Články

Rozvoj obnovitelných zdrojů do roku 2030

Rozvoj obnovitelných zdrojů do roku 2030

Národní klimaticko-energetický plán stanovuje podíl 20,8 % obnovitelných zdrojů na spotřebě energie pro rok 2030.