Britské konsorcium SMR nabízí kompaktní jaderný blok 440MW

Ilustrační foto Ilustrační foto

Jak krize Covid-19 ustupuje, problémy související se změnou klimatu budou stále představovat hrozbu číslo jedna a jejich řešení vyžaduje ještě větší úsilí, než jaké bylo vidět před několika měsíci.

To směřuje k vývoji rychlých, cenově dostupných a flexibilních nízkouhlíkových zdrojů energie. Kompaktní jaderná elektrárna nabízená britským konsorciem SMR tuto výzvu splňuje.

Projekt modulárního reaktoru ve Velké Británii je jedinečným příkladem vylepšení, která mohou být provedena na celé elektrárně z hlediska sledování nákladů – vlivu na jejich zvýšení nebo snížení, na rozdíl od primárního zaměření projektování jako nacházení inženýrskych řešení. Ve výsledku jsme navrhli jadernou elektrárnu o elektrickém výkonu 440 MW za 1,8 miliardy GBP na blok; při 40–60 GBP za megawatthodinu; s dobou výstavby 500 dní.

Tom Samson ze společnosti Rolls-Royce a prozatímní výkonný ředitel UK SMR má jasný názor na zvolený přístup: „Od začátku bylo naším přístupem poodstoupit a prověřit všechno. Od velikosti (výkonu) elektrárny, přes technické aspekty a způsoby inovace, které by mohly být uplatněny na bloku. A pak jsme si položili nejdůležitější otázku „proč to stojí tolik a jak můžeme snížit cenu?“

Odpověď jsme našli v optimálním snížení velikosti bloku tak, že místo jednoho velkého bloku postavíme sérii několika menších bloků. Objem peněz potřebných k financování jedného bloku je relativně malý, takže se také dramaticky snižují kapitálové náklady. Výroba identických součástí pomocí moderních výrobních technologií - stejně jako je tomu třeba u hromadné výroby automobilů nebo dokonce nábytku IKEA - snižuje náklady při zachování kvality. A konečně, opakovaná montáž stejných součástí elektrárny v obrovském stanu odolnému vůči povětrnostním vlivům snižuje riziko prodloužení harmonogramu a také snižuje rizikové kapitálové náklady.

Kompletní program ve Velké Británii počítá se 16 bloky SMR do roku 2050 vyrobenými a sestavenými jako série, což je princip srovnatelný s programem 58 jaderných bloků ve Francii.

Tom dodal: „Existuje mnoho paralel s různými průmyslovými odvětvími, jak můžeme dosáhnout snížení nákladů. Aby byl zabezpečen komplexní pohled na elektrárnu, je naše konsorcium různorodé, mezisektorové a nejen jaderné. Dali jsme dohormady nejlepší talenty s cílem uvést na trh jedinečný, dostupný, kompaktní blok 440MW.

Partnery konsorcia jsou Assystem, Atkins, BAM Nuttall, Jacobs, Laing O'Rourke, National Nuclear Laboratory, Nuclear Advanced Manufacturing Research Centre, Rolls-Royce a TWI. Rolls-Royce je lídr konsorcia a také sehrál vedoucí roli při navrhování jaderného ostrova.

Princip projektování elektrárny spočívá v tom, že každá komponenta má stejnou specifikaci bez ohledu na to, kde na světě bude postavena. Elektrárna pak sedí na vrcholu betonové desky, zvané aseismické ložisko, které je přizpůsobeno místním podmínkám lokality. Toto je jediný nestandardní prvek projektu.

Umožňuje to moderní, automatizovaná modulární výrobní technika modulů, které mohou být certifikovány v továrně, přepravovány na staveniště na standardních těžkých nákladních vozidlech a poté smontovány dohromady uvnitř uzavřeného obrovského stanu odolného vůči povětrnostním vlivům, což eliminuje riziko zpoždění z důvodů špatného počasí, což je jedním z klíčových faktorů překročení nákladů u velkých projektů v infrastruktuře. Uzavřený pracovní prostor také znamená kontrolované podmínky okolního prostředí pro pracovníky, zvyšování bezpečnosti na pracovišti a schopnost pracovat 24 hodin denně v případě potřeby.

Důležité je, že přístup, který zaujalo britské konsorcium pro SMR, vyžaduje rychlé přizpůsobení a zvýšení výroby, aby se vyhovělo stále rostoucím požadavkům na výrobu čisté energie. To znamená, že ačkoli původně byla plánována výroba ve Velké Británii, nyní plánujeme replikovat výrobu po celém světě, aby byla uspokojena poptávka na trhu. Na oplátku to poskytne krajinám se zkušenostmi s jaderným průmyslem příležitost zapojit se do konsorcia; přinášet výhodné příležitosti místním dodavatelským firmám prostřednictvím regionálních center po dobu výstavby a také v průběhu životnosti elektrárny.

Elektrárna je navržena tak, aby byla dostatečně flexibilní, aby se nacházela na vrcholu dekarbonizovaného energetického systému, poskytujícího elektřinu pro rozvodné sítě, jakož i energii pro velká průmyslová zařízení, pro dálkové zásobování teplem nebo pro výrobu udržitelných paliv. Více bloků může být umístěno na jednom místě, aby bylo dosaženo vyššího výkonu, nebo jen jeden může být umístěn pro zásobování vzdálené komunity, což zajistí, že nízkouhlíková energie se může stát dosažitelným, demoktratizačním aktivem, které může podnítit dlouhodobý ekonomický růst v rozvojových zemích.

Tom Samson říká: „Náš program se zavazuje transformovat energetické prostředí pomocí konkurenceschopné a flexibilní kompaktní elektrárny, která nejen pomáhá společnosti snížit emise CO2 v energetice na nulovou hodnotu, ale zároveň vytváří obrovské příležitosti pro zapojení dodavatelských firem po celém světě.“

Goodfellow Martin,
Strategy & Business Development Manager
Kubínová Jana, Customer Business Manager