Ani koronavirus nezastavil projekty VVER

Jaderná elektrárna Leningradská II v Rusku Jaderná elektrárna Leningradská II v Rusku

Během prázdnin bylo i přes pandemii koronaviru ve většině projektů ruské korporace pro atomovou energii Rosatom dosaženo důležitých mezníků. Dva bloky jsou ve fázi spouštění, pokročila výstavba řady dalších v různých zemích a bylo zažádáno o stavební povolení pro maďarskou jadernou elektrárnu Paks. Toho se podařilo dosáhnout i přes přísná epidemiologická opatření na ochranu pracovníků a omezení zahraničních cest.

Když byl v roce 2017 spuštěn první blok jaderné elektrárny Novovoroněžská II, šlo o prvního zástupce generace III+ v reálném provozu na světě. Rosatom tak otevřel dveře do nové éry jaderné energetiky. Od té doby bylo ve světě spuštěno několik bloků nové generace a svůj stabilní příspěvek k nim přidává i ruský jaderný průmysl.

31. srpna 2020 dosáhl minimálního kontrolovaného výkonu 2. blok Leningradské jaderné elektrárny II, která je v Rusku už čtvrtým blokem typu VVER-1200. Dále se zde staví bloky typu VVER-TOI, který je evolučním následovníkem reaktorů VVER-1200. Od roku 2018 probíhá výstavba dvou bloků v jaderné elektrárně Kurská II, kde byl 5. srpna 2020 dokončen třetí prstenec vnitřního kontejnmentu. Po montáži posledního 130tunového segmentu je hotová celá válcová část a nyní probíhá betonáž tohoto prstence. Pak bude následovat montáž vrchlíku vnitřního kontejnmentu, a nakonec se přistoupí k montáži vnější stěny.

Výstavba bloků VVER-1200 dále pokračuje v zahraničí. Nejpokročilejším projektem je 1. blok Běloruské jaderné elektrárny, kde začalo 7. srpna 2020 zavážení jaderného paliva do aktivní zóny. V současnosti je v reaktoru už všech 163 palivových kazet a probíhají další fáze fyzikálního spouštění. K významnému posunu došlo i v případě maďarské jaderné elektrárny Paks II. 30. června 2020 totiž byla maďarskému dozornému úřadu předána dokumentace k žádosti o stavební povolení. Dokumentace má 283 tisíc stran a na její hodnocení má úřad 12 měsíců.

Důležitými mezníky si prošla i jaderná elektrárna Rooppur, kterou Rosatom staví v Bangladéši. Na prvním bloku bylo 30. července 2020 v souladu s harmonogramem dokončeno betonování třetího prstence vnitřního kontejnmentu a 20. srpna byl expedován první reaktor a parogenerátor pro tento blok. Po 14 000 kilometrů dlouhé cestě dorazí koncem roku na staveniště v Bangladéši. Podobně pokračuje výstavba i v Turecku. Od 1. července 2020 má 1. blok jaderné elektrárny Akkuyu s reaktorem VVER-1200 hotový druhý prstenec vnitřní obálky a 24. srpna byly v ruském Atommaši (součást Rosatomu) expedovány všechny čtyři parogenerátory pro tento blok. Milníkem si prošel i 2. blok, kam byl 27. srpna dovezen lapač taveniny, který bude namontován do reaktorové šachty. Tato komponenta v případě velmi těžké havárie spojené s roztavením paliva v reaktoru zachytí vzniklou taveninu a zabrání jejímu úniku do životního prostředí.

Elektrárny Rooppur a Akkuyu jsou prvními jadernými elektrárnami v dané zemi a Rosatom pokročil i ve svých „tradičních“ projektech. 23. července 2020 byl odeslán poslední parogenerátor pro 4. blok indické jaderné elektrárny Kudankulam s reaktory VVER-1000 a hned 10. srpna Atommaš zahájil výrobu parogenerátorů pro 5. blok této elektrárny. Díky takto sériové výstavbě, kdy na sebe navazuje výroba komponent pro různé bloky a kdy se zkušený personál přesouvá mezi jednotlivými staveništi, může Rosatom zkracovat a zlevňovat výstavbu. V elektrárně Kudankulam Rosatom postaví celkem 6 bloků typu VVER-1000 a stejný počet staví i v čínské jaderné elektrárně Tchien-wan (angl. Tianwan).

České dodávky

Mezi tradiční dodavatele Rosatomu patří i české firmy, které jsou zapojeny prakticky do všech projektů VVER jak v Rusku, tak v zahraničí. Ve spolupráci se daří pokračovat i přes omezení, která přináší pandemie koronaviru.

Projektový ředitel společnosti Arako, Jegor Kirjanov, uvádí: „Společnost Arako je připravena v nejbližší době exportovat do jaderné elektrárny Rooppur 52 kusů a 198 kusů uzavíracích vlnovcových ventilů A10, v měsících červenci a srpnu totiž proběhly pro tuto produkci online přejímky. Do konce roku budeme pro 1. blok elektrárny Rooppur dodávat 464 kusů a pro 2. blok 516 kusů uzavíracích vlnovcových ventilů A10. Bylo to možné jen díky tomu, že jsme se se zákazníkem dohodli na online přejímkách.“

Výkonný ředitel společnosti ZPA Pečky, Jan Bulíček, říká: „Společnost ZPA Pečky více než 60 let realizuje dodávky speciálních servomotorů pro jaderné elektrárny, především s reaktory typu VVER. Naše společnost si velice váží skutečnosti, že je dodavatelem speciálních servomotorů pro projekty společnosti Rosatom v Ruské federaci i mimo ni. Přínosem je nejen zakázková náplň, ale také neustálý technický rozvoj ve snaze vyhovět všem definovaným požadavkům v plném rozsahu. V letošním roce jsme pro Rosatom do konce srpna vyrobili zboží v hodnotě zhruba 5 milionů korun, které čeká na dořešení příjezdu inspektorů, aby si ho mohli zákazníci převzít a bylo možné ho exportovat. Do konce roku máme ještě nasmlouvanou výrobu v hodnotě cca 2,8 milionu korun.“

Statutární ředitel společnosti Kabelovna Kabex, Anton Slobodin, popisuje situaci: „Kabelovna Kabex z Holýšova, která vyrábí kabely vyšších tříd pro bezpečnostní systémy a polární jeřáby jaderných elektráren, cítí posun jednotlivých dodávek i v jaderném průmyslu. Slyšíme od zákazníků, že musí posunut už rozjednané objednávky o dva tři měsíce, kvůli skluzu nabranému na předchozích etapách projetu – přejímky v zahraničí probíhaly se zpožděním kvůli omezenému cestování lidí a podobně. V prvním pololetí letošního roku jsme dodávali v tuzemsku pro ČEZ a I&C Energo a v zahraničí do Mochovců a do ukrajinských jaderných elektráren. K dnešnímu dni to nehodnotíme kriticky – takové projekty vždy mají pomalý rozjezd, pak se spěchá v realizační fázi.“

I přes pandemii koronaviru pokračuje realizace projektů VVER, a i když se expedice dodávek protahuje, nedochází k posunu v harmonogramech uvádění nových bloků do provozu.

Vladislav Větrovec