APR1000 – Spolehlivá a osvědčená technologie nabízená KHNP pro Dukovany

publikováno:
autor:

KHNP je připravena při stavbě nového jaderného bloku v Dukovanech zúročit a využít své zkušenosti. Korea v uplynulých 50 letech získala bohaté zkušenosti s výstavbou a provozem jaderných elektráren a věnovala se také vývoji technologie, když nakonec dosáhla 100% technologické samostatnosti. Výsledkem je, že v současné době je KHNP schopná postavit jadernou elektrárnu s pomocí své vlastní specifické technologie a zařízení a není nijak omezována v exportu takových technologií.

Model APR 1000 byl vyvinut na základě prověřené korejské technologie APR 1400 jako referenčního designu. Jeho bezpečnost a ekonomičnost je prokázána dlouhodobými zkušenostmi KHNP s výstavbou i provozem jaderných elektráren. APR 1400 byla také validována evropskou organizací EUR (European Utility Requirement). KHNP však požádala i o certifikaci modelu APR 1000 s cílem získat tuto certifikaci v druhé polovině roku 2022, což je v souladu s harmonogramem tendru na projekt v Dukovanech.

POKROČILÁ TECHNOLOGIE APR 1000

KHNP nabídne pro Dukovany model APR 1000 generace III+. APR 1000 je reaktor generace III+ s tepelným výkonem 2 825 MWt, elektrickým výkonem 1 000 MWe a s dvěma parogenerátory. Projektovaná životnost APR 1000 je 60 let a ve srovnání s APR 1400 a OPR 1000 byla výrazně zlepšena jeho bezpečnost a ekonomičnost.

Do designu APR 1000 byly zahrnuty nejnovější mezinárodní bezpečnostní požadavky organizací IAEA, WENRA a EUR, aby byly posíleny principy ochrany do hloubky (Defense in Depth - DiD) tím, že je zajištěna nezávislost a diverzita mezi různými úrovněmi DiD.

Bezpečnostní systémy určené pro základní projektové nehody (Design Basis Accident - DBA) jsou navržené tak, aby měly N+2 redundanci, v jejímž rámci sestávají mechanické, elektrické a I&C systémy ze čtyř plně nezávislých funkčních řetězců. Navíc byly přidány pasivní systémy výrazně zvyšující bezpečnost elektrárny, jako např. pasivní systém přídavného napájení vodou (Passive Auxiliary Feedwater System - PAFS), který nepotřebuje přívod elektřiny, pasivní autokatalytický rekombinátor (PAR), který je též označovaný jako systém na snižování hladiny vodíku (Hydrogen Mitigation System – HMS), nebo pasivní systém zadržení a chlazení roztaveného jádra (Passive Ex-vessel Corium Retaining and Cooling System – PECS).

APR 1000 obsahuje různorodé bezpečnostní prvky, které jsou použity k dosažení a udržení bezpečného odstavení reaktoru bez roztavení jádra v případě rozšířených projektových podmínek (Design Extension Conditions - DEC), kdy nejsou k dispozici bezpečnostní systémy DBA. Prvky zahrnují systém nouzové borizace (Emergency Boration System – EBS), diverzifikované funkce odstraňování zbytkového tepla pomocí systému vícenásobného kropení kontejnmentu (Diverse Containment Spray System – DCSS), systém vícenásobného chlazení bazénu vyhořelého paliva (Diverse Spent Fuel Pool Cooling System – DSFPCS), nebo dieselgenerátor střídavého proudu (AAC).

APR 1000 má specializované bezpečnostní prvky ke zmírnění následků vážných nehod, ke kterým by mohlo dojít navzdory redundantním bezpečnostním systémům. Zahrnují systém nouzového snížení tlaku reaktoru (Emergency Reactor Depressurization System – ERDS), funkce odstranění tepla a štěpných produktů z kontejnmentu u systému DCSS, systém PECS (pasivní chlazení roztaveného jádra), systémem nakládání s vodíkem (Hydrogen Management System - HMS) a kompletní dvojitý kontejnment. Návrh systému PECS má za cíl zadržet roztavené jádro a tím zabránit úniku radioaktivních materiálů z kontejnmentové budovy v případě podmínek vážné havárie. Tyto prvky jsou navrženy tak, aby bylo zajištěno jejich fungování i v podmínkách mimořádného a vážného vnějšího ohrožení (RSEH).

Se speciálními bezpečnostními prvky pro případ vážných nehod návrh APR 1000 prokazuje, že všechny typy scénářů vážných havárií, které by mohly vést k masivnímu úniku radioaktivity do vnějšího prostředí, jsou prakticky eliminovány.

APR 1000 vykazuje nejlepší bezpečnost a ekonomičnost na světě díky zajištění nejnižší frekvence poškození jádra (Core Damage Frequency – CDF) a nejvyšší dostupnosti, což je zásluhou bezpečnostních systémů s N+2 redundancí, která nejen zvyšuje spolehlivost, ale také umožňuje on-line údržbu. Navíc různorodé bezpečnostní prvky pro případ vícenásobného selhání, speciální bezpečnostní prvky pro případ vážných havárií a robustní design odolávající mimořádnému a vážnému vnějšímu ohrožení (RSEH), který reflektuje poučení z fukušimské havárie, jsou hlavními faktory posilujícími bezpečnost.

Pro extrémně nepravděpodobnou událost mimo rozšířených projektových podmínek (DEC), kdy by došlo k delší úplné ztrátě napětí (Extended Lost of all AC Power – ELAP), je také k dispozici nestálé vybavení (Non-permanent equipment – NPE), aby zabránilo brzkému, nebo masivnímu úniku radioaktivity.

SOUČASNÝ STAV VYHODNOCOVÁNÍ APR 1000 ZE STRANY EUR

KHNP zaslala předběžnou žádost (Letter of Intent) organizaci EUR v listopadu 2019, aby prokázala jak vynikající je design modelu APR 1000 určeného pro dukovanský projekt, i když už získala certifikaci EUR pro model APR 1400 v listopadu 2017. Předběžné vyhodnocení týkající se 53 klíčových otázek bylo provedeno a zakončeno v lednu 2021. Řídící výbor EUR hodnocení schválil, načež bylo finálně spuštěno v únoru 2021. Původně bylo plánováno, že proces technického hodnocení bude trvat celkem 17 měsíců.

K březnu 2022 bylo dosaženo velkého pokroku v hodnocení většiny technických oblastí včetně hodnocení chování elektrárny a konteinmentu. Také dokončení hodnocení ostatních oblastí jako I&C a vyřazování z provozu je očekáváno v blízké budoucnosti. Doposud si model APR 1000 udržoval velmi vysokou míru vyhovování požadavkům a zároveň také získal příznivé hodnocení od posuzovatelů z hlediska úplnosti projektu.

Podle současného harmonogramu posouzení se očekává ukončení hodnotícího procesu technické evaluace APR 1000 ze strany EUR v červnu 2022. KHNP a Team Korea těsně spolupracují, aby úspěšně završili celý proces posuzování a získali certifikaci EUR v druhé polovině 2022, což by představovalo nejkratší dobu posuzování organizací EUR.