Elektromobilita 2019: ve znamení inovací i synergie energetiky a automotive

Konference Elektromobilita, tentokrát s letopočtem 2019, se již druhým rokem věnovala tématu, které je mezi laickou i odbornou veřejností skloňováno stále častěji. Čas od času budí vášně jak mezi svými příznivci, tak i odpůrci. Konference se věnovala rozvoji elektromobility z globálního pohledu i z pohledu ČR. Co si mohl návštěvník z letošního ročníku odnést?

Především jasnou vizi, že téma inovací je ze strany vlády vnímáno jako klíčové pro následující dekády. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček jasně deklaroval, že oblast inovací patří mezi jednu z priorit a bude tomu odpovídat jak nastavení příslušných vládních strategií, tak nakonec i objem prostředků, který do oblasti inovací – mezi které samozřejmě patří i elektromobilita – bude směřovat.

To, že elektromobilita je tématem, které aktivně řeší klíčoví ekonomičtí hráči, potvrdilo složení dalších dvou panelů. Zástupci automobilového a energetického sektoru potvrdili, že elektromobilita je trendem, který již nelze zpochybnit a není ani tak otázkou, zda k jejímu rozvoji dojde, ale kdy. Oba dva sektory – které se mimochodem díky elektromobilitě dostávají do dosud ne zcela obvyklé, ale samozřejmě logické synergie – jasně deklarovaly nejen připravenost, ale demonstrovaly konkrétní kroky, které již činí nebo které jsou naplánovány na nejbližší období. Potřeba držet krok s novými trendy je více než jasná.

Další panely přinesly zajímavé pohledy na trh jako takový, srovnání Evropy s jinými částmi světa a globální trendy, které v elektromobilitě vidíme. Klíčové je, že významnou položkou rovnice elektromobilního trhu je zákazník. Jeho akceptace nové technologie, která pro něho musí být dostatečně atraktivní, je klíčová. Bez zákazníka trh nebude fungovat. Proto nabývá na významu téma nadstavbových řešení a jejich funkcionalit. Zákazníci z řad běžných řidičů budou chtít spolehlivý systém pro správu jejich vozů a jejich dobíjení na veřejných stanicích, fleet manažeři budou potřebovat nástroje pro efektivní správu svých fleetů, provozovatelé sítí budou hledat způsoby, jak provoz dobíjecích stanic optimalizovat a minimalizovat zátěž na distribuční soustavu. Tato řešení budou pro budoucí masový rozvoj elektromobility stejně klíčová jako samotná technologie vozidel a dobíjecích stanic.

A jejich výstavba by i v ČR měla pokračovat intenzivnějším tempem, aby dokázala pokrýt očekávaný nárůst poptávky. Náměstek Tomáš Čoček z Ministerstva dopravy potvrdil, že i v dalším programovacím období bude výstavba infrastruktury předmětem podpory tak, aby i nadále předbíhala trh a nebyla brzdou rozvoje vozidel. Lze tedy očekávat, že síť stanic se bude do budoucna dále zahušťovat a měla by uživatelům nabídnout široké spektrum příležitostí pro dobíjení vozidel, což potvrdili i zástupci energetických společností, které sítě veřejných dobíjecích stanic provozují.

Závěr konference se věnoval problematice elektromobility ve městech, kam elektromobily jako lokálně bezemisní vozidla logicky patří. Bylo zajímavé sledovat zkušenosti z řešení městské elektromobility v zahraničí a srovnat je se strategií, která vzniká pro Hlavní město Praha. Vzhledem k tomu, že elektromobily se budou ve městech rozvíjet nejintenzivnějším tempem, je vstřícný postup měst a jasná strategie v této oblasti více než potřebná.

Nabitý konferenční den ukázal, že elektromobilita je téma, které se dotýká řady oborů a má velmi široké souvislosti. Česká republika jako země, jejíž hospodářství je s automobilovým sektorem velmi úzce spojeno, nemůže tento globální trend ignorovat, naopak by měla usilovat o to, aby si i v této technologii udržela důležité postavení na mapě Evropy. Zájem účastníků, myslím, potvrzuje, že to je správná strategie.

Tomáš Chmelík
Head of Department
/E/MOBILITA ČEZ, a. s.