Jaderný svět ve zkratce

publikováno:
autor:
JE Dukovany JE Dukovany

Polsko plánuje investice do nových jaderných elektráren ve výši 40 miliard USD

Polský ministr pro klima Michał Kurtyka představil plán na výstavbu šesti nových jaderných energetických bloků do roku 2040 při přechodu země na čistou energetickou ekonomiku. Tento plán zahrnuje snížení podílu uhlí na výrobě elektřiny na 37 % až 56 % v roce 2030 a na 11 % až 28 % v roce 2040, v závislosti na cenách povolenky CO2. Uhlí v loňském roce představovalo 74 % polské výroby elektřiny.

Nová polská energetická politika do roku 2040 (PEP2040) je založena na třech pilířích:

  • spravedlivý přechod,
  • energetický systém s nulovými emisemi,
  • dobrá kvalita ovzduší.

První jaderný blok 1–1,6 GWe má být uveden do provozu v roce 2033, přičemž dalších pět bloků, tedy 6–9 GWe, bude následovat do roku 2040. Očekává se, že bude zapotřebí investice ve výši 150 miliard PLN (39,7 miliardy USD). Nové zdroje vytvoří až 300 000 pracovních míst v odvětvích jaderné energetiky a obnovitelných zdrojů.

„Přechod se bude týkat mnoha odvětví, ale právě energetika hraje v boji proti změně klimatu obzvláště důležitou roli. Aktualizovaná energetická politika Polska do roku 2040 to ve svých předpokladech zohledňuje, a to na stejné úrovni jako potřebu zajistit energetickou bezpečnost, spravedlivý přechod, rekonstrukci po pandemii koronaviru, stabilní trh práce, udržitelný rozvoj ekonomiky a posílení její konkurenceschopnosti,“ uvedl Kurtyka.

Do roku 2040 bude podle nové politiky více než polovina instalované elektrické kapacity ze zdrojů s nulovými emisemi. Implementace větrné energie na moři a spuštění jaderné elektrárny bude v tomto procesu „hrát zvláštní roli“ jako dvě strategické nové oblasti a průmyslová odvětví pro Polsko. Tato politika zahrnuje také investice ve výši 130 miliard PLN do projektů v oblasti větrné energetiky na moři. „Je to příležitost rozvíjet domácí průmysl, rozvíjet specializované lidské zdroje, vytvářet nová pracovní místa a vytvářet přidanou hodnotu pro národní ekonomiku,“ uvedl Kurtyka.

Černobylský sklad použitého jaderného paliva získal povolení k uvedení do provozu

Státní jaderný regulační inspektorát Ukrajiny (SNRIU) vydal povolení jaderné elektrárně Černobyl (ChNPP) k zahájení prací na uvedení do provozu černobylského meziskladu vyhořelého jaderného paliva (ISF-2), který bude po zaplnění největším suchým skladem na světě.

Včera oznámili ChNPP a Holtec International z USA, že obdrželi povolení k demontáži a uložení každé z 21 000 palivových kazet v Černobylu.

Pro transport a skladování jsou použity kontejnery fy Holtec. Společnost Holtec předala komplex majiteli, společnosti ChNPP, v prosinci 2019. Povolení bylo vydáno po ukončení posledních testů celého komplexu.

Hitachi odstupuje od britského projektu nové výstavby

Společnost Hitachi oznámila, že ukončí své obchodní činnosti týkající se projektu výstavby jaderné elektrárny Wylfa Newydd, který pozastavila v lednu 2019, „protože bylo jasné, že k rozhodnutí o struktuře financování je zapotřebí více času“. Horizon Nuclear Power, britský vývojář projektů, který společnost Hitachi získala v listopadu 2012, uvedla, že nyní podnikne kroky k „řádnému uzavření“ všech svých současných vývojových aktivit, ale „ponechá otevřené komunikační kanály“ s vládou a dalšími klíčovými účastníky, týkající se budoucích možností v obou jejích provozovnách, které kromě Wylfa Newydd v Anglesey zahrnují Oldbury v Severním a v jižním Gloucestershire.

Hitachi uvedla, že se rozhodla projekt ukončit, protože od pozastavení uběhlo 20 měsíců a investiční prostředí se díky dopadu COVID-19 stalo „stále drsnějším“.

Projekt Horizon měl vyvinout dva bloky britského reaktoru Advanced Boiling Water Reactor (ABWR) ve Wylfa Newydd v severozápadním Walesu se záměrem rozvíjet jaderný obchod společnosti Hitachi ve Velké Británii a přispět k energetické politice vlády Spojeného království, jakož i zachování obchodní základny, která podporuje jaderný průmysl v Japonsku, uvedla Hitachi.

Možná revoluce v dokumentaci jaderné bezpečnosti

Použití řešení umělé inteligence (AI) by mohlo pomoci dosáhnout skokové změny v jaderné bezpečnosti, píší Julianne Antrobus a Derreck Van Gelderen ze společnosti PA Consulting. „Jaderný průmysl je podložen svou dokumentací - vytváření, ověřování a úpravy těchto dokumentů jsou zásadní pro bezpečný provoz jeho jaderných elektráren. Jednoduše proto, že zavedené procesy při výrobě a revizi dokumentů byly za posledních 40 let stejné + roky to neznamená, že jsou bezchybné.“

Stávající procesy mohou být extrémně zdlouhavé a nákladné (schválení dokumentů může trvat déle než rok). Identifikace a dekódování propojení mezi systémy nebo hranicemi systému z našich stávajících dokumentů je proto těžké, pokud nejste odborníkem.

Nyní však můžeme vytvořit řešení umělé inteligence (AI), která mohou automatizovat a vylepšovat manuální procesy; mezi ně patří čtení a získávání informací z technických jaderných dokumentů, které by zase mohly poskytnout ucelený i podrobný pohled na elektrárnu.

Na trzích chybí cenový signál pro jaderné investice

Jaderný průmysl by měl spolupracovat s tvůrci politik na návrhu tržních mechanismů, které mohou poskytnout jasný cenový signál, který přiláká investory k této nízkouhlíkové formě elektřiny, řekl účastníkům Strategického eForum Světové jaderné asociace Jostein Kristensen, partner ekonomické poradenské firmy Oxera. Trhy v současné době neodrážejí hodnotu jaderné energie jako udržitelného a spolehlivého zdroje energie v boji proti změně klimatu, uvedl.

Sněmovna podpořila model výkupu elektřiny z nového bloku Dukovan

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR v úvodním kole podpořila vládní návrh, který zavádí model výkupu elektřiny z plánovaného nového bloku Jaderné elektrárny v Dukovanech. Zavádí ho návrh nového zákona o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice. Vicepremiér Karel Havlíček před poslanci označil zákon za další kamínek do mozaiky projektu výstavby nového zdroje v Dukovanech. Cesta budování jádra je nezbytně nutná, pokud si chce Česko zachovat energetickou soběstačnost, zdůraznil.

Zákon má za cíl zakotvit v českém právním rámci takové opatření, které by přispělo k dosažení klimaticky neutrální Evropské unie do roku 2050 tím, že motivuje výstavbu nových jaderných zdrojů, uvedla vláda. Tento cíl podle vlády naplňuje tím, že minimalizuje rizika spojená s návratností investice do nových jaderných zdrojů.

Havlíček poslance informoval, že česká strana už zahájila proces notifikace s EU a tento proces by podle něj měl skončit na konci příštího roku.

Podle předsedy hospodářského výboru Radima Fialy (SPD) by měla notifikace začít co nejdříve. Vyjádřil obavy z toho, že tento proces bude zdlouhavý podobně jako tomu bylo v případě maďarské jaderné elektrárny Paks. Poslanec Pirátů Lukáš Černohorský prohlásil, že v případě přijetí bude mít tento zákon dalekosáhlé následky, protože zaváže stát na dlouhou dobu garantovat příjmy společnosti ČEZ.

Návrh zákona počítá s tím, že v případě, že bude výkupní cena vyšší než cena tzv. silové elektřiny na trhu, rozdíl zaplatí všichni spotřebitelé prostřednictvím tarifů. Ve druhém případě, kdy výkupní cena bude nižší než cena na trhu, bude dopad na spotřebitele opačný. Silová elektřina je neregulovaná část z konečné ceny elektřiny pro odběratele.

Mechanismus stanovení výkupní ceny vychází z energetického zákona a z ekonomicky oprávněných nákladů i přiměřeného zisku, jako je tomu u obnovitelných zdrojů energie, popsal Havlíček. "Předpokládáme, že v kontextu růstu ceny silové elektřiny by neměly být na financování smlouvy o výkupu negativní, anebo výrazně větší dopady, ať už na spotřebitele nebo na státní rozpočet," ujišťoval vicepremiér.

Navrhovaný zákon počítá s tím, že výkup by provádělo ministerstvo průmyslu, respektive jím pověřená právnická osoba vlastněná státem za předem stanovenou cenu. Smlouva mezi investorem a státem, garantující podmínky výkupu elektřiny, by byla uzavřena minimálně na 30 let, s možným prodloužením o deset let, a to i opakovaným.

Vicepremiér Havlíček i energetická společnost ČEZ už dříve uvedli, že pravděpodobnější variantou je, že lidé díky stavbě za elektřinu ušetří. Analytici naopak upozorňují, že dlouhodobý výhled cen elektřiny na trzích je vždy nejistý, což vývoj v minulosti několikrát ukázal. Záměr už dříve kritizovaly ekologické organizace.

Havlíček již dříve informoval, že nový dukovanský blok by měl mít výkon 1200 MW a ročně vyrobit devět terawatthodin elektřiny, což by odpovídalo desetině očekávané české spotřeby. Blok by měl být uveden do provozu v roce 2036. Premiér Andrej Babiš (ANO) začátkem září řekl, že dodavatele stavby nového bloku zhruba za 160 miliard korun vybere až příští vláda, která vzejde příští rok z voleb.

Polská vláda převezme firmu zabývající se jaderným vývojem

Akcionáři společnosti PGE EJ1, společnosti založené za účelem výstavby a provozu první polské jaderné elektrárny, podepsali se Státní pokladnou dopis o záměru ohledně získání 100 % jejích akcií. Pokud bude transakce dokončena, vláda na konci roku získá plnou kontrolu nad PGE EJ1.

Dopis o záměru dnes podepsali vládní zmocněnec pro strategickou energetickou infrastrukturu Piotr Naimski jménem Státní pokladny a zástupci čtyř státních akcionářů PGE EJ1. Jedná se o Polska Grupa Energetyczna (PGE), která drží 70% podíl, a Enea, KGHM Polska Miedz a Tauron Polska Energia, z nichž každá drží 10% podíl.

Dokument požaduje, aby každá strana provedla všechny činnosti nezbytné k přípravě a provedení transakce. Záměr vyjádřený v prohlášení je, aby Státní pokladna získala veškeré podíly v PGE EJ1 ke dni 31. prosince.

Ve svém prohlášení společnost PGE uvedla: „Z prohlášení o záměru nevyplývá povinnost stran dokončit transakci a rozhodnutí o jeho provedení bude záviset na výsledcích plánovaných jednání v tomto ohledu a splnění dalších podmínek uvedených v právní předpisy nebo firemní dokumenty.“

„Energetický průmysl je v současné době ve fázi hluboké transformace a tak velká investice do jaderného projektu překračuje finanční kapacitu energetických společností,“ uvedl prezident PGE Wojciech Dąbrowski. „Proto dnes podepisujeme se Státní pokladnou dopis o záměru zahájit jednání o možnosti vládní správy převzít celou investici do první jaderné elektrárny v Polsku. Z pohledu rychlého rozvoje obnovitelných zdrojů energie a postupného vyřazování konvenční energie bude jaderná energie důležitým prvkem energetického systému založeného na výrobě s nízkými a nulovými emisemi.“

Polský návrh energetické politiky do roku 2040 stanoví přijetí jaderné energie v uhlí závislé zemi s cílem 20 TWh elektřiny z jaderné energie do roku 2035. Uvedení prvního reaktoru s výkonem od 1 000 do 1 500 MW je plánováno na 2033, přičemž dalších pět takových jednotek bylo uvedeno do provozu v intervalech 2–3 let.

Společnost PGE EJ1 byla založena společností PGE v lednu 2010 jako společnost s ručením omezeným. V září 2014 uzavřely akcionářskou dohodu Enea, KGHM Polska Miedź, Tauron Polska Energia a PGE. Aktivity společnosti PGE EJ1, která působí jako dceřiná společnost PGE, jsou v současné době zaměřeny na přípravu posouzení vlivů na životní prostředí pro projekt jaderné elektrárny. Situační a environmentální studie rovněž pokračují ve dvou zvažovaných lokalitách: pobřežní oblasti Kopalino a Żarnowiec. Dokončení prací na těchto zprávách je naplánováno na druhou polovinu roku 2021.

Americký regulátor vydává vůbec první schválení návrhu SMR

Americká komise pro jadernou regulaci (NRC) vydala společnosti NuScale Power, LLC, standardní konstrukční schválení (SDA) pro malý modulární reaktor NuScale. To umožňuje odkazovat na design v aplikacích pro stavební, provozní a výrobní licence a povolení v USA. Podle oznámení ve Federálním rejstříku vydala NRC dne 11. září SDA poté, co již pro reaktor vydala závěrečnou zprávu o hodnocení bezpečnosti (FSER). „Vydání tohoto SDA znamená dokončení technického přezkoumání designu NuScale SMR ze strany zaměstnanců NRC,“ uvedla NRC.

„Jedná se o významný milník nejen pro NuScale, ale také pro celý americký jaderný sektor a další vyspělé jaderné technologie, které budou následovat,“ řekl předseda představenstva a generální ředitel společnosti NuScale John Hopkins.

Společnost NuScale podala žádost o certifikaci svého návrhu pro použití v USA dne 31. prosince 2016. FSER, který vydala společnost NRC koncem srpna, označil dokončení technického přezkumu a schválení návrhu, který využívá pasivní procesy jako např. konvekce a gravitace ve svých operačních systémech a bezpečnostních prvcích k výrobě asi 600 MW elektřiny. Dvanáct modulů, z nichž každý produkuje 50 MW, je ponořeno do bazénu souvisejícího s bezpečností postaveného pod úrovní terénu.

Certifikace návrhu znamená, že NRC schvaluje návrh jaderné elektrárny nezávisle na žádosti o výstavbu nebo provoz elektrárny. SDA umožňuje odkazovat na standardní design NuScale SMR v žádosti o stavební povolení nebo provozní licenci nebo v žádosti o kombinovanou licenci nebo výrobní licenci podle předpisů NRC. Před zahájením jakékoli výstavby je třeba dokončit licenční postupy specifické pro danou lokalitu a získat kombinovanou stavební a provozní licenci. Hopkins uvedl, že financování sdílené s náklady poskytované Kongresem v posledních několika letech urychlilo postup společnosti NuScale prostřednictvím procesu certifikace designu NRC.

Westinghouse podepisuje s Ukrajinou dohodu o dodávce paliva VVER-440

Společnost Westinghouse Electric Company podepsala smlouvu s ukrajinským Energoatomem na dodávku paliva VVER-440 pro jadernou elektrárnu Rovno. Rovněž podepsali prohlášení o záměru o dalším zkoumání lokalizace výroby komponent palivových kazet na Ukrajině. Podpisu obou dokumentů byl svědkem ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský.

Palivo Westinghouse VVER-1000 je již v provozu v šesti jaderných reaktorech na Ukrajině. Poskytnutím paliva pro další bloky za reaktory VVER-1000 Westinghouse říká, že dodá více než polovinu ukrajinských reaktorových bloků. „Touto významnou dohodou dále rozšiřujeme náš závazek k ukrajinské energetické bezpečnosti a zaměřujeme se na další zlepšování provozní dokonalosti jejího jaderného loďstva,“ uvedl dnes ve svém prohlášení prezident a generální ředitel společnosti Westinghouse Patrick Fragman. „Westinghouse se těší na pokračování podpory společnosti Energoatom v dalších odborných oblastech jako globálního strategického partnera.“ Westinghouse uvedl, že tato nejnovější generace palivových souborů VVER-440 „nabízí vynikající ekonomiku paliva, podstatně prodloužené intervaly tankování, vynikající výkon a spolehlivost splňující vysoké bezpečnostní i kvalitativní standardy“. Generální ředitel Energoatomu, Petro Kotin, uvedl: „Podnikáme další krok v naší společné potřebě pokračovat ve zlepšování výkonu našich závodů a diverzifikaci našich dodávek. Toto je důležité rozhodnutí nejen pro Ukrajinu, ale pro všechny země evropského kontinentu s VVER-440 jednotek.“

Podle prohlášení Atomenergomash dceřiná společnost Energoatom v současné době dokončuje kvalifikaci na výrobu horních a dolních trysek VVER-1000 pro palivo Westinghouse.

Ukrajina a USA podepsaly mezivládní dohodu v roce 2000, podle níž byl zahájen projekt kvalifikace jaderného paliva vyrobeného v USA pro ukrajinské elektrárny. Westinghouse začal dodávat palivo na Ukrajinu v roce 2005, kdy bylo do reaktoru jihokrajinského bloku 3 naloženo šest pilotních palivových souborů vyrobených společností Westinghouse - typ TVS-W. V roce 2010 bylo do jednotky naloženo dalších 42 palivových sestav Westinghouse. Šest jednotek využívajících palivové soubory reaktoru VVER-1000 vyráběných společností Westinghouse jsou jižní Ukrajina 2 a 3 a Zaporožě 1, 3, 4 a 5.

Čína začíná projektovat reaktor CAP1400

Čínská společnost State Power Investment Corp (SPIC) oficiálně zahájila návrh reaktoru CAP1400 po 12 letech výzkumu a vývoje. Design 1400 MWe, označovaný také jako Guohe One, má být nasazen ve velkém počtu po celé zemi i pro export. Zheng Mingguang, hlavní inženýr SPIC a hlavní konstruktér CAP1400, novinářům řekl, že vývoj reaktoru úspěšně prolomil řadu „technologických monopolů“, například s hlavními čerpadly, ventily, tlakovými nádobami, parními generátory, reaktorem vnitřní součásti, pohonné mechanismy ovládací tyče, velké výkovky, svařovací materiály jaderné kvality, trubky ve tvaru U 690 a další klíčová zařízení. Všechny klíčové materiály dosáhly „nezávislého designu a lokalizované výroby“, přičemž celková míra lokalizace zařízení dosáhla více než 90 %. Jakmile začne hromadná výroba CAP1400, náklady na projekt lze snížit o přibližně 20 %, uvedl.

V září 2014 schválil čínský jaderný regulátor po 17měsíčním přezkumu předběžnou zprávu o analýze bezpečnosti návrhu CAP1400. V areálu společnosti Huaneng Group v Shidaowanu v provincii Šan-tung probíhá výstavba dvou demonstračních jednotek CAP1400. SPIC poznamenal, že konstrukční návrh demonstračního projektu CAP1400 je nyní dokončen na 99,2 %.

SPIC propaguje značku Guohe One pro export a diskutuje o potenciálních partnerstvích se zeměmi včetně Turecka a Jižní Afriky, řekl Global Times Hao Hongsheng, generální ředitel oddělení jaderné energie SPIC. Uvedl, že tato technologie bude na globálním trhu konkurenceschopná s relativně vysokým stupněm bezpečnosti a nízkými náklady.

V květnu 2016 návrh CAP1400 úspěšně prošel generálním přezkumem bezpečnosti generických reaktorů Agentury pro atomovou energii. Tento přezkum není schvalovacím procesem, ale přezkoumáním kvality bezpečnostních dokumentů, které identifikují silné a slabé stránky a mezery. Mezinárodní využití CAP1400 stále závisí na plnění norem a požadavků specifických pro jednotlivé země, ale úspěšné provedení kontroly bezpečnosti IAEA tento proces usnadní.

Zdroj: Aleš John, ČNN