Jihokorejský Doosan představil investice v ČR ve výši tří miliard korun

publikováno:

Představení společností:

Doosan Škoda Power

Společnost Doosan Škoda Power je nositelem tradice českého strojírenství s více než stoletou zkušeností na energetickém trhu. Je jedním z mála světových dodavatelů parních turbín a příslušenství s vlastní technologií a R&D centrem, do kterého firma za posledních 10 let investovala několik miliard korun. I díky tomu je výrazným hráčem na poli energetiky nejen v České republice, ale i v zahraničí, kam momentálně exportuje zhruba 80 % své produkce.

V roce 2021 se firma zařadila mezi tři největší dodavatele parních turbín na světě v rámci dostupného trhu.

V oblasti jaderné energetiky jsou technologie firmy nasazeny v jaderných elektrárnách v České republice, na Slovensku, na Ukrajině, ve Finsku nebo v Německu. Aktuální výkon instalovaných turbín firmy v oblasti jaderné energetiky představuje téměř 10 000 MW – což je výkon odpovídající deseti temelínským blokům.

Vedle přípravy na dostavbu nového jaderného bloku v JE Dukovany se firma podílí na uvedení do provozu dvou bloků v jaderné elektrárně Mochovce, obchodní aktivity cílí také do Finska nebo na Ukrajinu.

Doosan Škoda Power je aktivní i v projektech malých modulárních reaktorů (SMR). Účastní se přípravy pro výstavbu SMR v USA, Kanadě, Velké Británii, Francii nebo v Rumunsku.


Doosan Enerbility 

S globální změnou klimatu nabývá uhlíková neutralita na významu a výroba bezemisní energie se stává významnou součástí politiky řady států. Velké země usilují o jadernou a obnovitelnou energii, aby dosáhly vytyčených cílů uhlíkové neutrality. Tyto změny přinášejí pro společnost Doosan řadu nových výzev a příležitostí. Doosan se ve své činnosti zaměřuje na jadernou technologii, plynové turbíny, obnovitelné a vodíkové zdroje výroby energie a malé modulární reaktory (SMR) jako na nové hnací síly růstu, které mají upevnit jeho pozici přední společnosti ve světě zaměřené na ekologii. Cílem koncernu je stát se globálním lídrem v oblasti energetického průmyslu. 


Doosan Bobcat

Od roku 1958 je Doosan Bobcat předním globálním výrobcem kompaktní techniky, včetně nakladačů, bagrů, teleskopických manipulátorů, manipulační techniky a dalších zařízení. Hlavní sídlo Doosan Bobcat pro Evropu, Blízký východ a Afriku (EMEA) se nachází v Dobříši. Moderní areál pro více než 1 600 zaměstnanců zahrnuje kromě centrály EMEA také inovační centrum, školicí a testovací zařízení a výrobní závod s kapacitou až 30 000 strojů ročně, které se vyváží do celého světa. 


Doosan Group

Posláním skupiny Doosan je pomáhat v rozvoji a zlepšování kvality života společnosti prostřednictvím inovací a společenské odpovědnosti. Firma založená v roce 1896 sídlí v jihokorejském Soulu.

Jako přední světový výrobce parních turbín, chytrých strojů a polovodičů, pokračuje Doosan v globální identifikaci nových směrů vývoje a zavazuje se k realizaci technických inovací v oblasti svého podnikání.  

Doosan Group působí ve 24 zemích s regionálními centrálami v USA, Japonsku, Velké Británii, Číně, Německu, Vietnamu, Singapuru, Indii a České republice.

Doosan Group investuje do spolupráce se světovými firmami, které mají inovativní technologie nebo synergie se stávajícími společnosti koncernu Doosan, jako jsou zařízení jaderných elektráren, plynové turbíny, vodíkové palivové články, kompaktní zařízení, kolaborativní roboty, elektromateriály a polovodiče atd.


Popis technologií:

Transfer technologií generátorů do České republiky

Doosan Škoda Power, přední výrobce moderních parních turbín a souvisejících energetických zařízení, dodává produkty vyrobené v České republice na globální trh. Generátory pro turbínový ostrov se však doposud dovážely ze zemí, jako jsou Korea, Německo, Indie či Japonsko. 

Společnost Doosan Enerbility plánuje v letošním roce převést vlastní technologii vzduchem chlazených generátorů s výkonem do 300 MW, použitelnou pro hlavní model parní turbíny, pod know-how dceřiné společnosti Doosan Škoda Power. 

Vzhledem k tomu, že se tato technologie uplatní také u parních turbín pro malé modulární reaktory, které Doosan Škoda Power připravuje se vstupem na trh, tato investice významně pomůže českému strojírenství proniknout na globální trhy malých modulárních reaktorů.


Přenos technologie plynových a vodíkových turbín

Kvůli vysokým bariérám vstupu na trh je technologie plynových turbín v současné době dostupná pouze ve Spojených státech, Německu, Japonsku a Koreji. 

Společnost Doosan Enerbility proto převede pod dceřinou společnost Doosan Škoda Power technologii vysoce účinných plynových turbín třídy H o výkonu 100 MW, která je v současné době ve vývoji. Jde o kapacitu, v rámci níž je společnost Doosan Škoda Power vysoce konkurenceschopná. Touto významnou investicí přispěje k tomu, aby se Česká republika stala centrem plynových turbín v Evropě. 

Souběžně s plynovou turbínou třídy H jsou ve světě vyvíjeny i první technologie turbín s přechodem na 100% spalování vodíku. Jednou z předních společností, které na vývoji technologie intenzivně pracují, je také jihokorejský Doosan. I toto vysoce inovativní know-how bude součástí transferu technologií do České republiky.  

Vzhledem k tomu, že se očekává, že 100% vodíková turbína bude v budoucnu klíčovou technologií pro bezuhlíkovou výrobu elektrické energie využívající jako palivo nejen ekologický vodík, ale i vodík vyráběný jadernou energií, se o její vývoj ucházejí významné země z celého světa. Díky přenosu technologie do Plzně bude jednou z nich i Česká republika. 


Zadáním projektu dostavby Jaderné elektrárny Dukovany koncernu KHNP společnost Doosan věří v rozšíření spolupráce mezi oběma zeměmi i mimo sektor jaderné energetiky, a to na globální trhy parních, plynových a vodíkových turbín. Obě země mohou v tomto segmentu společně růst a stát se globálním lídrem energetického průmyslu.