Druhý blok Mochoviec už má zvýšený výkon

Nový vyzbrojený transformátor Nový vyzbrojený transformátor

Vyrába o sedem percent viac elektrickej energie bez nárastu výkonu reaktora, to všetko vďaka zlepšeniu účinnosti nejadrovej časti elektrárne. 27. novembra sa úspešne skončil 144hodinový preukazný chod modernizovaných turbín druhého bloku v Mochovciach a oba turbogenerátory sú v plnej prevádzke na zvýšenom výkone (max. dosiahnutý výkon 506 MW).

Slovenské elektrárne (SE) 1. novembra úspešne dokončili jeden z najvýznamnejších projektov v jadrovej elektrárni v Mochovciach (EMO) – Zvýšenie účinnosti druhého bloku. Jeho elektrický výkon stúpol zo 470 MWe na viac ako 500 MWe.

Mochovecké bloky sú v tomto posledné v rade sesterských elektrární typu VVER 440. Slovenské elektrárne realizovali takýto projekt v Jaslovských Bohuniciach už pred desiatimi rokmi. Zhruba v tom istom čase prebehli rovnaké zmeny na všetkých blokoch v JE Dukovany aj v maďarskej JE Pakš.

Osemdesiattisíc domácností

V polovici augusta tohto roku začali Slovenské elektrárne s výmenou prvej z dvoch turbín druhého bloku, ktorý vtedy pracoval len na polovičný výkon. Od 12. septembra – počas generálnej odstávky (GO) - boli práce projektu zahrnuté do harmonogramu prác odstávky druhého bloku a po jej ukončení pracoval opäť na päťdesiatpercentnom výkone, s jednou vymenenou turbínou. Práce na výmene druhej turbíny pokračovali a 29. októbra ju SE prifázovali do elektrizačnej sústavy a nasledovali jej testy na rôznych výkonových hladinách.

„Dokončenie projektu na druhom bloku elektrárne Mochovce by malo ročne pridať na výrobe elektriny až 225 gigawatt-hodín, čo predstavuje približne ročnú spotrebu osemdesiattisíc slovenských domácností, a to všetko bez zvýšenia nákladov na jadrové palivo či bez navýšenia personálnych nákladov. V najbližších rokoch nám to dokonca prinesie aj zníženie nákladov na udržiavanie spoľahlivosti zariadení,“ vysvetlil Martin Mráz, riaditeľ Atómových elektrární Mochovce.

Česko-slovenská spolupráca

Mochovské elektrárne vymenili na obidvoch turbínach 2. bloku celý vysokotlakový diel turbíny a prietočné časti nízkotlakových dielov za modifikované a účinnejšie. Komponenty na to poskytol český dodávateľ, spoločnosť Doosan Škoda Power. „Od začiatku sme dobre nastavili spoluprácu a získavanie skúseností od partnerských elektrární, kde sa takéto modifikácie už robili – v elektrárni Bohunice (2010) a v Dukovanoch (2009-2012),“ zhodnotil spoluprácu Milan Molnár, riaditeľ úseku riadenia aktív Slovenských elektrární. „Načasovanie tohto projektu sme urobili aj podľa nášho cyklu generálnych opráv najväčších komponentov sekundárneho okruhu, ktorými sú turbíny, generátory a transformátory. Namiesto generálky, ktorú robíme raz za desať rokov, sme tieto zariadenia rovno vymenili za nové s vyššími parametrami. Naše pôvodné diely sme v niektorých prípadoch použili ako základ pre rekonštrukciu a úpravy na výrobu nových komponentov. Týmto spôsobom sme robili generálky už od roku 2018“, dodal Milan Molnár.

Náročná dodávka si vyžadovala vytvorenie odkladacích miest, aj transportný plán. Išlo o stovky metrov štvorcových plôch a niekoľkotonové hmotnosti. Napríklad, hmotnosť vysokotlakové dielu je viac než 100 ton, nízkotlakový rotor váži viac ako 40 ton. Žeriavom sa premiestnili niektoré zariadenia do strojovne 3. a 4. bloku EMO, nepotrebné komponenty odpredali. Celý projekt zvyšovania účinnosti bloku bol o to náročnejší, že ho museli zosúladiť s odstávkou 2. bloku v JE Mochovce.

Keďže bol vymenený aj elektronický regulátor turbín, zmenila sa aj olejová regulácia a ovládanie jednotlivých dielov turbín. Prebehla generálna oprava ventilov, armatúr, klapiek okolo turbín, vymenili sa odlučovače vlhkosti pred turbínami, dýzy na napájacej vode, ale aj prúdové a napäťové meniče 15,75 kV za generátormi. „Vo výmene sme potom pokračovali 400 kV blokovými transformátormi a ďalšími prácami v elektročasti a časti systému kontroly riadenia,“ opísal náročné práce Tibor Adamica, manažér projektu. Nový elektronický regulátor, ktorý je súčasťou vymenených turbín, si vyžadoval špeciálne zaškolenie. Pracovníci z Mochoviec ho absolvovali spolu s testovaním funkčnosti tohto zariadenia priamo u dodávateľa v Plzni.

Vydržia ďalších 40 rokov

S projektom Zvyšovanie účinnosti bloku (ZÚB) súviselo aj množstvo investičných akcií, čo spôsobilo veľký pohyb dodávateľov aj zamestnancov Slovenských elektrární, najmä v strojovni, a náročné transporty neštandardných, niekoľkotonových náhradných dielov a komponentov. Riaditeľ závodu EMO Martin Mráz však zdôraznil, že celý projekt zvládli s rešpektovaním prísnych protipandemických opatrení.

Výkon turbíny pri teplote chladiacej vody 21°C je vyše 250 MWe. Životnosť turbín po ich modernizácii sa odhaduje na štyridsať rokov, pričom druhý blok elektrárne v Mochovciach dodáva elektrickú energiu do siete od konca roka 1999.

Slovenské elektrárne, a.s.