EDF nabízí Polsku malé modulární reaktory NUWARD

publikováno:
autor:
Ilustrační foto (zdroj: Pixabay.com) Ilustrační foto (zdroj: Pixabay.com)

Během slavnostního setkání na francouzské ambasádě v Polsku, jehož se zúčastnil také francouzský velvyslanec v Polsku Jeho Excelence Fréderic Billet, oznámily společnosti EDF a Respect Energy podpis smlouvy o spolupráci, na jejímž základě budou v konkrétních lokalitách v Polsku rozvíjet jaderné projekty s využitím technologie malých modulárních reaktorů NUWARD™.

Smlouva potvrzuje záměr EDF a Respect Energy spolupracovat na dalším rozvoji SMR projektů v Polsku a intenzivní zájem o technologii NUWARD™, kterou si společnost Respect Energy vybrala pro další rozvoj svých aktivit v oblasti jaderné energetiky. EDF a Respect Energy nyní společně zahájí proces hodnocení vybraných lokalit pro stavbu tzv. na zelené louce za účelem exkluzivní spolupráce. Následovat bude vyjasnění podrobností podnikatelských a finančních plánů pro tyto projekty.

Navázání partnerství mezi EDF, největším světovým provozovatelem jaderných zařízení a autorem technologie malých modulárních reaktorů NUWARD™, a polskou Respect Energy, předním evropským provozovatelem a obchodníkem v oblasti obnovitelných zdrojů energie, je důkazem toho, že EDF plní svůj závazek rozvoje nové evropské jaderné strategie, v rámci níž budou klasické EPR reaktory doplňovat SMR reaktory využívající technologii NUWARD™.

EDF nedávno potvrdila svou nabídku dodávek EPR technologií, díky níž bude naplněn cíl Programu polské jaderné energetiky dosáhnout do roku 2043 instalovaného výkonu 9 GW z jaderných zdrojů. Společnost EDF je díky svému portfoliu EPR reaktorů (zahrnující velké a střední reaktory) doplněného technologií NUWARD™ (malé modulární reaktory) schopná nabídnout a dodat komplexní evropské řešení, které přispěje k dekarbonizaci polské ekonomiky a zvýší energetickou bezpečnost země.

Vakisasai Ramany, vice-prezident společnosti EDF zodpovědný za oblast rozvoje nové jaderné energetiky, k tomu říká: „Společnosti EDF je ctí spojit síly s Respect Energy, evropským hráčem na trhu s energiemi se sídlem v Polsku, který se specializuje na obnovitelné projekty. Díky smlouvě o spolupráci můžeme zahájit první SMR projekt v Evropě, který přispěje k energetické nezávislosti Polska a k přechodu na nízkouhlíkovou udržitelnou výrobu elektrické energie. Jsme připraveni nabídnout naše portfolio velkých i malých jaderných reaktorů, a naplnit tak plány polské vlády v oblasti rozvoje civilní jaderné energetiky.“

Generální manažer Respect Energy Sebastian Jabłoński dodává: „Velmi nás v Respect Energy těší, že se budeme moci podílet na rozvoji SMR projektů v Polsku. Díky spolupráci s největším provozovatelem jaderných zařízení, společností EDF, podpoříme přechod na nové zdroje energie v Polsku a přispějeme ke splnění nároků na bezpečnou a uhlíkově neutrální výrobu elektrické energie. Podpis smlouvy o výhradní spolupráci znamená začátek ambiciózního projektu výstavby prvních SMR reaktorů v Polsku, který přispěje k dekarbonizaci polské ekonomiky a dalšímu rozvoji bezemisních zdrojů.“