Francouzský reaktor EPR1200 může pohánět i přepracované jaderné palivo

publikováno:

Vyhořelé jaderné palivo z elektráren se zpravidla stává jaderným odpadem, který je třeba bezpečně uložit, protože je stále radioaktivní. Francie nicméně vyvinula technologii pro jeho přepracování, čímž se objem odpadu může výrazně snížit, a zároveň je možné palivo znovu využít. Nové reaktory typu EPR společnosti EDF mohou v jednom palivovém cyklu pojmout až 30 procent takového přepracovaného paliva. Týká se to i reaktoru EPR1200, jenž EDF nabízí pro dostavbu Dukovan.

Standardní palivo jaderných reaktorů obsahuje nízko (obvykle do pěti procent) obohacený uran, který až do zahájení štěpné reakce nevydává žádné nebezpečné radioaktivní záření, takže je možné s ním pracovat prakticky bez speciální ochrany. Radioaktivním se stává až po spuštění štěpné reakce. Palivo se využívá jeden palivový cyklus, trvající zpravidla jeden a půl roku, během kterého se z něj uvolňuje energie. Nicméně i po vyjmutí z reaktoru v palivu zůstává více než třetina energetického potenciálu. Logicky se proto vědci zaměřili na možnosti recyklace tohoto použitého paliva.

Při přepracování se vyhořelé palivo rozebere a jednotlivé tyče se rozemelou a rozpustí. Postupně se chemicky separují různé prvky, přičemž plutonium a uran slouží jako základ pro výrobu přepracovaného paliva. To tvoří směs dvou oxidů: oxidu uraničitého a oxidu plutoničitého, proto se označuje zkratkou MOX – Mixed OXide.

Přepracované palivo MOX však už z principu vyžaduje jiné zacházení než nové palivo, protože je už z výroby radioaktivní. Proto musí být jaderný reaktor na jeho zavážení technicky připraven a musí mít nastavené procesy pro jeho bezpečné používání.

„Francie ve svých jaderných elektrárnách palivo MOX úspěšně zavedla a ověřila, čímž došlo ke zvýšení efektivity a posílení udržitelnosti. Tyto technické inovace jsou plně integrovány do projektu EPR1200, který navrhuje společnost EDF pro nové české bloky. Zvládnutí palivového procesu MOX společností EDF a naše ochota podělit se o tuto technologii a zkušenosti jsou důkazem našeho závazku výrazně snižovat objem odpadu,“ říká Roman Zdebor, ředitel české pobočky EDF.

Pokud by se tedy v Dukovanech postavil reaktor EPR1200, mohla by Česká republika využívat přepracované palivo, a přispět tak ke snížení objemu jaderného odpadu. EPR1200 je jedinou navrhovanou technologií s prokázanou schopností používat palivo MOX.