Energetické strojírenství běží i v nelehké době

publikováno:
autor:
Pracovníci společnosti ZAT v době koronavirové krize Pracovníci společnosti ZAT v době koronavirové krize

I přes obtížnou situaci během pandemie koronaviru, český jaderný průmysl funguje a vytváří hodnoty. Dodavatelé pro energetiku pracují na dlouhodobých projektech, a proto se jich současná krize tolik nedotýká -  i když samozřejmě některé menší potíže pociťují. Problémy ale mohou přijít v budoucnu

Zatím vše běží

„Fungujeme prozatím normálně, naplnění plánu výroby odpovídá danému měsíci a době. Všechny nevýrobní činnosti jsou utlumeny z bezpečnostních důvodů,“ uvádí armaturka LDM z České Třebové. Další strojírenská firma, ZPA Pečky, která dodává do elektráren servomotory, uvádí, že v současnosti vyrábí na cca na 80 %. Export nebyl současnou situací zatím výrazně dotčen. „K přejímce máme připraveno 54 kusů servomotorů vyrobených pro Rosatom. Ve výrobě máme ještě cca 40 kusů,“ říká Jan Bulíček, výkonný ředitel ZPA Pečky.

Dodávky pro jadernou energetiku jsou na tuzemském trhu sice malé, neboť velké projekty byly dokončeny a výstavba nových bloků začne až za delší dobu, ale i tak jde v období současném období o relativně stabilní obor. Výhodou je, že práce probíhají na dlouhodobých projektech a nejsou tolik závislé na aktuální poptávce běžného trhu jako jiné průmyslové obory.

Potvrzuje to i například společnost Sigma Group: „V segmentu jaderné energetiky neevidujeme žádné zpoždění ani výkyvy. Jedná se zde o dlouhodobé kontrakty a případné posuny v řádu měsíců by neměly být velkým problémem.“

Podobně pokračuje výroba pro jadernou energetiku i v armaturce ARAKO. „Segment jaderné energetiky je v rámci naší firmy řízen strojírenskou divizí ruské korporace pro atomovou energii Rosatom, která doposud nic nepozastavila ani nenařídila omezení z její strany. Proto ani my v této oblasti nepociťujeme žádná omezení a dále vyrábíme armatury pro jadernou energetiku na současné projekty Rosatomu,“ uvádí Julie Dolgusheva, výkonná ředitelka společnosti ARAKO.

Veškerá výroba, která prozatím pokračuje, je ale závislá na přísunu materiálů a polotovarů od subdodavatelů. Zatím v této oblasti český jaderný průmysl nezaznamenává větší obtíže. „Problémy začínají být hlavně s dodavateli ze států EU, ale to se nám prozatím daří vykrýt alternativními dodavateli,“ uvádí společnost LDM. „Setkáváme se s menšími problémy, občasnými jednotlivými výpadky dodávek od našich subdodavatelů, například se nám zpozdí kamion z Německa nebo Itálie. Ale s tím si poradíme operativně,“ dodává Anton Slobodin, statutární ředitel Kabelovny Kabex.

Ochranná preventivní opatření příliš neomezují objem výroby

Aby společnosti mohly i nadále fungovat, dodržují přísná opatření pro zamezení šíření nové formy koronaviru v rámci firmy. Díky těmto preventivním opatřením se zatím daří chod firem udržovat, čČasto si však firmy musejí vypomáhat samy. „Ochranné roušky šijeme ve vlastních kapacitách a dezinfekční prostředky nám připravuje naše laboratoř,“ uvádí Sigma Group. Pro pracovníky ve výrobě si šijí roušky i ve společnosti ZAT, která dodává řídicí systémy. V době, kdy byla dezinfekce nedostupná, si Kabelovna Kabex vypomáhala dezinfekcí vlastní výroby na bázi technického lihu, doplněnou o vlhčené ubrousky.

Vedení firem se snaží minimalizovat kontakty mezi jednotlivými směnami a časově je posouvá tak, aby mezi odchodem staré směny a příchodem nové mohla proběhnout dezinfekce strojního vybavení

Omezování kontaktů je jednodušší v případě kancelářských pracovníků a u firem, které ke své činnosti používají informační technologie. „Drtivé většině našich zaměstnanců jsme povolili home office, který je z povahy našich služeb reálně zastupitelný k běžnému provozu,“ uvádí společnost KP SAG, která provádí pevnostní výpočty pro energetiku a další odvětví.

Ne vždy se však zaměstnanci firmy pohybují jen v jejích prostorách. S problémy se setkávají firmy, které se podílejí na chodu infrastruktury. „ZAT zajišťuje servis systémů a technologií také z oblasti kritické infrastruktury státu. Naše společnost nicméně všem našim zákazníkům garantuje 100% připravenost a plnění nasmlouvaných závazků. Pro výjezdy pracovníků máme zajištěny ochranné pomůcky a každou realizaci a výjezd na pracoviště našich zákazníků řešíme individuálně s ohledem na naše bezpečnostní opatření i na interní opatření zákazníka,“ uvádí Vladislava Česáková, členka představenstva společnosti ZAT.

Za stávající situace je také komplikovaná přejímka zboží zákazníkem ze zahraničí. Sigma Group uvádí: „Cítíme problémy s exportními zakázkami, kde jsou nutné přejímky u dodavatelů, potažmo zákazníků u nás. Hledáme cesty, jak tyto sjednané inspekce nahradit místními certifikačními orgány, a tím náhradním způsobem splnit podmínky kontraktů.“

S tímto problémem se snaží vyrovnat i společnost ARAKO. „Přestože nepřijímáme návštěvy, nabídli jsme našim partnerům a zákazníkům v případě plánovaných přejímek a zkoušek pořídit fotodokumentaci nebo videozáznam ze zkoušky. Díky této možnosti i schválení ze strany klienta jsme exportovali naše produkty Slovenské republiky, Ruska, Belgie, Německa (expedice pro jadernou elektrárnu Kudankulam stavěnou Rosatomem) bez jakéhokoliv omezení,“ vysvětluje Dolgusheva ze společnosti ARAKO.

Jak se současná situace promítne v budoucnu?

Větší potíže pro energetický průmysl však mohou přijít v budoucnu. „V exportu se u nás zatím nic zásadně nemění vzhledem k tomu, že obvykle pracujeme na dlouhodobých projektech. Bude-li však tento stav trvat příliš dlouho, bude nám klesat zásoba zakázek a možnost jejího předávání zahraničním zákazníkům,“ uvádí Vladimíra Česáková ze společnosti ZAT.

Pro většinu firem z oboru jaderného průmyslu je export vzhledem k nízkému objemu domácích zakázek naprosto klíčový. V současnosti probíhají jednání o nových dodávkách a omezení zahraničních cest se tak může v budoucnu projevit velkými problémy. „Je období, kdy se finalizují výběrová řízení na jaderné elektrárny Paks v Maďarsku a Akkuyu v Turecku, které tam staví Rosatom. Pracujeme proto na celé řadě poptávek,“ uvádí Sigma Group.

Větší obavy má společnost KP SAG, která v letošním roce počítá se 60% zastoupením exportu: „Aktuálně nejen, že nemůžeme vysílat naše pracovníky na nasmlouvané zakázky pro Mochovce 3,4, ale nejistota nás omezuje i v nabídkách v rámci dalších projektů jak na Slovensku, tak také ve Finsku a Turecku. Obchodní jednání jsou spojena s osobním kontaktem se zákazníky, který nyní není možný.“