Česko-francouzská jaderná akademie pomůže vytvořit novou generaci vysoce kvalifikované pracovní síly pro jaderné ambice České republiky

publikováno:

Francouzské velvyslanectví v České republice ve spolupráci s EDF oznamuje založení Česko-francouzské jaderné akademie, nové iniciativy, jejímž cílem je urychlit přípravu vysoce kvalifikovaných pracovníků pro výstavbu a provoz nových jaderných elektráren plánovaných v ČR.

Tato iniciativa bude hrát klíčovou roli nejen při dalším posilování vazeb mezi Českem a Francií, ale také pomůže uskutečnit konkrétní česko-francouzské aktivity v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, výzkumu a vývoje pro bezpečné a mírové využití jaderné energie.

Spolupráce mezi Francií a Českem v oblasti jaderného vzdělávání a výzkumu má již bohatou historii. Česko-francouzská jaderná akademie na tuto zkušenost naváže tím, že významně rozšíří rozsah a ambice této spolupráce a připraví nové programy, které budou koncipovány tak, aby odpovídaly naléhavým potřebám českého průmyslu.

Česko-francouzská jaderná akademie představuje komplexní vzdělávací platformu, která vytvoří společné česko-francouzské vzdělávací programy na úrovni vysokých a středních škol a výzkumných institucí. Francouzské organizace, jako je International Institute of Nuclear Energy (I2EN), již aktivně spolupracují s českými partnery na přípravě nových vzdělávacích kurzů a programů stáží pro české a francouzské studenty, jakož i pokročilých kurzů na univerzitní úrovni.

Akademie se zaměří na zejména na odborné vzdělávání a kvalifikaci. Tato část nové iniciativy už má reálné obrysy, jelikož společnost EDF už sponzoruje a organizuje kurzy pro dodavatelské firmy, velké i malé české společnosti, které mají zájem stavět a dodávat zařízení a služby pro nový jaderný projekt Dukovany 5.

 

Některé nedávné a nadcházející milníky Česko-francouzské jaderné akademie:

 

  • Dne 14. září podepsala společnost EDF a Západočeská univerzita v Plzni dohodu o spolupráci na rozvoji vzdělávání a výzkumu v oblasti jaderné energetiky.
  • V září podepsaly CEA Cadarache a Západočeská univerzita v Plzni memorandum o porozumění, které usnadňuje mobilitu studentů, společné výzkumné programy a výměnu akademických zdrojů.
  • Dne 24. října se uskuteční akce, která má přilákat studenty do jaderného průmyslu a kterou pořádá Francouzský institut v Praze a I2EN.
  • Ve dnech 8. a 9. listopadu pořádá společnost EDF v Praze další Dodavatelskou akademii - kurz, který pomáhá českým firmám stát se kvalifikovanými dodavateli pro reaktory typu EPR společnosti EDF.