Česko, Slovensko a Maďarsko koordinují řízení životnosti svých jaderných elektráren

publikováno:
autor:

Pod záštitou ÚJV Řež a její divize Integrita a technický inženýring proběhl v únoru druhý ročník mezinárodního setkání na téma řízení stárnutí a LTO jaderných bloků typu VVER. Hlavním cílem byla vzájemná výměna zkušeností z tzv. Topical Peer Review (TPR) pro oblast programů řízeného stárnutí jaderných elektráren. Specialisté a zástupci provozovatelů jaderných elektráren z Česka, Slovenska a Maďarska diskutovali o výsledcích TPR a koncepcích opatření z ní plynoucích.

Jednotlivá prezentovaná a diskutovaná témata kopírovala témata TPR - řízení stárnutí celých elektráren a jejich důležitých komponent - tlakových nádob reaktoru, elektrických kabelů, betonových konstrukcí kontejnmentu nebo nepřístupných potrubních systémů. Součástí výměny zkušeností byly také konkrétní příklady plánovaných opatření v oblasti provozních kontrol a údržby nebo nové přístupy k systému nedestruktivních kontrol. Účastníci semináře se dohodli na vzájemné koordinaci národních akčních plánů pro řešení nálezů TPR v oblasti řízení stárnutí elektráren všech tří zúčastněných zemí. Tomuto tématu bude věnováno návazné setkání, které proběhne ještě v letošním roce. Systém expertní výměny zkušeností posunuje bezpečnost provozu jaderných elektráren u nás a u našich sousedů na další kvalitativní úroveň.

Co je Topical Peer Review (TPR)

Směrnice Rady 2014/87/Euratom z 8. července 2014, která definuje rámec Společenství pro jadernou bezpečnost jaderných zařízení, ukládá členským státům povinnost provést každých šest let vlastní i partnerské hodnocení určité tematické oblasti týkající se jaderné bezpečnosti jaderných zařízení na jejich území. Do hodnocení spadají povinně všechny jaderné elektrárny a výzkumné reaktory s výkonem vyšším než 1MWt, u nás v České republice jde konkrétně o JE Dukovany, JE Temelín a náš výzkumný reaktor v Řeži LVR-15. Jako první tematická oblast pro hodnocení v rámci TPR bylo vybráno právě „Řízení stárnutí“. Hodnocení je rozděleno do tří částí. První částí je proces zpracování národních hodnotících zpráv, tato část proběhla v roce 2017. V druhé fázi následuje možnost pokládání otázek k jednotlivým národním zprávám a odpovědí účastníků partnerského hodnocení, následuje odborná diskuze s cílem definovat oblasti ke zvýšení jaderné bezpečnosti, tato fáze proběhla v roce 2018. Poslední fází TPR je vytvoření národních akčních plánů. Únorový LTO and AM experience exchange workshop byl věnován právě tomuto tématu.

ÚJV Řež dlouhodobě podporuje provozovatele energetických celků

Investice do jaderné energetiky lze zhodnotit pouze následným efektivním dlouhodobým provozem. Proces řízení životnosti jaderné elektrárny (Plant Life Management - PLiM) proto představuje velmi propracovaný systém péče o složité technologie různých typů.

Služby ÚJV Řež v této oblasti jsou zaměřeny na implementaci Programu řízení životnosti JE typu VVER pro zajištění dlouhodobého provozu, tj. provozu za původní projektovou životnost. Oblasti realizace programů zahrnují zejména udržování databáze projektových východisek, programy řízeného stárnutí a provozních kontrol, hodnocení odhadu rizik způsobených tlakově teplotními šoky a termohydraulické analýzy. Projekty realizujeme pro provozovatele po celém světě – vždy s ohledem na řídící dokumentaci elektrárny a platnou legislativu (v zemi provozovatele i evropskou) a jsme autorem řady certifikovaných metodik. V projektech s vazbou na řízení a hodnocení životnosti jsme také zastupující organizací ČR v mezinárodních organizacích IAEA, NEA - OECD i EU.