Články

Kybernetická bezpečnosť v praxi

Kybernetická bezpečnosť v praxi

Kybernetická bezpečnosť (KB) patrí v poslednom období medzi najdiskutovanejšie bezpečnostné témy a v dnešnej spoločnosti sa stala priam fenoménom. Je to prirodzená reakcia na aktuálny dramatický nárast kyber-kriminality a kyber-hrozieb.