Výsledky počáteční analýzy Středoevropského vodíkového koridoru podporují jeho realizaci

publikováno:
autor:
Ilustrační foto (zdroj: Pixabay.com) Ilustrační foto (zdroj: Pixabay.com)

Předběžná studie proveditelnosti ukazuje, že do roku 2030 je technicky možné přepravit přes střední Evropu 120 GWh vodíku denně (odpovídá 1,3 milionu tun ročně) - především pomocí stávající infrastruktury.

V září 2021 spojily své síly čtyři přední středoevropské plynárenské infrastrukturní společnosti, aby vybudovaly vodíkovou „dálnici“ přes střední Evropu. Společná iniciativa nazvaná Středoevropský vodíkový koridor (CEHC) se zaměřuje na přepravu vodíku ze slibných budoucích oblastí zásobování vodíkem na Ukrajině, které nabízejí vynikající podmínky pro rozsáhlou výrobu zeleného vodíku, přes Slovensko a Českou republiku do velkých oblastí poptávky po vodíku v Německu a EU. Vodíkový koridor rovněž umožní přepravu vodíku mezi zařízeními na výrobu vodíku a spotřebiteli vodíku v České republice a na Slovensku. Mezi zúčastněné společnosti patří EUSTREAM (slovenský provozovatel přenosové soustavy plynu), GTSOU (ukrajinský provozovatel přenosové soustavy plynu), NET4GAS (český provozovatel přenosové soustavy plynu) a OGE (přední německý provozovatel přenosové soustavy plynu). Všechny zúčastněné společnosti se rovněž aktivně podílejí na iniciativě European Hydrogen Backbone (EHB), neboli Evropská vodíková páteřní síť.

STŘEDOEVROPSKÝ VODÍKOVÝ KORIDOR

  • Země: UA, SK, CZ, DE
  • Kapacita: 120 GWh za den, 1,3 milionů tun za rok
  • Délka: 1225 kilometrů*
  • Investice: 1000 – 1500 milionů EUR*
  • Přepravní náklady: 0,10 – 0,15 EUR/kg/1000 km
  • Implementace: 2030

* Investiční náklady na část CEHC od ukrajinsko-slovenské hranice do velkých oblastí poptávky po vodíku v jižním Německu (bez zůstatkové hodnoty modernizovaných aktiv).

Po roce výzkumu dokončili předkladatelé projektu předběžnou studii proveditelnosti. „Výsledky předběžné studie proveditelnosti jsou velmi pozitivní. Ze studie jasně vyplývá, že je technicky možné do roku 2030 přepravit přes střední Evropu 120 GWh vodíku denně. Stále však zůstává mnoho nejistot, například jaký dopad bude mít na projekt válka na Ukrajině,“ říká Andreas Rau, generální ředitel společnosti NET4GAS.

V rámci akčního plánu REPowerEU je pro rok 2030 stanoven cíl 10 milionů tun domácí výroby (na území EU) vodíku z obnovitelných zdrojů a dalších 10 milionů tun obnovitelného vodíku má být dovezeno. Díky projektu CEHC by mohlo být do Evropy teoreticky přepraveno až 1,3 milionu tun zeleného vodíku k roku 2030, což odpovídá 13 % ze stanoveného cíle.

Kromě technické proveditelnosti analyzovali navrhovatelé projektu také potenciální náklady na nové využití konkrétních plynovodů pro přepravu vodíku v kombinaci s cílenými investicemi do nově vyhrazené vodíkové infrastruktury. Rastislav Ňukovič, generální ředitel společnosti EUSTREAM, vysvětluje: „Počáteční analýza potvrdila, že nejvýznamnější plynovody pro tento projekt lze znovu využít k přepravě 100 % vodíku. To výrazně snižuje náklady na celý projekt“. 1225 km dlouhá část středoevropského vodíkového koridoru od ukrajinsko-slovenských hranic do velkých oblastí poptávky po vodíku v jižním Německu si vyžádá investice v odhadované výši 1000 až 1500 milionů EUR. Tento relativně nízký odhad investičních nákladů zahrnuje nezbytnou modernizaci potrubí, přeshraničních stanic a vybraných kompresorových jednotek a je výrazně nižší než náklady na vybudování nové vodíkové infrastruktury. Investiční náklady na ukrajinskou část koridoru budou záviset na přesném umístění míst pro výrobu vodíku na Ukrajině. Celkové očekávané jednotkové náklady na přenos vodíku se odhadují v rozmezí 0,10-0,15 EUR/kg na 1000 km, což je v dolním rozmezí nákladů odhadovaných evropskou iniciativou EHB ve výši 0,11-0,21 EUR/kg na 1000 km.

Podle současného plánu by měl být projekt dokončen do roku 2030, přičemž práce začnou již v roce 2024. K tomu, aby se tento projekt stal skutečností, je však zapotřebí vhodný právní a regulační rámec a nezbytné investiční podmínky, neboť zúčastněné společnosti jsou plně regulovanými a oddělenými provozovateli přenosových soustav. Předkladatelé projektu jednají o projektu s tvůrci politik a nominovali CEHC do desetiletého plánu rozvoje sítí EU. Zvažují rovněž podání žádosti o status projektu společného evropského zájmu (PCI), aby mohli čerpat finanční prostředky EU. „Středoevropský vodíkový koridor je důležitý, protože nabízí možnost dodávat značné množství vodíku do center průmyslové poptávky v Německu a střední Evropě již do roku 2030,“ uzavírá Jörg Bergmann, generální ředitel OGE. A dodává: „V kombinaci s projektem H2ercules to urychlí proces rozvoje trhu s vodíkem v srdci Evropy.“

Válka na Ukrajině nijak nesnížila odhodlání předkladatelů projektu. „Jsme stále přesvědčeni o významu středoevropského vodíkového koridoru. EU v novém plánu REPowerEU výrazně zvýšila cíle pro výrobu biometanu a vodíku, aby se stala nezávislou na ruských fosilních palivech, a označila Ukrajinu za jednoho z klíčových partnerů v rozvoji vodíkové energetiky. Tento koridor přispěje k přechodu na obnovitelné plyny a k energetické bezpečnosti v Evropě,“ říká Pawel Stanczak, úřadující generální ředitel ukrajinského provozovatele přenosové soustavy plynu.

Úspěšná realizace tohoto projektu vyžaduje, aby byly vytvořeny nezbytné podmínky, které budou předmětem nadcházejících jednání mezi navrhovateli projektu, společnostmi OGE, NET4GAS, EUSTREAM a Ukrajinským provozovatelem přenosové soustavy plynu s tvůrci politik.

Další informace získáte u partnerských společností nebo na webových stránkách www.cehc.eu.