Články

Druhý blok Mochoviec už má zvýšený výkon

Druhý blok Mochoviec už má zvýšený výkon

Vyrába o sedem percent viac elektrickej energie bez nárastu výkonu reaktora, to všetko vďaka zlepšeniu účinnosti nejadrovej časti elektrárne. 27. novembra sa úspešne skončil 144hodinový preukazný chod modernizovaných turbín druhého bloku v Mochovciach a oba turbogenerátory sú v plnej prevádzke na zvýšenom výkone (max. dosiahnutý výkon 506 MW).