Jaderné dny 2020 v době koronaviru

publikováno:
Zahájení konference ústy Jana Zdebora ze Západočeské univerzity v Plzni Zahájení konference ústy Jana Zdebora ze Západočeské univerzity v Plzni

Když jsme na jaře v době nastupující koronavirové krize vybírali termín, na který přesuneme letošní jubilejní ročník Jaderných dnů, nikdo z nás nepředpokládal, že zářijový termín koronavirus opět významně ovlivní. Pro letošní ročník jsme navrhli nový formát, zahájený dvoudenní celostátní konferencí s mezinárodní účastí s názvem Nový jaderný zdroj pro ČR – stav přípravy v r. 2020. Ještě v pondělí 21. září jsme věřili, že konference proběhne podle původního plánu. Nestalo se tak.

V úterý vydala Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje mimořádné opatření o omezení přítomnosti studentů a osob na Západočeské univerzitě. Tím se náhle a zásadně změnily podmínky pro realizaci a my jsme celou konferenci museli během úterka přesunout plně do virtuální podoby. Podařilo se zajistit i její přímý přenos v českém i anglickém jazyce na YouTube. Přes některé technické problémy proběhla prakticky celá konference v plánovaném rozsahu. Někteří přednášející se přeci jen dostavili na univerzitu osobně a své přednášky přednesli prakticky jen před organizačním týmem. Většina ale využila možnosti připojit se on-line. Odkaz na webu Jaderných dnů umožňuje se k jednotlivým vystoupením vracet. To dalo celým letošním Jaderným dnům novou dimenzi a možnost se k jednotlivým vystoupením vyjádřit. Diskuze pokračuje i v těchto dnech.

Současně s konferencí byla otevřena i expozice Jaderných dnů, kterou je možné jednotlivcům navštívit kdykoliv od 23. září do 27. října v prostorách Fakulty strojní ZČU v Plzni. Samozřejmě při zachování všech vyhlášených hygienických opatření.

Zákaz vstupu pro studenty středních škol nás velmi mrzí, a tak jsme se rozhodli, že když nemohou oni k nám, přijedeme s přednáškami a soutěžemi za nimi. Dnes jsme byli na gymnáziu Jaroslava Vrchlického v Klatovech. A vše proběhlo podle předpokladů. Bohužel vývoj koronavirové pandemie nás opět dostihl, a tak i tato možnost dočasně končí. Abychom výstavu přiblížili těm, kteří se na ni fyzicky podívat nemohou, rozhodli jsme se, že je výstavou provedeme virtuálně. Všechny informace budou opět na webu Jaderných dnů. Tak snad se vše i přes koronavirové protivenství podaří.

Jan Zdebor