V Brně se uskutečnila tradiční konference Kotle a energetická zařízení

publikováno:
autor:
Ilustrační foto (zdroj: Pixabay.com) Ilustrační foto (zdroj: Pixabay.com)

Ve dnech 11. – 13. března se konal v Brně již 28. ročník odborné konference s mezinárodní účastí, na kterou byli již tradičně přihlášeni zástupci vysokých škol, výrobci a dodavatelé energetických zařízení, pracovníci provozu klasických elektráren, výzkumných ústavů i projektových kanceláří. Díky této symbióze doplněné o specialisty z oblasti materiálů, životního prostředí, diagnostiky a řídící techniky se tato úspěšná konference stala vyhledávaným místem setkání odborníků různých profesí, managerů, významných profesorů VŠ, ale i studentů a doktorandů, kteří zde chodí teprve na zkušenou a mohou se toho hodně naučit. Neméně důležitou součástí této konference jsou i společenská setkání, při kterých dochází k neformální diskusi i navazování nových kontaktů.

Jsme si vědomi toho, že v ČR se již nebudou dále stavět systémové uhelné elektrárny, ale pozornost provozovatelů se i nadále soustředí na obnovu stávajícího fondu klasických elektráren, na výstavbu nových teplárenských zdrojů a zvyšování jejich spolehlivosti, bezpečnosti, účinnosti i snižování emisního zatížení životního prostředí.

Energetická koncepce Vlády ČR v návaznosti na Směrnice EU se zaměřuje více na obnovitelné zdroje energie, na akumulaci elektrické energie i tepla, což je sice správné, ale v geologických podmínkách naší republiky je to v požadovaném rozsahu jen těžko realizovatelné. Ať se budeme snažit sebevíc, je zřejmé, že stávající i nově připravované jaderné bloky nebudou stačit pokrýt veškerou potřebu elektrické energie a všichni výrobci i spotřebitelé musí vzít na vědomí, že klasické elektrárny budou v provozu ještě další desetiletí. Tomu musíme přizpůsobit nejen své myšlení, ale i úroveň vědy a techniky tak, aby celý energetický i teplárenský systém byl po celou dobu udržitelný na vysoké úrovni bezpečnosti, spolehlivosti i účinnosti  a samozřejmě s co nejmenším vlivem na životní prostředí.