Čtvrtý blok JE Akkuyu má stavební povolení

publikováno:
autor:
Výstavba jaderné elektrárny Akkuyu Výstavba jaderné elektrárny Akkuyu

Turecký jaderný dozor vydal 29. října 2021 stavební povolení pro 4. blok jaderné elektrárny Akkuyu s reaktory VVER-1200. Díky němu mohou začít stavební práce na všech součástech bloku včetně těch, které mají vliv na jadernou bezpečnost.

Žádost a doprovodný balík dokumentace byly tureckému dozoru NDK poslány 12. května 2020 a žadatelem je společnost Akkuyu Nuklear (součást ruské korporace pro atomovou energii Rosatom). Součástí předaných dokumentů byla předběžná bezpečnostní zpráva, pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti a další dokumenty potvrzující bezpečnost a spolehlivost projektu nového bloku.

„Získání stavebního povolení pro 4. blok je pro náš projekt klíčovou událostí. Dokončili jsme tak schvalovací proces celé jaderné elektrárny se čtyřmi bloky a máme potvrzenou bezpečnost, odpovídající propracovanost, vhodnost a jedinečnost našeho projektu. Nyní jsme připraveni naplno pracovat na všech čtyřech blocích. Začátkem příštího roku začneme odlévat základovou desku jaderného ostrova,“ uvedla generální ředitelka Akkuju Nuklear Anastasija Zotějevová.

Práce na staveništi 4. bloku začaly už před získáním stavebního povolení. V rámci počátečního stavebního povolení uděleného 30. června 2021 probíhaly přípravné práce jako inženýrské průzkumy a výkopy základové jámy. Před koncem letošního roku začne zpevňování podloží reaktorové budovy a strojovny a poté i pokládání betonářské oceli. Schvalování první turecké jaderné elektrárny zahrnovalo vydání zhruba 120 různých povolení a rozhodnutí nejrůznějších úřadů. Kromě vlastních stavebních povolení byla dosud získána i další klíčová rozhodnutí jako hodnocení dopadu na životní prostředí a povolení nové výrobny elektřiny. Tím ale povolovací řízení nekončí a budoucí provozovatel elektrárny bude muset žádat o schválení jednotlivých kroků při spouštění bloků.

Jaderná elektrárna Akkuyu je v současnosti jedním z největších stavenišť jaderných elektráren na světě. Pracuje zde přes 13 tisíc dělníků a více než tisícovka stavebních a přepravních strojů, včetně 70 jeřábů. Veškeré práce probíhají pod dozorem tureckých státních úřadů a nezávislých inspekčních organizací.

Do výstavby jaderné elektrárny Akkuyu jsou zapojeny české firmy podobně, jako je tomu i v případě ostatních bloků VVER-1200 stavěných Rosatomem v různých zemích světa. Společnost Sigma Group má dobré vyhlídky na vítězství v tendru na dodávku čerpací techniky v hodnotě cca 15 milionů eur. Dále společnost MICo dodá tlakové nádoby za asi 7,1 milionů eur a ŽĎAS výkovky pro výrobu hlavních cirkulačních čerpadel. Společnost ZPA Pečky vyrábí servopohony a společnost Arako armatury.