Letní škola ČEPS je šance poznat svět vysokého napětí zblízka i brána k pracovnímu uplatnění

publikováno:

Letní škola ČEPS nabídla studentům podvanácté praktický vhled do fungování české přenosové soustavy. Týdenní akce jim od 21. do 25. srpna 2023 umožnila dozvědět se mnohé nejen o fungování ČEPS, ale i o celé přenosové soustavě, energetickém trhu a nejnovějších technologiích. Na programu byly semináře, workshopy, přednášky a diskuze s předními experty v oboru. Studenti během týdne navštívili dispečerské pracoviště, kde si prostřednictvím speciálního trenažeru sami vyzkoušeli, co obnáší práce dispečera. Oblíbenou částí každoročního projektu bývá exkurze do jedné z největších rozvoden ČEPS v Hradci u Kadaně, kde se nacházejí jediné čtyři transformátory s posuvem fáze v ČR.

Studenti si zážitky a nabyté zkušenosti vesměs pochvalují, někteří dokonce uvádějí, že o společnosti uvažují jako o svém potenciálním pozdějším zaměstnavateli. Ocenili třeba také to, že díky neformálním večerům a setkáním se zaměstnanci a s odborníky ČEPS mohli rozvíjet témata svých bakalářských či diplomových prací nebo možnosti budoucí spolupráce. Pořadatelé pro studenty připravili i odpočinkově-adrenalinové odpoledne. Zatímco v minulých letech třeba sjížděli divokou řeku nebo vyrazili na projížďku terénními koloběžkami, letos měli na programu dobrodružnou únikovou hru ve stylu televizního pořadu Pevnost Boyard. Při ní museli důvtipem, bystrou myslí i týmovou spoluprací plnit jednotlivé výzvy a nasbírat co nejvíce bodů.

Několika studentů jsme se zeptali, jak sami hodnotí svou účast na Letní škole ČEPS

Jiří Šonda, který studuje silnoproudou elektrotechniku a elektroenergetiku na FEKT VUT, nejvíce ocenil přístup oddělení HR. „Byl jsem na několika podobných akcích jiných firem, ale tady mě skutečně překvapilo, jak se nám naplno věnovali. Bylo to příjemné prostředí, kdykoli jsme cokoli potřebovali, mohli jsme za nimi zajít a přijali nás s otevřenou náručí.“

Co z programu Letní školy ČEPS pro vás bylo nejvíce zajímavé či překvapivé? „Všechno, veškeré přednášky byly od odborníků, kteří už mají řadu let zkušeností, někteří z nich pracují ve firmě třeba deset i více let. Bylo příjemné vidět, jak se věci dějí v praxi na rozdíl od toho odborného hlediska, jak to slyšíme od docentů a profesorů na univerzitě. Tady jsme byli vtaženi do děje, do praxe. Bavilo mě to tady a určitě bych se někdy do budoucna rád v ČEPSu ukázal, ne-li usiloval o pracovní pozici.“

„Obával jsem se, zda budu moci najít nějakou pracovní pozici bez toho, aniž bych měl praxi, ale ČEPS mi ukázal, že to není o tom, jestli mám nějaké velké předchozí zkušenosti, ale jestli mám chuť a zápal se učit. Teď vím, že bychom nastoupili k ČEPS jako absolventi, tak minimálně několik let budeme pracovat pod dozorem zkušených lidí, kteří nás naučí, jak tu práci správně dělat,“ uzavřel.

Už na své čtvrté letní škole byl Viktor Pavel Vávra, student FSI UJEP, jenž absolvoval podobné kurzy ve společnostech ČEZ, E.ON a Pražská plynárenské. „Letní škola ČEPS se mi líbila a překvapilo mě, že společnost má na svých stránkách přímo nabídku pozic, které jsou vhodné pro absolventa vysoké školy. Že je možné rovnou bez praxe přijít a oni si čerstvého absolventa sami zaučí.“

Je nějaká konkrétní pozici u ČEPS, která by vás bavila? „Já už právě teď po absolvování Letní školy posílám životopis a budu se ucházet o práci v ČEPSu. Jsem už bakalář a nastupuji právě do posledního ročníku magisterského studia.“

A jaká část programu ho osobně nejvíce zaujala? „Byla to zřejmě návštěva rozvodny v Hradci u Kadaně. Líbilo se mi zaujetí a zapálení tamních pracovníků. Měli jsme tam průvodce, který, nešel vypnout‘, bylo na něm vidět, že ho práce baví, že ji celý život dělá s láskou. A i to, co jsem slyšel ve škole, jsem si znovu rád poslechl od něj. Můžu říct, že bych byl šťastnější, kdyby nám přednášel někdo s takovým zápalem než někdo, kdo to jen odříká a nechá nás pak být.“

Oba dva studenti také ocenili týmovou práci, která podle nich v ČEPS převládá. „Cokoli nám bylo představeno, vždy se kladl důraz na to, že to je týmová práce. Nikdy nám nikdo neřekl: to musíš vyřešit sám nebo letíš, vždycky se jednalo o alespoň tříčlenný či čtyřčlenný tým, který se navzájem stmelil,“ shodli se.

Letní školy ČEPS se zúčastnila také Zuzana Marušinová, studentka FSS MU. „Přestože nestuduji technický obor, vyzkoušela jsem to a vyplatilo se to. Chtěla jsem vyzkoušet něco z elektroenergetiky, už jsem se zúčastnila více letních škol, které se týkaly plynárenství nebo jaderné energetiky. Jdu do pátého ročníku, byla to tedy moje poslední příležitost. Z přednášek jsem nabyla dojmu, že zahraniční oddělení ČEPS řeší zodpovědně třeba také evropskou legislativu a její vliv na tuzemskou,“ uvedla studentka, jejímž oborem jsou mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost.

ČEPS pracuje na vztazích se středními a s vysokými školami technického zaměření dlouhodobě. Kromě Letní školy pořádá soutěž o nejlepší diplomovou práci, poskytuje talentovaným studentům elektrotechniky a elektroenergetiky stipendijní program, nabízí stáže, odborné praxe či studentské exkurze na své objekty. A právě Letní škola bývá často tím hlavním impulzem, který rozhodne o to, že se její absolventi úspěšně ucházejí o pracovní uplatnění v ČEPS.