Finská jaderná sauna

Ilustrační foto (zdroj: Pixabay.com) Ilustrační foto (zdroj: Pixabay.com)

Finský ústav technického výzkumu VTT spustil ambiciózní projekt: vyvinout finský malý reaktor vhodný pro vytápění měst a obcí. Finové se totiž zavázali do roku 2029 uzavřít všechny uhelné zdroje, které jsou přitom pro tamní systém dálkového vytápění klíčové.

Téměř 80 % finské elektřiny pochází z nízkoemisních zdrojů. V systémech centralizovaného vytápění ale stále vede uhlí, zemní plyn, dřevo a rašelina – celkem pokrývají zhruba 53 % spotřeby a loni jim šly na vrub 4 miliony tun oxidu uhličitého. Finsko se přitom zavázalo, že do roku 2029 od uhlí zcela odstoupí a do roku 2035 se dokonce stane uhlíkově neutrální zemí. Finský ústav technického výzkumu VTT věří, že malé modulární reaktory finské provenience mohou dálkové vytápění, na kterém závisí 46 % rezidenčních, komerčních a veřejných budov, zachránit.

S jadernou energií má Finsko dlouhodobé zkušenosti – provozuje ji od konce sedmdesátých let minulého století, jádro zajišťuje zhruba třetinu elektrické energie v zemi. Severský stát je zároveň jednou z mála evropských zemí, které staví nové bloky (Olkiluoto 3, Hanhikivi). VTT proto sází na finský průmysl, že si dokáže poradit i s malým modulárním reaktorem. Zatímco většina v současnosti vyvíjených konceptů malých reaktorů se soustředí primárně na výrobu elektřiny, finský design má být speciálně vyvinutý právě pro dálkové vytápění – jeho hlavním úkolem bude ohřev vody na cca 100 °C. VTT věří, díky tomu bude reaktor mnohem jednodušší a cenově dostupnější (nižší teplota a tlak chladiva při výrobě znamenají i nižší zatížení, tudíž nižší požadavky na dimenzování komponent, které mohou být navíc konstrukčně jednodušší).

Vytápění pomocí jaderných elektráren není nic nového. Ve světě tuto službu poskytuje cca 50 reaktorů, včetně například Temelína. Jihočeská jaderná elektrárna pomáhá vytápět domácnosti v Týně nad Vltavou a rovněž dodává teplo tamním průmyslovým podnikům. V současnosti probíhají práce na výstavbě horkovodu, který teplo z Temelína dovede i do Českých Budějovic. Rekordmanem v produkci jaderného tepla je v rámci Evropské unie hlavně Francie – tamní jaderné elektrárny vyprodukují celkem 107 629 kilotun ekvivalentu ropy ve formě tepla (což odpovídá zhruba 1,24 TWh tepelné energie).

Radek Svoboda
Česká nukleární společnost, z. s.