Články

Škoda Auto na cestě k uhlíkové neutralitě: teplárna ŠKO-ENERGO přejde kompletně na biomasu

Škoda Auto na cestě k uhlíkové neutralitě: teplárna ŠKO-ENERGO přejde kompletně na biomasu

› ŠKO-ENERGO, dodavatel energií do automobilky Škoda Auto a tepla pro Mladou
Boleslav, přejde z palivového mixu uhlí a biomasy na 100% využití biomasy
› Rozsah plánovaného projektu je jedním z největších v České republice, odhadované
náklady činí 3,6 miliardy korun
› Využívání přírodních obnovitelných surovin, jako jsou dřevní štěpky a fytopelety,
naplňuje strategii ŠKO-ENERGO k zajištění uhlíkově neutrální výroby energií do konce
tohoto desetiletí
› Úspory dosáhnou až 290 000 tun CO2 za rok a přispějí tím k dosažení ambiciózních
ekologických cílů automobilky stanovených ve strategii Next Level Škoda Strategy
2030