Licencování jaderných reaktorů: certifikace EUR neřeší soulad s národními bezpečnostními předpisy

publikováno:

Tendr na nové jaderné bloky v Česku spěje k rozuzlení a uchazeči o zakázku poukazují na různé výhody své nabídky. S blížícím se termínem zahájení výstavby v roce 2029 se dostává do popředí také problematika licencování, tedy schválení projektu jaderným dozorem. Hladký a kvalitní licenční proces je důležitý pro dodržení celkového harmonogramu výstavby.

Jako určitý předstupeň schválení jaderným regulátorem funguje v Evropě certifikace EUR. Asociace EUR (European Utility Requirements) byla vytvořena v roce 1991 v Paříži a sdružuje hlavní evropské provozovatele jaderných elektráren, jako je ČEZ, EDF, finské společnosti Fortum a TVO, ukrajinský EnergoAtom, španělská Iberdrola nebo slovinská Gen-energija. „Tyto společnosti spolupracují na vývoji harmonizovaných požadavků na budoucí jaderné elektrárny v Evropě. Tyto požadavky jsou uvedeny v takzvaném dokumentu EUR, založeném na sdílených postupech a standardech,“ uvedl v rozhovoru pro Ekonomický deník předseda asociace EUR Manuel Carrasco.

Sdružení EUR nabízí poskytovatelům jaderných technologií analýzu návrhů jejich reaktorů a proces končí vydáním certifikátů shody. Asociace EUR tak podporuje dodavatele v pochopení pohledu evropských energetických společností, jejich potřeb a způsobu, jakým provozují jaderné elektrárny.

„Proces hodnocení umožňuje dodavatelům, zejména těm z mimoevropských zemí, určit konkrétní oblasti pro zlepšení, aby zvýšili své šance pro vstup na evropský trh,“ pokračuje Manuel Carrasco. „Certifikace EUR však není regulační certifikací nebo licencí a nenahrazuje důkladnou analýzu projektu jaderné elektrárny, kterou provádí nezávislý jaderný úřad. Během posouzení návrhu EUR zajišťujeme, že deklarované parametry a design reaktorů splní naše očekávání jako provozovatelů. Naproti tomu bezpečnostní orgán provádí podrobnou revizi, aby ověřil, zda návrh odpovídá národním bezpečnostním předpisům. Tyto procesy se vzájemně doplňují a nenahrazují se.“

Certifikace EUR tak umožňuje budoucím provozovatelům zvýšit záruku, že hodnocený projekt splňuje základní požadavky hlavních evropských jaderných operátorů na bezpečnost, výkon a provozuschopnost. Je to obzvláště důležitý krok pro mimoevropské dodavatele technologií, po nichž nemusí na domácím trhu vyžadovat stejnou úroveň bezpečnosti a výkonnosti, jaká je typická pro Evropu.

„Vyhodnotili jsme návrhy reaktorů EPR (včetně EPR2 a EPR1200), Westinghouse AP1000, KHNP APR1400 a APR1000 určené pro evropský trh. Pokud jde o EPR, jedná se o reaktor vyvinutý pro použití v Evropě jedním ze zakládajících členů EUR. Společnost EDF se aktivně podílí na definování našich požadavků. Dobře vědí, co členové EUR očekávají,“ vysvětluje šéf asociace EUR.

Pro mimoevropské dodavatele je certifikace EUR velmi výhodná. Mohou si ověřit, že design bude v souladu s evropskými normami, jelikož ten bývá v souladu hlavně s požadavky jejich domácích trhů.  „Někteří mimoevropští dodavatelé museli svůj design výrazně přizpůsobit, než jej předložili k posouzení pro získaní certifikátu EUR. Kromě toho, v některých případech posouzení návrhu umožnilo identifikovat změny potřebné k lepšímu sladění s očekáváním evropských provozovatelů,“ uzavírá Manuel Carrasco.