Skupina DECCI spouští provoz Energy nest, hybridního zdroje energie s největším bateriovým úložištěm v Čechách, který přispěje ke stabilizaci přenosové soustavy.

publikováno:

[Praha – 10. červenec 2024] – Skupina Decci uvádí v obci Vraňany na Mělnicku do provozu hybridní zdroj energie s největším bateriovým úložištěm v Čechách - Energy nest s celkovým výkonem 30 MW. Zařízení kombinuje inovativní technologie s na míru vyvinutým řídicím systémem, prostřednictvím kterého dokáže stabilizovat přenosovou soustavu. Moderní zdroj energie dokáže flexibilně reagovat na přebytky či nedostatky v síti, a mimo aktivaci služby je v pohotovostním režimu s nulovou emisní stopou a bez neefektivního využívání paliva. Energy nest je tak nejen flexibilním a inovativním, ale i k životnímu prostředí ohleduplným zdrojem energie.

Změny v energetickém mixu, plánovaný odklon od konvenčních zdrojů energie či rostoucí podíl energie z obnovitelných zdrojů, budou zdrojem nestability a fluktuace v elektrizační síti. Proto se v současnosti hledají nové zdroje služeb výkonové rovnováhy (SVR) zajišťující stabilitu a bezpečnost elektrizační sítě. Hybridní zdroj, Energy nest, o celkovém instalovaném výkonu 52,4 MW takový zdroj představuje a otevírá celou řadu možných řešení poskytování služeb výkonové rovnováhy.


Energy nest reaguje na měnící se energetické prostředí

„Obnovitelné zdroje energie mají již v roce 2030 stát za čtvrtinou produkce elektrické energie. Nicméně se jedná o zdroje, které nejsou schopny poskytovat služby výkonové rovnováhy. Na druhou stranu plánujeme odklon od uhelných elektráren, které stojí za produkcí téměř 60% elektrické energie a zajištují stabilitu v síti. Chceme-li i v budoucnosti bezpečnou a stabilní elektrizační síť, musíme hledat zdroje nové. Energy nest odděluje výrobu elektrické energie od poskytování služeb výkonové rovnováhy a představuje řešení, které již dnes reaguje na budoucí potřeby energetiky,“ říká o projektu Darina Merdassi, ředitelka skupiny Decci, a.s. a členka představenstva E.nest Energy a.s. a dodává: “Energy nest poskytne služby výkonové rovnováhy, a to v rozsahu provozu, který dosud poskytoval elektrárenský blok o výkonu 300 MW spalující hnědé uhlí a přispěje tím i k dosažení národních cílů v oblasti klimatu.“


Inovativní energetické řešení

Inovativnost řešení spočívá v kombinaci technologií, konkrétně spalovacích turbín s celkovým výkonem 32,4 megawatt technicky odvozených od leteckých motorů a bateriovým úložištěm, které je s výkonem 20 megawattů a kapacitou 22 megawatt hodin největší v České republice. Použité technologie se v kombinaci s unikátním řídicím systémem vhodně doplňují a umožňují plně využít všech jejich vlastností pro poskytování podpůrných služeb ke stabilizaci sítě. Analýzy ČEPS ukazují, že stávající vývoj energetiky může vést k dramatickému poklesu regulačního výkonu pro poskytování služeb výkonové rovnováhy.Hybridní zdroj je v současnosti schopen poskytnout jakoukoliv kombinaci služeb výkonové rovnováhy – zajišťujících stabilitu v síti, jmenovitě zálohy pro automatickou regulaci frekvence (FCR), zálohy pro regulaci výkonové rovnováhy s automatickou aktivací (aFRR+) nebo zálohy pro regulaci výkonové rovnováhy s manuální aktivací (mFRR+) až do celkového výkonu 30 MW. V budoucnu se plánuje rozšíření služeb výkonové rovnováhy až na 52,4 MW, a to za využití stávajících technologií.


Modulární provedení

„Zdroj Energy nest byl navržen tak, aby bylo možné v případě potřeby navýšit jeho kapacitu či ho jednoduše rozšířit o další podobné hybridní systémy. Jedná se o modulární a škálovatelné řešení, které díky kontejnerovému provedení zabírá plochu o rozloze 1 ha. Zároveň vykazuje špičkové parametry dostupnosti a spolehlivosti. V budoucnosti se počítá i s možností výroby zeleného vodíku,“ vysvětluje Darina Merdassi další z výhod Energy nest.

Za realizací stavby hybridního zdroje stojí společnost Siemens, s.r.o., hlavními dodavateli technologií jsou britská společnost Centrax Ltd, UK a německá SMA Altenso, GmbH. Na projektu se významně podílely i české poradenské firmy Euroenergy, s.r.o, Nano Energies a OSC, a.s.

Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky, ČVUT pro projekt na míru vyvinul řídicí systém.

Skupina Decci získala na financování projektu klubový úvěr v hodnotě 750 miliónů korun od předních bankovních institucí, České spořitelny a.s. a Komerční banky a.s.


O skupině DECCI

Jsme DECCI – moderní energetická skupina působící na trhu obnovitelných zdrojů od roku 2007. Prostřednictvím našich dceřiných společností vlastníme, realizujeme a provozujeme portfolio energetických projektů v oblasti obnovitelných zdrojů a moderní energetiky. Naší dlouhodobou misí je podpora moderní decentralizované energetiky a energetických řešení šetrných ke klimatu.


O AKU-BAT

Skupina DECCI je zakládajícím členem Asociace pro akumulaci energie AKU-BAT, která sdružuje nejvýznamnější subjekty aktivní v oblasti akumulace energie a je zakládajícím členem Svazu moderní energetiky. AKU-BAT podporuje spolupráci svých členů v celém spektru služeb, od využití akumulace v průmyslu, energetice či jako prvku flexibility, přes e-mobilitu až po rozvoj vodíkových technologií.


Kontakt pro média

DECCI
Martin Hubáček
decci@decci.cz
+420 233 321 611
decci.cz

CZECHPROMOTION
Jakub Žižka
jakub.zizka@promotion.cz
+420 ‍724 892 238
promotion.cz