Jiří Holinka: I&C Energo potvrzuje pozice spolehlivého a respektovaného dodavatele pro jadernou energetiku a nejaderný průmysl v ČR i zahraničí

publikováno:
Jiří Holinka Jiří Holinka

Třebíčské společnosti I&C Energo se za více jak čtvrt století na trhu podařilo vyrůst do celoevropsky respektovaného dodavatele investičních projektů a servisních služeb. V létě společnost zvítězila ve výběrových řízeních vypsaných společností ČEZ na uzavření Rámcových dohod na údržbu, opravy a kontroly zařízení logických celků Elektro a Systémů kontroly a řízení v jaderných elektrárnách Dukovany a Temelín pro období let 2021 až 2028. "Dokázat v nich uspět bylo naší jednoznačnou prioritou," zdůrazňuje generální ředitel a předseda představenstva Jiří Holinka.

Našel byste v historii vaší společnosti události či rozhodnutí, které byly pro rozvoj firmy naprosto klíčové?
Firma byla založena v roce 1993 v důsledku rozhodnutí o pilotním projektu outsourcingu provozního personálu ve společnosti ČEZ. Pro pilotní projekt byla tehdy zvolena Jaderná elektrárna Dukovany a pracovníci údržby zařízení měření a regulace.

Já pracuji ve společnosti I&C Energo od roku 1995 a viděl jsem osudy několika dalších firem, které byly založeny pro převod outsourcovaného personálu. Troufám si říct, že I&C Energo je z nich nejúspěšnější projekt právě proto, že záhy od zahájení své činnosti začala firma systematicky budovat svoji konkurenceschopnost na trhu i mimo skupinu ČEZ. To bylo podle mého názoru klíčové. Silným impulsem byla rovněž maximálně využitá příležitost spolupráce s tehdejším spoluvlastníkem firmou Westinghouse v rámci dostavby a spouštění jaderné elektrárny Temelín. Ve všech činnostech společnosti byly postupně přirozeně adaptovány principy tzv. jaderné kultury včetně nutnosti budování obchodních vztahů s domácími i zahraničními partnery. Dlouholeté zkušenosti z údržby dukovanských bloků a úspěšné uvedení temelínských bloků do provozu zároveň znamenalo získání unikátních praktických zkušeností, jaké nelze získat žádným teoretickým studiem.

Dá se říci, že konkurenční výhoda I&C Energo vychází z dlouholeté znalosti provozu a servisu elektráren, zahrnující produkty široké množiny světových výrobců. Z tohoto základu rozvíjíme naše know-how a budujeme naši schopnost aplikovat naše řešení do nových projektů a řešení.

Jakými slovy byste charakterizoval současnost I&C Energo a vaši pozici v jednotlivých oborech?
Jsme inženýrsko-dodavatelská organizace s více než 800 zaměstnanci. Další necelá stovka zaměstnanců pracuje v naší stoprocentní dceřiné projekční organizaci ENPRO Energo s.r.o.

I&C Energo patří mezi největší české dodavatele investičních projektů a servisních služeb pro různé průmyslové aplikace v oblasti systémů řízení technologických procesů a systémů elektrického napájení. Významnou část našich aktivit tvoří také strojní činnosti se zaměřením na potrubní systémy, ocelové konstrukce a jiné technologické strojní zařízení. Dalšími standardně uplatňovanými produkty společnosti jsou dodávky a servis v oblasti tzv. building technologií, včetně zařízení systémů technické ochrany budov či elektronických systémů protipožární ochrany. Firma realizuje své dodávky a inženýrská řešení z pozice systémového integrátora významných výrobců a dodavatelů regulačních, řídicích, informačních a bezpečnostních technologií, komponent a systémů. 

Jedna část našich činností je původní koncept dodavatelské údržby pro jaderné elektrárny Dukovany a Temelín. Dodavatelská údržba je po celou dobu existence I&C Energo základním pilířem našich dodávek, přestože celkový v servisu realizovaný podíl postupně klesl pod čtvrtinu ročních tržeb. Tento pokles podílu je však důsledek významného nárůstu podílu našich zbývajících produktů, zejména pak objemu investičních dodávek s významným rozsahem vlastního inženýringu. Investiční dodávky nabízíme od zpracování studií a projektů, tvorby softwaru, systémové integrace a systémové podpory přes dodávky, montáž, uvedení do provozu až po zajištění pravidelného záručního i pozáručního servisu.

Další oblast činnosti je optimalizace energetických výroben. To jsou inženýrské nadstavby, kdy už vymýšlíme vlastní řešení pro konkrétní elektrárny. Například jak zlepšit účinnost spalování, jak monitorovat systém výkonových transformátorů, vyvíjíme informační systém pro správu a tvorbu provozní a technické dokumentace, vyvinuli jsme aparatury pro měření koncentrace boru atd. To jsou naše specializované produkty aplikované nejčastěji u Skupiny ČEZ, ale nejen tam.

Nedávno jste vyhráli v tendrech na údržbu Dukovan a Temelína, co vše budete pro jaderné elektrárny zajišťovat a jak důležitý je pro vás tento úspěch?
Dokázat uspět v těchto tendrech bylo naší jednoznačnou prioritou. Výsledkem je uzavření Rámcových smluv na údržbu, opravy a kontroly zařízení logických celků Elektro a Systémů kontroly a řízení v jaderných elektrárnách Dukovany a Temelín pro období let 2021 až 2028.

Naše dosavadní činnosti údržby v Dukovanech a Temelíně tím jsou s plynulou kontinuitou smluvně zajištěny na dalších osm let. Nové smlouvy přináší možnosti vyšší efektivity činností údržby včetně přímé zainteresovanosti společnosti I&C Energo na průběhu a výsledku odstávek.

Úspěch v těchto veřejných zakázkách je zároveň potvrzením schopností a odborností I&C Energo a výsledkem trvalého úsilí o budování pozice spolehlivého a respektovaného dodavatele pro jadernou energetiku.

Jaké projekty realizujete v zahraničí?
Seznamy našich referencí zahrnují realizované projekty ve více jak 30 zemích, organizační složka na Slovensku je funkční již déle než deset let.

Největší aktuálně běžící zakázky máme v tuto chvíli na Ukrajině v rámci modernizace ukrajinských jaderných bloků. Myslím, že pro mnohé bude překvapivá informace, že celkový objem našich zakázek na Ukrajině, kde je v provozu 15 jaderných bloků, již přesáhl souhrnnou hodnotu 1,7 miliardy Kč. U většiny našich ukrajinských zakázek je finanční zajištění s účastí EBRD (Evropská banka pro obnovu a rozvoj – pozn. red.).

Není to ale nutnou podmínkou naší účasti. Příkladem je naše dodávka rozvodny Bryzgalnaja 35kV/6kV. Jedná se o aktuálně dokončovaný pilotní projekt s významným potenciálem budoucí opakovatelnosti, který přinese Jižněukrajinské JE novou technologii dodatečného chlazení technické vody, umožňující účinněji ochlazovat vodu v letních měsících pro maximální výkon všech tří výrobních bloků.

Kromě Ukrajiny jsme v letošním roce dokončili záměnu dmychadel v bulharské Kozloduji, dodávku boroměrů na švédský Ringhals a jsme součástí dodavatelského modelu při probíhající záměně systému kontroly a řízení ve finské Loviise a dostavbě JE Mochovce. Nejsme výrobní závod, ale dodaná dmychadla i boroměry jsou výsledek řešení vyvinutých společností I&C Energo.

Zaujalo mě, že se vrháte i do projektování v BIM, co vás k tomu vedlo a na jaké projekty je informační model stavby vhodný?
Je to pro nás logický krok daný ambicemi našeho vlastního inženýringu a návazností na  naše společné reference se stavebními firmami.

BIM, neboli informační model stavby, je oficiálně stanovený základní nástroj digitalizace českého stavebnictví. Klíčovým datem této koncepce je rok 2022, kdy bude zavedena povinnost použití BIM pro nadlimitní veřejné zakázky na projektové a stavební práce financované z veřejných rozpočtů.

I&C Energo je už nyní připraveno na realizaci projektů elektro a MaR a vybraných technologií v BIM. Nabízíme zpracování projektů v oblasti výstavby průmyslových provozů, komerčních prostorů a výstavby či rekonstrukce energetických výroben. Používáme nástroj Autodesk REVIT, který umožňuje parametrické 3D modelování a kreslení prvků při vytváření stavebních projektů.

Na našem jiném vlastním vyvinutém softwarovém nástroji pro podporu projektování, kterým je tzv. systém správy kabeláže, jsme za roky jeho používání již přesvědčivě poznali, jak obrovský přínos je mít on-line dostupná vždy aktualizovaná data či včasnou detekci možných projektových kolizí po celou dobu životního cyklu kabeláže nebo v případě BIM stavby.

Co I&C Energo aktuálně nejvíc zaměstnává?
Momentálně souběžně realizujeme více než 300 zakázek a počet našich individuálních zákazníků i v letošním roce překročí stovku. Plánování a koordinace našich projektových týmů stejně jako veškerý chod firmy komplikuje dosud nepoznané riziko infekce covidem-19 a dopad přijatých opatření. Elektrárnu ani ostatní průmyslové provozy, kde aktuálně pracujeme, vypnout nemůžete. Stejně pevně dané jsou harmonogramy odstávek a naše úkoly v nich. Skloubit v tomto stavu ochranu zdraví našich zaměstnanců s nutností zajistit nepřerušený postup našich činností klade bezprecedentní nároky na operativní řízení včetně zavádění nových interních opatření. Musím poděkovat našim zaměstnancům za jejich osobní odpovědnost a obětavost, s nimiž tuto situaci zvládají.

Do toho finišujeme s přípravou organizační změny, která stanoví zcela novou organizační strukturu společnosti I&C Energo. Jedním z významných důvodů pro ni je právě letos smluvně zajištěná dlouhodobost našich servisních činností na jaderných elektrárnách. Proto v Dukovanech i Temelíně nastavíme novou organizační strukturu našich divizí, která podle našeho přesvědčení dokáže nejlépe využít potenciál pro naši vyšší výkonnost a efektivitu. Ze stejných důvodů přistupujeme k centralizaci našeho inženýringu, kde vidíme prostor pro rozvoj odborností a kvalifikací, jako je například zmiňovaný BIM. Zbývající část firmy bude poskládána tak, abychom maximálně podpořili naplňování našich ambicí, které máme v nejaderném průmyslu, v zahraničí, stejně jako ve vztahu k novému jadernému bloku v Dukovanech.

Takže do budoucna hledíte s optimismem?
Ano, a to říkám s veškerou pokorou. S existencí v konkurenčním prostředí máme dlouholeté zkušenosti a ověřenou schopnost uspět. Díky naší výkonnosti a síle vlastnické struktury dokážeme zajistit provozní financování. Základním předpokladem úspěchu je schopnost reagovat na změny, kterými trhy relevantní pro naši firmu prochází. Dokážeme získávat nové zakázky i zákazníky. Management firmy tvoří roky praxe prověřený konzistentní tým. Klíčovým aktivem je pak kvalifikace, zkušenost a projektová spolupráce pracovníků společnosti. Jsem moc rád, že mám to štěstí být součástí úspěšného příběhu I&C Energo a věřím, že máme dostatek důvodů hledět do dalších let s optimismem.