Maďarský projekt Paks II získal stavební povolení

publikováno:
autor:
Vizualizace JE Paks (Obrázek: Paks II Ltd) Vizualizace JE Paks (Obrázek: Paks II Ltd)

Maďarský regulační úřad pro energii a veřejné služby (MEKH) schválil plán společnosti Atomerőmű Zrt postavit dva reaktory VVER-1200 ve stávajícím areálu jaderné elektrárny Paks. Před zahájením stavebních prací je od jaderného regulátora, maďarského úřadu pro atomovou energii (HAEA), vyžadováno stavební povolení pro projekt Paks II. Atomerőmű Zrt podala minulý měsíc žádost o stavební povolení na MEKH.

Po přezkoumání obsahu žádosti, aby bylo zajištěno, že je v souladu s příslušnými právními předpisy, oznámila společnost MEKH dne 20. listopadu své rozhodnutí vydat stavební povolení pro závod Paks II. MEKH při svém rozhodování uvedl, že zohlednil zabezpečení dodávek do elektrické sítě. Poznamenal, že postupy týkající se bezpečnosti jaderné technologie, provádí HAEA. Poslední stavební povolení k investici do nové elektrárny větší než 50 MWe vydalo MEKH v roce 2007, uvedl regulátor.

Společnost Paks II Limited předložila žádost o stavební povolení pro projekt Paks II společnosti HAEA dne 30. června tohoto roku. Regulační orgán má na rozhodnutí o žádosti 12 měsíců, ale v případě potřeby lze tuto lhůtu prodloužit o tři měsíce.

Stávající závod Paks, který je 100 km jižně od Budapešti, zahrnuje čtyři ruské tlakovodní reaktory VVER-440, které byly spuštěny v letech 1982 až 1987. Rusko a Maďarsko podepsaly mezivládní dohodu na začátku roku 2014 pro ruské podniky a jejich mezinárodní subdodavatele dodávající dva reaktory VVER-1200 v Paksi, včetně ruského státního úvěru ve výši až 10 miliard EUR (11,2 miliardy USD) na financování 80 % projektu, který je známý jako Paks II.

V roce 2014 společnost HAEA vydala licenci na šetření a hodnocení stránek a v roce 2017 licenci na stránky. Podle maďarských jaderných zákonů lze žádosti o stavební povolení pro určité činnosti přípravy staveniště podat nejdříve tři měsíce po podání žádosti o stavební povolení. Tato povolení zahrnují činnosti zahrnující zemní práce, hloubení základové jámy a také výrobu dlouhých olověných předmětů, jako je tlaková nádoba reaktoru. Zemní práce na Paks II proto mohou začít počátkem roku 2021, po získání povolení k přípravě staveniště. Očekává se, že projektová společnost získá povolení na stavbu hlavní budovy v září 2021, poté mohou začít stavební práce.

Zdroj: World Nuclear News, CNN