Elektrokotle jsou čím dál žádanější

Elektrický parní kotel Bosch ELSB Elektrický parní kotel Bosch ELSB

Rozhovor s Václavem Kleinem, obchodním ředitelem Bosch Termotechnika.

Transformace energetiky se propisuje i do zakázek výrobců kotlů a energetických zařízení. Řada průmyslových podniků se rozhodla pro nutné ekologizace svých provozů, což znamená příležitost pro firmy jako je Bosch Termotechnika. „Loni jsme realizovali řadu zakázek v potravinářství a chemickém průmyslu, letos pak čekáme zajímavé akce v teplárnách a elektrárnách. Zmínit mohu třeba realizaci v Dětmarovicích nebo pro sokolovskou SUAS GROUP.“

V čem jsou odlišné kotle, které spoluspalují bioplyny či vodík?

Odlišnost je pouze v typu hořáku. Převážná většina kotlů (tlakové těleso a příslušenství) je stejná jako u klasických koltů na zemní plyn. U bioplynu a vodíku je nutné instalovat složitější hořák – to znamená, že díky této změně jsou zařízení také technicky a investičně náročnější. Z naší zkušenosti jsou investiční ceny hořáků pro alternativní paliva, jako je bioplyn a vodík, až o několik desítek procent vyšší. Záleží však samozřejmě na složení a kombinaci paliva.

Jaká je poptávka po modernizaci zdrojů v průmyslu?

V současné době je poptávka velká. A to jak po nových, tak po zdrojích, které musí na základě určité doby v provozu projít modernizací a retrofitem. Vše se ubírá směrem ke snižování emisí a zvyšování účinnosti. Toho lze docílit doplněním zdrojů o ekonomizéry a nízkoemisní hořáky. Díky speciálnímu provedení nízkoemisních hořáků jsme nyní schopni snížit emise až na hodnotu 60 mg NOx. Modernizací samozřejmě prochází i řídicí systémy, které mají do budoucna velký potenciál zlepšit fungování tepelných zdrojů a zvyšovat jejich účinnost.

O jaké typy zdrojů je největší zájem?

I nadále trvá největší zájem o standardní zdroje, tedy o teplovodní, horkovodní a parní kotle, které jsou využívány téměř ve všech průmyslových oblastech. Na druhou stranu, v posledních několika měsících registrujeme zvýšený zájem o nové zdroje typu elektrokotle. Celá řada společností (nejen z oblasti průmyslu) se zaměřuje na zelenou energii. Jelikož jsme schopni dodat teplovodní, horkovodní i parní kotle v elektrickém provedení, tak se poptávka zvyšuje i v této oblasti a vidíme v elektrokotlích velký potenciál.

Jak se vám mění technické parametry, pokud používáte alternativní paliva?

Technické parametry našich zařízení se žádným zásadním způsobem nemění. Díky historickému vývoji jsou technické parametry teplovodních, horkovodních a parních kotlů na velice vysoké úrovni již nyní. Účinnost je tak možné zvyšovat již jen o desetiny procent.

Pokud vezmeme v potaz alternativní paliva typu vodík apod., tak v tuto chvíli ještě nenastala situace, kdy bychom mohli takové typy kotlů zařadit do standardního používání. Ještě nás čeká nějaký čas vývoje a vylepšování těchto zdrojů, abychom je byli schopni plně a efektivně využít.

Jaká paliva jsou kotle Bosch schopné zvládnout a jak se mění účinnost?

V tuto chvíli je primárním zdrojem pro kotle Bosch stále standardní zemní plyn. V posledních několika týdnech se však samozřejmě zvyšuje poptávka po zdrojích na lehký topný olej, CNG a jak jsem již říkal, zvyšuje se i poptávka po elektrokotlích.

Účinnost našich zdrojů na alternativní paliva zůstává téměř neměnná. Rozdíly jsou opravdu jen desetiny procent a pro používání zdroje to nemá žádný zásadní vliv. Jedná se o standardní záležitost.

Jak se vám daří zajišťovat nízké emise a vidíte ještě technologický prostor pro další ekologizaci?

V oblasti snižování emisí se za posledních 10 let urazila dlouhá cesta v oblasti vývoje hořáků. Požadavky a náročnost na snižování emisí jsou opravdu velké. Je to vidět například u hodnoty 100 mg NOx, která byla ještě před 5 lety brána jako špičková. Zato v dnešní době jdeme cestou razantního snižování, a to i díky požadavkům evropské legislativy. Aktuálně instalujeme zařízení, která jsou schopna plnit hodnotu emisí 60 mg NOx. Tato cesta je nicméně technologicky a investičně velice náročná. Při srovnání hodnoty emisí 100 mg a 60 mg NOx je investiční náročnost vyšší v řádech několika desítek procent.

Realizovali jste kotle na zdroji v Teplárnách Brno, o jak náročnou zakázku šlo?

Teplárny Brno jsou pro nás dlouhodobě významným partnerem. Celkem jsme zde realizovali tři zakázky za posledních 6 let. Z toho dvě zakázky proběhly v loňském a letošním roce. Jednou z nich byla instalace dvou horkovodních kotlů o výkonu 2 x 25 MW, které slouží jako doplňkový a špičkový zdroj do celého systému na Červeném Mlýně. Systém vytápění v Brně se v poslední době výrazným způsobem proměnil z parního na horkovodní. Parametry kotlů v Teplárnách Brno jsou jedny z nejlepších v České republice. Splňují požadavky zejména na vysokou účinnost a nízké emise, které zde dosahují již výše zmíněné hodnoty 60 mg NOx. Toho jsme dosáhli nejlepšími hořáky, které jsou aktuálně na evropském trhu, a samozřejmě i za pomoci recirkulace.

Druhou zakázkou v Teplárnách Brno byla dodávka parního systému do provozu Špitálka. V této kotelně byly instalovány dva kotle 2x52 tun páry, které budou sloužit jako špičkový zdroj v exponovaném období. I zde se jedná o zdroj na nejvyšší technické úrovni s emisemi 60 mg NOx a účinností přesahující 95,3 %.

Jaké další průmyslové realizace jste loni dělali a co máte před sebou letos?

Loňský rok byl na průmyslové realizace velice úspěšný. Vzhledem k situaci na trhu celá řada průmyslových odvětví poptávala instalaci nového plynového zdroje.

Jedním z odvětví, kde jsme byli loni úspěšní, byl potravinářský průmysl. Jako příklad mohu uvést Kostelecké uzeniny, které s námi spolupracují již mnoho let. Dále jsme dodávali do společnosti Vodňanská drůbež v závodě Modřice, kde probíhala druhá fáze instalace nových kotlů. Dalším odvětvím byl chemický průmysl a konkrétní instalace v areálu Fatra Napajedla.

Co se týká oblasti přestaveb zařízení na lepší technické parametry, tak jsme dodávali do Hyundai Nošovice, kde máme zařízení již celou řadu let. Nicméně v loňském roce došlo ke zlepšení technických parametrů na aktuální požadovanou úroveň. Dále jsme modernizovali naše zařízení v lihovaru Ethanol Energy Vrdy, kde jsme doplňovali ekonomizéry pro zvýšení účinnosti. Ke zvýšení účinnosti nebo zlepšení technických parametrů zařízení došlo i v oblasti stavebnictví, a to např. v závodě Kámen Zbraslav.

Letos chystáme především dodávky do tepláren. Tyto projekty se připravovali několik let a pokud nedojde k nějaké významné změně, měli bychom zakázky realizovat v letošním roce a v letech následujících. Jako příklad mohu uvést elektrárnu Dětmarovice a pro společnost SUAS dvě teplárny v Sokolově. V tomto případě se jedná o dodávku čtyř kotlů o výkonu 15 t/h v kompletním vybavení a kotelny včetně napájecích a kondenzačních nádrží.

Kam směřuje energetika po událostech na Ukrajině?

Tlak na plnění Pařížských dohod a cílů Green Deal na zlepšení klimatu nutí mimo jiné celou energetiku k transformaci směrem ke stále nižším až nulovým emisím. Uvidíme, jak se po událostech na Ukrajině přehodnotí rychlost změn v EU. V dlouhodobém horizontu se nabízí jít cestou diverzifikace zdrojů a rozložení jejich potřeby a používání. Myslím si, že budoucnost české energetiky je v jádru, případně bude nutné část zařízení přestavět na bioplyn, stlačený plyn a CNG.