REDSTEEL: spojení oceli, designu a umění

publikováno:
autor:

Rádi bychom Vám představili velmi vydařenou realizaci z ocelí odolávající atmosférické korozi – REDSTEEL v praxi. Konkrétně se jedná o použití oceli REDSTEEL na fasádních a vstupních prvcích Hotelu MIURA. Hotel Miura se nachází v samém srdci Beskyd a nabízí spojení moderního života s přírodou. Autorem článku časopisu Muži v Česku byl celý komplex nazván jako „komplex, který je jako z jiného světa, moderní a precizní architektonické dílo stojící přímo u 7. fairway nekonečně hladkých golfových hřišť v Čeladné a nabízející spojení klidu, ticha, umění a designu.“ Architektonická lahůdka pochází z dílny LABOR13 a má znázorňovat kosmickou loď, kterou obývá rodinka Krychloidů od Davida Černého.

Společnost UnionOcel, s.r.o., která dodávala materiál při výstavbě hotelu, nabízí ze svého skladového a servisního centra v Kopřivnici oceli se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi (tzv. patinující oceli) pod registrovaným obchodním názvem REDSTEEL. Servisní centrum v Kopřivnici dále nabízí stříhání, pálení, ohýbání a obrábění těchto plechů, které se hojně využívají zejména v moderní architektuře a designu.

Základní vlastností ocelí REDSTEEL je tvořit za vhodných atmosférických podmínek postupně na svém povrchu vrstvu oxidů (patinu), která významně zpomaluje rychlost koroze. Patinující oceli jsou nízkolegované oceli obsahující malé množství Cr, Cu, Ni a P.

REDSTEEL vs architektura

REDSTEEL je atraktivní materiál pro použití v oblasti architektury, zejména pro vytváření finální podoby částí nebo celků fasád. Jeho použití má své designové ale i praktické výhody (není nutné provádět povrchové úpravy, zejména v místech s nepříznivými povětrnostními podmínkami je to významná ekonomická úspora). Při vhodné kombinaci – patinující ocel - kámen - dřevo či beton je jeho funkční a estetická hodnota velmi vysoká.

REDSTEEL vs energetika

REDSTEEL nachází uplatnění v energetice, zejména výrobci výměníků tepla, ohřívačů vzduchu, komínů a komínových vložek ocení například jeho teplotní stabilitu do 545°C.

Výhody a argumenty použití jakosti REDSTEEL:

  • Ekonomika: minimální údržba
  • Ekologie: 100% recyklovatelnost
  • Efektivita: jednoduché zpracování, prodloužení životnosti
  • Energetika: teplotní stabilita = 545°C
  • EU původ vstupního materiálu

REDSTEEL možnosti zpracování v závodě UnionOcel Kopřivnice

V našem skladovém a servisním centru Kopřivnice nabízíme stříhání, pálení, ohýbání a obrábění plechů jakosti REDSTEEL. Nebojte se REDSTEEL použít - výsledek je vždy zajímavý a originální. Pro další informace s použitím, zpracováním a volbou řešení kontaktujte odborníky společnosti UnionOcel, kteří Vám rádi pomohou při realizaci Vašich projektů.

Zdroje:


REDSTEEL a energetika
Petr Číp ze společnosti UnionOcel popisuje, proč by měli zákazníci sáhnout po oceli REDSTEEL.

V čem je jakost oceli Redsteel výhodná pro energetiku?
Ocel REDSTEEL odolává velice dobře korozívním účinkům komínových plynů obsahujícíchsíru. Výhodou je i teplotní stabilita této oceli, která se pohybuje okolo 545°C. Ocel Redsteel nachází uplatnění v agresivním prostředí kombinujícím vysoké teploty a vlhkost.

Co je hlavním důvodem stability při vysokých teplotách?
Stabilitu při vysokých teplotách umožňuje speciální legování oceli, zejména pak prvky chrom,nikl a měď. Základní vlastností ocelí REDSTEEL je tvořit za vhodných atmosférických podmínek postupně na svém povrchu vrstvu oxidů (patinu), která významně zpomaluje rychlost koroze.

V jakých segmentech energetiky je využitelná?
REDSTEEL nachází uplatnění zejména u výrobců výměníků tepla, ohřívačů vzduchu, zásobníků strusky, dále pak u výrobci komínů a komínových vložek ocení jeho teplotní stabilitu do 545°C a velmi dobré zpracování.

Jaký je poměr ceny a vlastností materiálu, proč by po něm měli zákazníci „sáhnout“?
Ocel REDSTEEL se svou cenou blíží běžné konstrukční oceli S355J2+N. Vhodným použitím oceli REDSTEEL však zákazník může násobně prodloužit životnost svého výrobku a nahradit tak dražší legované plechy. Rovněž zpracování oceli REDSTEEL je bezproblémové a nezahrnuje žádné speciální požadavky.

Využili jste ho již na nějakých referenčních projektech?
Plechy a výpalky jakosti REDSTEEL byly v energetice úspěšně použity při výrobě granulačního zásobníku strusky, komínů, opláštění a výměníku tepla. 

Jaká je životnost např. v komínech nebo ohřívačích vzduchu a můžete to srovnat s dalšími materiály, které se v minulosti využívaly?
Jedná se o složitou otázku, každý provoz či zařízení má svá specifika, nelze tedy přesně definovat prodloužení životnosti. Obecně lze konstatovat, že při dodržení všech podmínek a doporučení pro použití oceli REDSTEEL lze životnost výrobku prodloužit až 4násobně oproti použití běžných konstrukčních ocelí, což je určitě silný argument pro zvážení použití tohoto materiálu. Prodloužení životnosti (oddálení nákupu) materiálu je jen jeden benefit, další výhodu přináší celkové snížení nákladů díky minimální údržbě a oddálení odstávky zařízení.