Jak to je s náklady na FVE? Porovnání nákladů s novým jaderným zdrojem v Dukovanech

Dlouhodobě jsme jako společnost konfrontování s různými názory, jak řešit budoucnost zajišťování energetických zdrojů - tedy nejen elektřiny, i když na ni se zaměřuje pozornost nejčastěji a ani já nebudu výjimkou, neboť pokrýt všechny formy energetické produkce by bylo na velice dlouhý článek, který by nikdo do konce nedočetl. Jedním z argumentů, který zaznívá v souvislosti s jadernou energetikou, a specificky s výstavbou nového bloku v lokalitě Dukovany, je jeho cena. Často se poukazuje, že dnes uváděných 160 mld. Kč bude určitě překročeno a často se spekuluje, že i na dvojnásobek.

Je s podivem, že v souvislosti s ostatními řešeními bezemisní energetiky se žádné cenové odhady, kolik nás bude případný přechod stát, neobjevují. Přitom informace jsou podstatně snadněji dohledatelné. A protože mě to zajímalo, tak jsem se podíval na program Nová zelená úsporám, jehož přehled byl součástí článku na jednom z velkých internetových deníků [1], kde byla uvedena i tato přehledná tabulka k dotacím na fotovoltaické systémy pro realizaci na rodinných domech. Okamžitě mě napadla otázka: „Jak je z hlediska ceny toto řešení porovnatelné s novým jaderným zdrojem na JE Dukovany?“. Porovnání je možné pouze v nákladech na zajištění srovnatelné dodávky elektrické energie.

České jaderné elektrárny jsou dlouhodobě využívány s koeficientem využití cca. 70-80 %, viz. vyprodukovaná elektrická energie z jaderných bloků v roce 2020 – 28 247 GWh [2] při instalovaném výkonu JE Dukovany 4 x 510 MWe [3] a JE Temelín 1082 + 1086 MWe [4], tj. celkem 4 208 MWe, a při 8 760 hod/rok to znamená teoreticky vyprodukovatelných 36 862 GWh a tedy koeficient využití 76,6 %).

Podíváme-li se na jedno z řešení FVE na rodinný dům, např. náhodně zvolený systém 3,6 kWp s baterií, jehož cena je dle [5] 229 tis. Kč (vč. 15 % DPH) s možností dotace 105 tis. Kč. Jako první je nutné ozřejmit, co znamená jednotka 1 kWp, protože osoby, které nejsou ve FVE zběhlé ji pravděpodobně neznají. Podle [6] jednotka 1 kWp představuje solární panel, který vyrobí 950 kWh/rok. Je zajímavé, že na některých zdrojích můžete objevit hodnotu 980 kWh/rok – je s podivem, že tato klíčová jednotka pro přehled výkonu panelu nemá ustálenou definici, i když tento rozdíl je pouhých 3 % a v důsledku to ani u našich propočtů nebude hrát zásadní roli. Máme-li tedy fotovoltaické řešení pro rodinný dům s panely o výkonu 3,6 kWp, znamená to, že by měly vyrobit 3 420 kWh/rok. Podíváme-li se na navrhované řešení pro nový blok v Dukovanech, pak při výkonu 1200 MWe (požadavek na dodávaný blok) při koeficientu využití 76,6 % pak vyrobí 8 052 GWh/rok. Pro vyprodukování takového množství elektrické energie bychom potřebovali realizovat 2 354 442 výše uvedených FVE na rodinných domech. To ale představuje při uváděné ceně celkové náklady 539 mld. Kč (zde vč. 15 % DPH, které u jaderného zdroje není započteno). Opravdu jsou předpokládané náklady na nový jaderný zdroj vysoké? I při dvojnásobku předpokládané ceny by to byla stále jenom mírně nadpoloviční cena. A to není započten další ze zásadních faktorů, kterým je vliv rozložení produkce vs. spotřeba. Posuzované řešení má baterii o kapacitě 4,8 kWh, což by při daném počtu 2 354 442 realizací znamenalo celkovou kapacitu 11 301 MWh. Ta by při spotřebě výkonu 1200 MW (výkon porovnávaného jaderného bloku, který poběží dnem i nocí) stačila na dodávku 9,42 h – to je významně méně než v zimních měsících hodin po setmění, a tedy určitě by to nestačilo pro pokrytí potřeb po většinu ročního cyklu.

Dalším ze zásadních faktorů je životnost, pro kolektory se odhaduje na 30+ let, ale projektová živostnost pro nový jaderný zdroj je požadována 60 let s předpokladem prodlužování provozu tak, jak se to děje na stávajících provozovaných blocích JE Dukovany. A ani u baterií nelze počítat s příliš dlouhou životností, neboť v [5] je uváděná životnost 6000 cyklů. Pokud budeme předpokládat jeden cyklus znamená jeden den (přes den nabíjím v noci vybíjím), pak těchto 6000 cyklů znamená životnost 16,44 roku. Tj, něco přes čtvrtinu projektové životnosti jaderné elektrárny a méně než předpokládaná životnost solárních panelů. Pak ale cenu takového řešení musíme při porovnání opět pronásobit a výhodnost řešení novým jaderným zdrojem se významně zvyšuje.

Shrneme-li to, pak modelová situace s reálně na trhu nabízeným řešením fotovoltaických panelů na rodinný dům + baterie ukazuje, že náhrada předpokládaného nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany pomocí realizací FVE s baterií, by vedla k více než dvojnásobným investičním nákladům při poloviční životnosti panelů a méně než třetinové životnosti baterií, jejichž kapacita by po velkou část roku byla nedostačující. To jednoznačně ukazuje, že argumentace proti jadernému řešení poukazující, že je to drahým řešení, je zcela mylná a účelová, protože reálně jsou podporována a realizována řešení, která na jednotku produkce elektřiny jsou násobně dražší. Samozřejmě nepředpokládáme, že by se mělo realizovat těch modelových takřka 2,5 milionu realizací FVE na rodinných domech. Konečně ani program Nová zelená úsporám nemá takový objem prostředků (těch 2,5 mil realizací by představovalo jen dotaci ve výši 247,2 mld. Kč – tedy více než je celková cena nového bloku  Dukovanech). Ale je důležité si uvědomit, že cena elektřiny se skládá z cen jednotlivých vstupů. A vstupy z FVE řešení na rodinných domech opravdu nejsou tím levným zdrojem elektřiny a jejich masivní rozvoj by cenu elektřiny jistě poznamenal. A to nikoliv jejím snížením, ale zásadním zvýšením.

Co závěrem dodat. Často dostává prostor jeden ze zástupců drobných akcionářů ČEZ, který je zásadně proti výstavbě nového jaderného zdroje. I já jsem drobným akcionářem ČEZ a musím konstatovat, že jednoznačně s prezentovaným názorem nesouhlasím a preferuji, že ČEZ by měl masivně investovat do výstavby nejen v lokalitě Dukovany, ale začít realizací i v lokalitě Temelín. Jednak by mohl uplatnit příznivější cenu při větším počtu dodávaných bloků a také by tím nedošlo k ohrožení, že po odstavení uhelných bloků dojde k propadu výroby, kterou nebudeme umět nahradit. Odstavení více než 5 000 MWe výkonu z uhlí [7] nelze nahradit jedním jaderným blokem na Dukovanech o výkonu 1200 MWe. A jak ukazuje tato úvaha s jednoduchým propočtem, ani FVE na rodinných domech nemůže být řešením pro energetiku jako celek. Stát by tedy měl podpořit nové jaderné zdroje zvýhodněním úvěrování a tím zajistit nejen obyvatelstvu, ale celé zemi, dostupnou elektřinu za rozumnou cenu. Cesta přes program „Nová zelená úsporám“ rozhodně takou není. Nebo si opravdu přejeme dojít až k omezování dostupnosti elektřiny na několik hodin denně?

Jiří Duspiva
Vice-prezident
České nukleární společnosti

Reference
[1] https://www.novinky.cz/bydleni/tipy-atrendy/clanek/pocet-domacich-elektraren-roste-nepochybne-i-diky-statni-dotaci-a-pujckam-40360091
[2] https://oenergetice.cz/energostat
[3] https://cs.wikipedia.org/wiki/Jadern%C3%A1_elektr%C3%A1rna_Dukovany
[4] https://cs.wikipedia.org/wiki/Jadern%C3%A1_elektr%C3%A1rna_Temel%C3%ADn
[5] https://www.solarniexperti.cz/solarni-systemy/fotovoltaika/hybridni-solarni-elektrarna-
s-bateriemi-li-ion-354-kwp-na-klic/

[6] https://www.epet.cz/jednotky-kwp-a-kwhco-oznacuji-a-jaky-je-mezi-nimi-rozdil/
[7] P. Závodský: Aktuální stav přípravy NJZ Dukovany, konference NUSIM 2021, duben 2021