupina ČEZ - O Společnosti (cez.cz)

Ing. Ladislav Kříž