Jaderná energetika ve Španělsku a její potenciál pro české firmy

publikováno:
Foto: Foro Nuclear Foto: Foro Nuclear

Energetika je jednou z důležitých strategických otázek každého státu a nejinak je tomu i ve Španělsku. Také Španělsko plánuje být do roku 2050 uhlíkově neutrální. Strategii energetického sektoru stanovila vláda v tzv. Národním integrovaném energetickém a klimatickém plánu (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima – PNIEC). Tento plán definuje cíle snižování emisí skleníkových plynů, přechod na obnovitelné zdroje energie (OZE) a zvýšení energetické účinnosti. V první fázi je v plánu vyrábět 74 % elektřiny z OZE do roku 2030 a do roku 2050 dosáhnout 100% podílu obnovitelné energie.

Je proto možná trošku překvapující, že Španělsko si před několika lety po vzoru Německa stanovilo za cíl postupné uzavíraní jaderných elektráren. A to přesto, že mnoho zemí pod tlakem okolností vyvolaných zejména konfliktem na Ukrajině změnilo v tomto ohledu svůj postoj a stejně jako např. sousední Francie přistoupily k výstavbě nových jaderných bloků nebo prodlužování jejich životností. Navíc v polovině minulého roku Evropská komise a Evropský parlament schválily zařazení jaderné energie do taxonomických mechanismů Evropské unie, které platí od 1. ledna 2023, a daly tím jaderné energii doslova zelenou pro další využívání. Neboť podíl elektřiny bez emisí CO2, kam spadá jaderná, vodní, větrná a solární energie, dále přečerpávací turbíny a ostatní obnovitelné zdroje, činil loni 63,8 % z celkového objemu elektřiny Španělska. Z toho jaderná energie vyrobila 31,75 % této čisté elektřiny. Kromě toho jaderná technologie již dvanáct let po sobě vyrábí více než 20 % elektřiny spotřebované v zemi a jak je vidět i z grafu, byla v loňském roce jaderná energetika třetím největším zdrojem výroby elektřiny po kombinovaném cyklu a větrné energetice. Nahradit tento silný, bezpečný a spolehlivý zdroj a splnit tak závazek uhlíkové neutrality, nebude snadné, a to i přesto, že Španělsko má velmi příhodné podmínky pro využívání obnovitelných zdrojů energie, jako je vítr a slunce.

hlediska instalované větrné energie je Španělsko dokonce druhé v Evropě a páté celosvětově celosvětově (zdroj ICEX/INVEST IN SPAIN) a podle indexu RECAI (EY), který měří atraktivitu země pro investice a rozvoj projektů pro obnovitelné zdroje, se řadí Španělsko na 8. místo na světě. Nicméně proces uzavírání jaderných elektráren prozatím platí a je naplánován do roku 2035. Avšak některým elektrárnám končí životnost dříve a je potřeba do jejich provozu ještě zainvestovat. Ve Španělsku navíc existuje zajímavé portfolio firem, které působí v jaderném průmyslu a existují tak různé možnosti perspektivní spolupráce na dalších světových trzích, jako je Latinská Amerika, Čína a další, kde mají španělské firmy různé aktivity.

JADERNÁ ENERGETIKA VE ŠPANĚLSKU
Rozvoj jaderného programu ve Španělsku začal v 60. letech 20. století výstavbou a uvedením do provozu první jaderné elektrárny José Cabrera (známé též pod názvem Zorita) v provincii Guadalajara. Španělsko mělo v době největšího rozmachu jaderné energetiky dokonce 10 reaktorů. V současnosti je ve Španělsku v provozu 5 jaderných elektráren v 5 lokalitách, z nichž dvě mají po 2 reaktorech (Almaraz a Ascó), ostatní po jednom, celkem je tedy v provozu 7 reaktorů s instalovaným elektrickým výkonem 7 398,77 megawattů (MW).

Ve Španělsku jsou v současné době dvě jaderné elektrárny ve fázi vyřazování z provozu (Vandellós I a José Cabrera) a jedna další je v procesu před vyřazením z provozu (Santa María de Garoña):

  • Elektrárna Vandellós I (Tarragona) ukončila svou činnost v roce 1989 a od roku 2004 se nachází ve fázi klidu (25letá čekací doba na úplné vyřazení z provozu, které je plánováno na rok 2028).
  • Jaderná elektrárna José Cabrera (Guadalajara), známější pod názvem Zorita, ukončila provoz 30. dubna 2006 a v současné době je v procesu vyřazování z provozu.
  • Jaderná elektrárna Santa María de Garoña (Burgos) je v procesu před vyřazením z provozu.

Ministerstvo energetiky, cestovního ruchu a digitální agendy 1. srpna 2017 oznámilo zamítnutí obnovení povolení k provozu.

VÝSLEDKY JADERNÉ ENERGETIKY VE ŠPANĚLSKU ZA ROK 2022
Čistá výroba elektřiny z jádra v roce 2022 činila 55 983,50 GWh, což představuje již zmíněných cca 20 % celkové výroby elektřiny. Hrubá výroba činila 58 589,95 GWh, což je o 3,5 % více než v předchozím roce. V roce 2021 došlo ke čtyřem odstávkám tankování oproti šesti. K 31. prosinci 2022 činil celkový čistý instalovaný výkon parku pro výrobu elektřiny ve Španělsku 119 091 MW, z čehož 7 117 MW čistého výkonu odpovídalo jadernému parku, což představuje 5,98 % celkového čistého instalovaného výkonu v zemi. Hrubá kapacita činí 7 398,7 MW. V červnu bylo uvedeno do provozu individuální dočasné úložiště (ITS) pro ozářené palivo z jaderné elektrárny Santa María de Garoña.

BUDOUCNOST JE VE ŠPANĚLSKU?
Uvidíme, jak se Španělsko k jaderné energetice postaví nyní, v červenci proběhly předčasné volby a jedno z témat, které například aktivně komentovala tehdejší opozice, byl právě i návrat k jaderné energetice. Tento postoj byl podpořen i španělským jaderným průmyslem, který je připraven znovu otevřít diskusi o budoucnosti této technologie. Asociace Foro Nuclear, organizace zastřešující elektrárenské společnosti i průmyslová odvětví v této oblasti, prohlásila, že španělský jaderný průmysl je otevřen spolupráci s novou vládou při rozhodování o budoucnosti jaderné energetiky ve Španělsku. Prohlášení asociace přišlo po oznámení volebního programu strany PP (Partido Popular), který navrhuje zachovat španělské jaderné elektrárny v provozu, což je v rozporu s tím, co předkládá návrh Národního energetického a klimatického plánu předložený předchozí vládou, který zachovává harmonogram uzavírání jaderných elektráren do roku 2035 (zdroj Foro Nuclear). Volby však nedopadly úplně jasně. Vyhrála sice opozice, která se k jádru přiklání, ale má problémy sestavit většinu. Otázkou tedy zůstává, jaký bude další vývoj, komu se podaří vládu sestavit či zda nedojde dokonce k novým volbám a jaké místo jaderná energetika zaujme v plánech budoucí vlády. S vládní změnou by se mohlo očekávat i španělské posílení jaderné aliance v rámci EU, kam se řadí i ČR a která vznikla letos na jaře. Uvidíme, kam se současná situace ve Španělsku vyvine a jaký postoj nová španělská vláda k jádru zaujme.

JADERNÁ ENERGETIKA VE SVĚTĚ
Ke konci roku 2022 bylo na celém světě v provozu 422 reaktorů ve 33 zemích. Dalších 58 nových reaktorů bylo ve výstavbě v 17 zemích. Dlouhodobý provoz za účelem zajištění dodávek a provozu elektrizačních soustav a snížení emisí skleníkových plynů je běžnou praxí, i proto mnoho zemí přistupuje k prodlužování životnosti svých jaderných elektráren. K 31. prosinci 2022 bylo na světě 191 jaderných reaktorů v 18 zemích, kterým různé regulační orgány udělily povolení k provozu na dobu delší než 40 let. Představují více než 45 % stávajících jaderných reaktorů. Ve Spojených státech, kde má většina reaktorů povolení na 60 let, má šest z nich povolení k provozu na 80 let. (zdroj Foro Nuclear)

Je tedy otázkou, zda Španělsko bude pokračovat v německé cestě a svém rozhodnutí jaderné elektrárny odstavovat, nebo svůj postoj změní.

Stojí za zmínku i skutečnost, že členové energetického výboru Evropského parlamentu v rámci snahy o dekarbonizaci evropského průmyslu dosáhli politické dohody o znovuzavedení jaderné energie do zákona o čistém nulovém průmyslu (NZIA - Net-Zero Industry Act). Pod tlakem na reindustrializaci Evropy navrhla Evropská komise v březnu nařízení, které má usnadnit rozvoj dekarbonizovaného a autonomního evropského průmyslu na půdě EU. Díky jednotnému seznamu budou moci všechny technologie využívat výhod, které byly původně nabízeny pouze "strategickým" technologiím, jako je například povolení do 18 měsíců nebo dokonce 9 až 12 měsíců u projektů, které jsou považovány za vysoce důležité pro veřejnost. Evropská komise rovněž požaduje, aby 40 % evropských požadavků na některé komponenty potřebné pro výrobu průmyslových projektů, na něž se vztahuje NZIA, bylo vyráběno v EU. To může být zajímavá příležitost jak pro české, tak i španělské firmy, a zároveň příležitost pro vzájemnou spolupráci.

PŘÍLEŽITOSTI A PLÁNOVANÉ MISE PRO ČESKÉ FIRMY:
Agentura CzechTrade pořádá oborově zaměřené mise po celém světě. Vysokou přidanou hodnotou je osobní setkání zástupců firem, které mají možnost diskutovat konkrétní problematiku, neboť obě strany jsou před setkáním propojeny a mohou se na společný mítink připravit. Stejně tak jsou do programu misí zahrnuty návštěvy pečlivě vybraných místních firem či projektů. V rámci zahraniční kanceláře CzechTrade v Madridu tento koncept podporujeme a zahrnujeme jej do svých aktivit. Letošní mise v oblasti jaderné energetiky navazuje na naši loňskou akci pořádanou ve spolupráci s asociací Foro Nuclear, kdy do Španělska přijela desítka českých firem. Čeští zástupci se setkali se 4 desítkami španělských firem v Madridu a Santanderu, proběhly desítky jednání a společně navštívili i několik výrobních podniků. Česká firma ŽDAS při této příležitosti podepsala i dohodu o spolupráci se španělským partnerem NUSIM. Akce se vydařila a obě strany projevily zájem o návaznou akci. Rozhodli jsme se proto misi zopakovat, tentokrát v opačném gardu, kdy španělské firmy přicestovaly do Česka. V červnu tak přijelo 7 španělských firem společně se zástupci asociace Foro Nuclear a proběhlo na 150 jednání a zrealizovali jsme také návštěvy vybraných českých podniků.

Tato mise navazuje také na podobné dřívější akce. V minulosti jsme připravili misi v oblasti vesmírných technologií nebo Smart Cities. V obou těchto oborech pro velký zájem připravujeme návazné aktivity, protože obě strany projevily zájem o pokračování. V plánu jsou však i další obory, které pravidelně projednáváme s našimi klienty. Nejbližší mise se bude konat na jaře 2024 se zaměřením právě na vesmírný průmysl, navazuje na akci z roku 2021, která se konala mezi Madridem a Bilbaem za účasti desítky českých a několika desítek španělských firem. Nyní chceme přivézt firmy ze Španělska do Česka. Dále máme v plánu na rok 2024 misi v oblasti cybersecurity nebo vodíku a ve spolupráci s firmami připravujeme další aktivity.

Marek Zmrzlík,
ředitel zahraniční kanceláře
CzechTrade Španělsko.

Zdroje: Foro Nuclear, ICEX, INVEST IN SPAIN, mininsterio para la transición ecológica y el reto demográfico, RECAI, EL PAIS