Ústecký kraj, ČEZ a Geomet podepsaly memorandum týkající se podpory výroby lithia a výstavby továrny na bateriové články pro elektromobily

Podpis memoranda, zleva: Pavel Cyrani, Jan Schiller a Martin Pohlodek Podpis memoranda, zleva: Pavel Cyrani, Jan Schiller a Martin Pohlodek

Evropská unie klade velký důraz na projekty takzvaného bateriového řetězce pro elektromobily. V souvislosti s válkou na Ukrajině také velmi stoupá význam energetické a surovinové bezpečnosti celé EU. Výroba lithia ve spojení s vybudováním gigafactory je pro Ústecký kraj unikátní příležitostí pro modernizaci průmyslové výroby v kraji a nahrazení tisíců pracovních míst v utlumovaném uhelném průmyslu.

Všechny tři strany memoranda se shodly na tom, že projekty výroby lithia a vybudování gigafactory na území kraje jsou zásadní z hlediska surovinové a energetické bezpečnosti Česka a EU a účastníci memoranda je podporují a jsou připraveni vyvinout maximální úsilí pro jejich rozvoj. Zároveň budou pracovat na tom, aby co největší množství lithia vytěženého na území Ústeckého kraje bylo využito v plánované místní gigafactory. Rada Ústeckého kraje zároveň doporučila zahájení aktualizace Zásad územního rozvoje (ZUR), což je předpokladem pro výrobu lithia v kraji a uvedení memoranda do praxe.

Projekt těžby a výroby lithia na Cínovci vytvoří odhadem přímo cca 1 000 pracovních míst a v plánované gigafactory vznikne přímo dalších cca 3 000 pracovních míst. Ve většině z nich mohou najít uplatnění zaměstnanci zdejšího uhelného průmyslu, který je postupně utlumován. Zároveň továrna zformuje přímo poptávku po dalších více než 500 zaměstnancích s vyšším vzděláním, což skýtá příležitost pro oborový rozvoj v oblasti školství, mj. vznik nových, perspektivních studijních oborů v kraji.

Celkově by podle studie respektované poradenské společnosti Deloitte gigafactory zvýšila český HDP o 3,6 procent, tedy o 186 miliard korun, a celkem včetně dodavatelských firem a dalších oborů přinesla do kraje přes 33 000 nových pracovních míst.

„Kraj si dobře uvědomuje, že změny probíhající v současné době v evropské energetice jsou obrovské. Uhelný průmysl postupně skončí a my hledáme nové perspektivní obory, ve kterých najdou naši lidé z dolů, elektráren, ale i napojených dodavatelských firem uplatnění. Mluvíme o tisícovkách pracovních míst, která postupně zaniknou. Logickým řešením je výroba lithia jako klíčové suroviny moderní energetiky a postavení gigafactory. Jsme rádi, že máme v tomto ohledu silného partnera, kterým je Skupina ČEZ a že budeme na řešení spolupracovat. Zároveň vítáme plán ČEZ a Geomet, podle kterého bude maximum u nás vyrobeného lithia zpracováno v plánované místní gigafactory, což zajistí, že kraj bude mít z lithia ten největší užitek,“ uvedl hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller.

„Evropský trh s bateriemi čeká obrovský růst. Automobilový průmysl u nás tvoří cca 10 procent HDP a podobně jako energetiku ho čekají velké změny. Průmysl potřebuje vytvářet pracovní místa v moderních perspektivních odvětvích a nahradit pracovní místa v končících oborech. Gigafactory není pouhou továrnou, ale bude zároveň centrem inovativního průmyslu a výzkumu a vývoje, což je velkou příležitostí pro kraj,“ řekl místopředseda představenstva ČEZ Pavel Cyrani.

Všechny tři strany memoranda si uvědomují, že tyto projekty bateriového hodnotového řetězce mohou přispět k navýšení investic do infrastruktury, v oblastech obnovy či navýšení občanské vybavenosti, kapacity lékařské péče, školství, aktivit pro volný čas a dalších oblastí, včetně zpřístupnění dodatečných prostředků z evropských fondů pro tyto záměry. Skupina ČEZ projevila vůli podílet se aktivně na pomoci Ústeckému kraji s budováním této infrastruktury. Zároveň tyto projekty přinesou proměnu souvisejícího školství, např. vznik nových studijních oborů a úzkou spolupráci s Úřadem práce ČR, neboť nově vytvořené pracovní pozice budou vyžadovat komplexní přístup k rekvalifikaci zaměstnanců stávajících uhelných provozů a jejich systematickou přípravu pro uplatnění na nových pozicích.

Pro naplňování tohoto memoranda tak vznikne pracovní skupina složená ze tří zástupců Ústeckého kraje a tří zástupců ČEZ a Geomet.

„Zásadou Skupiny ČEZ je, že jakýkoliv její projekt musí mít co nejmenší dopady na okolí a v případě výroby lithia a gigafactory to platí dvojnásob. Cílem Evropské unie a přechodu na elektromobilitu je zlepšení životního prostředí a tomu musí odpovídat i způsob výroby našich produktů. Automobilky od nás budou baterie odebírat jen za předpokladu, že i jejich výroba bude hodnocena z pohledu ekologie známkou za jedna,“ vysvětluje Martin Pohlodek, generální ředitel firmy Geomet, ve které je ČEZ většinovým vlastníkem.

ČEZ a GEOMET tak společně garantují, že výroba lithia v Krušných horách za žádných okolností nezasáhne těžebními ani prospektorskými pracemi do ochranného nárazníkového území lokality Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří, zapsaného na Seznam světového dědictví UNESCO. Současně veškeré činnosti ČEZ a Geomet budou odpovídat všem příslušným legislativním normám, zejména posouzení vlivu na životní prostředí (EIA). Zároveň lesní porost, který ustoupí výrobě lithia, bude kompenzován výsadbou nového lesa nebo obnovou rašelinišť.

Soňa Holingerová, mluvčí Skupiny ČEZ